menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Data Redaktor Zmiana
06.10.2015 11:15:38 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie nr 29/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do artykułu Zarządzenie Wójta powołujące składy obwodowych komisji wyborczych
06.10.2015 11:14:56 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta powołujące składy obwodowych komisji wyborczych
06.10.2015 11:13:46 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie nr 29/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
06.10.2015 08:37:10 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/120/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.10.2015 08:33:35 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr IX/54/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2015 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2016 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.10.2015 08:31:05 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr IX/53/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, położonych na terenie gminy Czarnia, będących w zarządzie Nadleśnictwa Myszyniec do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.10.2015 08:27:12 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr IX/52/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażenia przez Gminę Czarnia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.10.2015 08:10:53 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr IX/51/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2015 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.10.2015 08:00:57 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr IX/50/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
01.10.2015 07:14:26 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Ankieta przedsiębiorcy do artykułu Plan gospodarki niskoemisyjnej
01.10.2015 07:13:57 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Ankieta mieszkańcy do artykułu Plan gospodarki niskoemisyjnej
01.10.2015 07:11:38 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Plan gospodarki niskoemisyjnej
30.09.2015 10:56:48 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Informacja o terminie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisij wyborczej do artykułu Informacja o termin zgłaszania kandydatów do obwowdowych komisji
30.09.2015 10:55:17 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Informacja o termin zgłaszania kandydatów do obwowdowych komisji
25.09.2015 12:18:39 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Wykaz miejsc na terenie gminy Czarnia przeznaczonych do nieodpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów w kampani wyborczej do artykułu Wykaz miejsc na terenie gminy Czarnia
25.09.2015 12:14:57 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Wykaz miejsc na terenie gminy Czarnia
25.09.2015 12:10:08 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Czarnia z zdnia 23 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn. " Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III" do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
24.09.2015 14:12:41 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 21 września 2015 r o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia
24.09.2015 14:10:54 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia
24.09.2015 11:13:05 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
23.09.2015 13:48:24 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 22.09.2015 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 22.09.2015
23.09.2015 13:47:51 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 22.09.2015
23.09.2015 13:46:36 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.09.2015 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.09.2015 2
23.09.2015 13:45:32 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.09.2015 2
23.09.2015 06:58:02 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.09.2015 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.09.2015
23.09.2015 06:56:47 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.09.2015
18.09.2015 15:25:06 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Czarnia z zdnia 18 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn. " Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem" do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
18.09.2015 15:23:11 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy czarnia z zdnia 18 września 2015 roku z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
18.09.2015 15:21:15 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy czarnia z zdnia 18 września 2015 roku do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
18.09.2015 09:04:17 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Sołtysi
17.09.2015 09:33:20 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Zaproszenie
17.09.2015 09:32:14 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Zaproszenie
17.09.2015 09:30:54 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Zaproszenie
17.09.2015 09:29:01 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Zaproszenie
16.09.2015 14:09:07 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 16.09.2015 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 16.09.2015
16.09.2015 14:08:24 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 16.09.2015
10.09.2015 14:41:18 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Informacja Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 8 września 2015r. do artykułu Informacja
10.09.2015 14:40:17 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Informacja
10.09.2015 12:09:59 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Zapytanie ofertowe na "Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy uzyciu równiarki"
10.09.2015 12:09:24 Stanisław Ścibek Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe na "Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy uzyciu równiarki"
09.09.2015 13:03:36 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 04 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2015 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
03.09.2015 13:00:09 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Informacja Obwodowej Komisji do spraw Referendum w Surowem do artykułu Informacje Obwodowych Komisji ds Referendum
03.09.2015 12:59:51 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Informacja Obwodowej Komisji do spraw Referendum w Długiem do artykułu Informacje Obwodowych Komisji ds Referendum
03.09.2015 12:59:23 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Informacja Obwodowej Komisji do spraw Referendum w Bandysiach do artykułu Informacje Obwodowych Komisji ds Referendum
03.09.2015 12:58:59 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Informacja Obwodowej Komisji do spraw Referendum w Czarni do artykułu Informacje Obwodowych Komisji ds Referendum
03.09.2015 12:58:36 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Informacja Obwodowej Komisji do spraw Referendum w Surowem z artykułu Informacje Obwodowych Komisji ds Referendum
03.09.2015 12:58:21 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Informacja Obwodowej Komisji do spraw Referendum w Surowem do artykułu Informacje Obwodowych Komisji ds Referendum
03.09.2015 12:57:33 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Informacje Obwodowych Komisji ds Referendum
31.08.2015 13:27:46 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Zapytanie ofertowe na "Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy uzyciu równiarki"
31.08.2015 13:27:28 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Zapytanie ofertowe na "Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy uzyciu równiarki"
menu