menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
Data Redaktor Zmiana
16.11.2015 12:59:35 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przedłożenia projektu Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2016 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
16.11.2015 12:44:39 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016-2020 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
06.11.2015 13:14:26 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 października 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2015 roku, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkow Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
30.10.2015 14:52:48 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2015 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
30.10.2015 14:45:45 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł NUMERY KONT BANKOWYCH URZĘDU GMINY CZARNIA
30.10.2015 14:21:47 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Urząd Gminy Czarnia
30.10.2015 14:21:06 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Urząd Gminy Czarnia
30.10.2015 14:18:12 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł NUMERY KONT BANKOWYCH URZĘDU GMINY CZARNIA
28.10.2015 11:41:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. do artykułu Projekty "Programu gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Czarnia na lata 2015-2020", "Programu ochrony środowiska dla Gminy Czarnia na lata 2015-2020", "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnia" i "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czarnia na lata 2014-2032".
28.10.2015 11:40:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Program usuwania wyrobów zawierających azbest. do artykułu Projekty "Programu gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Czarnia na lata 2015-2020", "Programu ochrony środowiska dla Gminy Czarnia na lata 2015-2020", "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnia" i "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czarnia na lata 2014-2032".
28.10.2015 11:39:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Plan gospodarki niskoemisyjnej do artykułu Projekty "Programu gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Czarnia na lata 2015-2020", "Programu ochrony środowiska dla Gminy Czarnia na lata 2015-2020", "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnia" i "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czarnia na lata 2014-2032".
28.10.2015 11:38:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Program ochrony środowiska. do artykułu Projekty "Programu gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Czarnia na lata 2015-2020", "Programu ochrony środowiska dla Gminy Czarnia na lata 2015-2020", "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnia" i "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czarnia na lata 2014-2032".
28.10.2015 11:37:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Program gospodarki wodno-ściekowej. do artykułu Projekty "Programu gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Czarnia na lata 2015-2020", "Programu ochrony środowiska dla Gminy Czarnia na lata 2015-2020", "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnia" i "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czarnia na lata 2014-2032".
28.10.2015 11:37:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia do artykułu Projekty "Programu gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Czarnia na lata 2015-2020", "Programu ochrony środowiska dla Gminy Czarnia na lata 2015-2020", "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnia" i "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czarnia na lata 2014-2032".
28.10.2015 11:36:37 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Projekty "Programu gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Czarnia na lata 2015-2020", "Programu ochrony środowiska dla Gminy Czarnia na lata 2015-2020", "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnia" i "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czarnia na lata 2014-2032".
28.10.2015 11:29:08 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Stanisław Ścibek z kategorii Informacje z zakresu ochrony środowiska
28.10.2015 11:02:38 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
26.10.2015 12:35:41 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Wyniki wyborów do Senatu gmina Czarnia do artykułu Wyniki wyborów w gmine Czarnia
26.10.2015 12:34:19 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Wyniki do Sejmu w gminie Czarnia do artykułu Wyniki wyborów w gmine Czarnia
26.10.2015 12:33:28 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Wyniki wyborów w gmine Czarnia
20.10.2015 14:42:33 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Wykaz Obwodowych Komisji Wyborczych do artykułu Wykaz Obwodowych Komisji Wyborczych
20.10.2015 14:41:36 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Wykaz Obwodowych Komisji Wyborczych
14.10.2015 14:54:21 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 12.10.2015 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 12.10.2015 PKD.6220.03.2015
14.10.2015 14:53:37 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 12.10.2015 PKD.6220.03.2015
08.10.2015 14:36:07 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego do artykułu Ogłoszenie Wójta
08.10.2015 14:34:05 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta
08.10.2015 12:01:29 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 23.09.2015 PKD 6733.08.2015 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 23.09.2015 PKD.6733.08.2015
08.10.2015 12:00:23 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 23.09.2015 PKD.6733.08.2015
08.10.2015 11:59:43 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 23.09.2015 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 23.09.2015 PKD.6733.07.2015
08.10.2015 11:57:17 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 23.09.2015 PKD.6733.07.2015
06.10.2015 11:16:14 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta powołujące składy obwodowych komisji wyborczych
06.10.2015 11:15:38 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie nr 29/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do artykułu Zarządzenie Wójta powołujące składy obwodowych komisji wyborczych
06.10.2015 11:14:56 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta powołujące składy obwodowych komisji wyborczych
06.10.2015 11:13:46 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie nr 29/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
06.10.2015 08:37:10 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/120/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.10.2015 08:33:35 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr IX/54/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2015 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2016 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.10.2015 08:31:05 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr IX/53/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, położonych na terenie gminy Czarnia, będących w zarządzie Nadleśnictwa Myszyniec do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.10.2015 08:27:12 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr IX/52/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażenia przez Gminę Czarnia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.10.2015 08:10:53 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr IX/51/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2015 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.10.2015 08:00:57 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr IX/50/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
01.10.2015 07:14:26 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Ankieta przedsiębiorcy do artykułu Plan gospodarki niskoemisyjnej
01.10.2015 07:13:57 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Ankieta mieszkańcy do artykułu Plan gospodarki niskoemisyjnej
01.10.2015 07:11:38 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Plan gospodarki niskoemisyjnej
30.09.2015 10:56:48 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Informacja o terminie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisij wyborczej do artykułu Informacja o termin zgłaszania kandydatów do obwowdowych komisji
30.09.2015 10:55:17 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Informacja o termin zgłaszania kandydatów do obwowdowych komisji
25.09.2015 12:18:39 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Wykaz miejsc na terenie gminy Czarnia przeznaczonych do nieodpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów w kampani wyborczej do artykułu Wykaz miejsc na terenie gminy Czarnia
25.09.2015 12:14:57 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Wykaz miejsc na terenie gminy Czarnia
25.09.2015 12:10:08 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Czarnia z zdnia 23 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn. " Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III" do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
24.09.2015 14:12:41 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 21 września 2015 r o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia
24.09.2015 14:10:54 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia
menu