menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
10.05.2016 14:27:48 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji do artykułu OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji
10.05.2016 14:27:04 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji
09.05.2016 13:50:35 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego do artykułu Zawiadomienie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
09.05.2016 13:50:00 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Zawiadomienie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
09.05.2016 13:47:06 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji do artykułu OBWIESCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
09.05.2016 13:46:25 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł OBWIESCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
05.05.2016 13:08:12 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 13/2016 Wojta Gminy Czarnia z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2016 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
04.05.2016 08:39:08 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 02.05.2016 PKD. 6733.13.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 02.05.2016
04.05.2016 08:37:54 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 02.05.2016
29.04.2016 10:01:45 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2016 roku, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
29.04.2016 09:55:36 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 11/2016 Wojta Gminy Czarnia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2016 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
27.04.2016 13:08:56 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania do artykułu OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania
27.04.2016 13:07:48 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania
25.04.2016 14:49:18 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu postanowienia Nr 117/III/2016 do artykułu OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
25.04.2016 14:47:36 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
25.04.2016 14:47:23 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
13.04.2016 12:55:29 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania do artykułu Obwieszczenie Wojewody MAZOWIECKIEGO
13.04.2016 12:54:42 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody MAZOWIECKIEGO
05.04.2016 11:28:41 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.04.2016 11:27:02 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XII/87/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.04.2016 11:25:14 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XII/86/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.04.2016 11:08:34 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XII/85/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na terenie gminy Czarnia na lata 2016-2018 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.04.2016 10:57:42 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XII/84/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnia" do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.04.2016 10:52:58 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XII/83/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czarnia na lata 2015-2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.04.2016 10:51:17 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwał Nr XII/82/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.04.2016 10:34:17 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XII/81/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpad Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.04.2016 10:25:21 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XII/80/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.04.2016 10:21:31 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XII/79/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2016 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.04.2016 10:18:52 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XII/78/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016-2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.04.2016 09:19:42 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
05.04.2016 07:54:32 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategnicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
05.04.2016 07:52:31 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategnicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
31.03.2016 13:21:04 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwiesczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji
31.03.2016 13:20:04 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji
31.03.2016 11:48:25 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
31.03.2016 11:41:33 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2016r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia za 2015 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
31.03.2016 11:28:04 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2015 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
21.03.2016 11:37:08 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych do artykułu Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
21.03.2016 11:35:08 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
21.03.2016 11:33:11 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
21.03.2016 11:32:13 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obiweszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczeciu postepowania do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
21.03.2016 11:30:02 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
17.03.2016 13:31:14 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy
17.03.2016 13:29:45 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy
14.03.2016 10:19:17 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Stanowisko RADY GMINY SANNIKI do artykułu Stanowisko Rady Gminy Sanniki z dnia 23 lutego 2016r
14.03.2016 10:18:31 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Stanowisko Rady Gminy Sanniki z dnia 23 lutego 2016r
03.03.2016 11:35:29 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 03 marca 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmian budżetu gminy Czarnia na rok 2016 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
02.03.2016 13:24:09 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Zaproszenie
02.03.2016 13:23:28 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Zaproszenie
02.03.2016 13:22:19 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Zaproszenie
menu