menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
Data Redaktor Zmiana
24.09.2015 11:13:05 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
23.09.2015 13:48:24 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 22.09.2015 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 22.09.2015
23.09.2015 13:47:51 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 22.09.2015
23.09.2015 13:46:36 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.09.2015 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.09.2015 2
23.09.2015 13:45:32 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.09.2015 2
23.09.2015 06:58:02 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.09.2015 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.09.2015
23.09.2015 06:56:47 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.09.2015
18.09.2015 15:25:06 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Czarnia z zdnia 18 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn. " Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem" do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
18.09.2015 15:23:11 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy czarnia z zdnia 18 września 2015 roku z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
18.09.2015 15:21:15 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy czarnia z zdnia 18 września 2015 roku do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
18.09.2015 09:04:17 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Sołtysi
17.09.2015 09:33:20 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Zaproszenie
17.09.2015 09:32:14 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Zaproszenie
17.09.2015 09:30:54 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Zaproszenie
17.09.2015 09:29:01 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Zaproszenie
16.09.2015 14:09:07 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 16.09.2015 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 16.09.2015
16.09.2015 14:08:24 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 16.09.2015
10.09.2015 14:41:18 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Informacja Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 8 września 2015r. do artykułu Informacja
10.09.2015 14:40:17 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Informacja
10.09.2015 12:09:59 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Zapytanie ofertowe na "Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy uzyciu równiarki"
10.09.2015 12:09:24 Stanisław Ścibek Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe na "Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy uzyciu równiarki"
09.09.2015 13:03:36 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 04 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2015 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
03.09.2015 13:00:09 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Informacja Obwodowej Komisji do spraw Referendum w Surowem do artykułu Informacje Obwodowych Komisji ds Referendum
03.09.2015 12:59:51 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Informacja Obwodowej Komisji do spraw Referendum w Długiem do artykułu Informacje Obwodowych Komisji ds Referendum
03.09.2015 12:59:23 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Informacja Obwodowej Komisji do spraw Referendum w Bandysiach do artykułu Informacje Obwodowych Komisji ds Referendum
03.09.2015 12:58:59 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Informacja Obwodowej Komisji do spraw Referendum w Czarni do artykułu Informacje Obwodowych Komisji ds Referendum
03.09.2015 12:58:36 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Informacja Obwodowej Komisji do spraw Referendum w Surowem z artykułu Informacje Obwodowych Komisji ds Referendum
03.09.2015 12:58:21 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Informacja Obwodowej Komisji do spraw Referendum w Surowem do artykułu Informacje Obwodowych Komisji ds Referendum
03.09.2015 12:57:33 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Informacje Obwodowych Komisji ds Referendum
31.08.2015 13:27:46 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Zapytanie ofertowe na "Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy uzyciu równiarki"
31.08.2015 13:27:28 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Zapytanie ofertowe na "Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy uzyciu równiarki"
31.08.2015 13:26:37 Stanisław Ścibek Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe na "Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy uzyciu równiarki"
31.08.2015 13:20:00 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Wykaz składu osobowego Obwodowej Komisji do Spraw Referendum do artykułu Wykaz składów Obwodowych Komisji
31.08.2015 13:18:49 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Wykaz składów Obwodowych Komisji
28.08.2015 14:03:25 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Ankieta
28.08.2015 14:01:50 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Ankieta
28.08.2015 14:00:36 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Ankieta
28.08.2015 13:51:53 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Ankieta
28.08.2015 13:47:38 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszcenie Wójta Gminy z 27.08.2015 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 27.08.2015
28.08.2015 13:47:04 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 27.08.2015
26.08.2015 09:25:19 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządąwej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
26.08.2015 09:21:15 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
26.08.2015 09:01:52 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizcji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej do ar Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
26.08.2015 08:56:58 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2015 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
25.08.2015 12:28:19 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszcenie o wszczęciu postępowania do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy czarnia z 24.08.2015
25.08.2015 12:26:54 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy czarnia z 24.08.2015
13.08.2015 10:23:50 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
13.08.2015 10:22:26 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
13.08.2015 07:44:27 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
13.08.2015 07:42:02 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy
menu