menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
Data Redaktor Zmiana
17.06.2015 08:23:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 15.06.2015 do artykułu Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
17.06.2015 08:22:53 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
17.06.2015 08:22:37 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
17.06.2015 07:27:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 15.06.2015 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 15.06.2015
17.06.2015 07:26:40 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 15.06.2015
11.06.2015 13:47:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z 10.06.2015 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 10.06.2015
11.06.2015 13:46:27 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 10.06.2015
10.06.2015 14:37:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Stanisław Brodzik - Dyrektor Zespołu Szkół w Surowem do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
10.06.2015 14:36:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Witold Kuczyński - Dyrektor Zespołu Szkół w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
10.06.2015 14:35:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Danuta Lenda - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
10.06.2015 14:32:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Krystyna Skorupska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
10.06.2015 14:31:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Grzegorz Kamzelski - Sekretarz Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
10.06.2015 14:30:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Czesław Kalinowski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
10.06.2015 14:29:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Tadeusz Lenda - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
10.06.2015 14:29:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Stanisław Brysiewski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
10.06.2015 14:28:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Tadeusz Kordek - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
10.06.2015 14:28:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Stanisław Szydlik - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
10.06.2015 14:27:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Grzegorz Oleśkiewicz - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
10.06.2015 14:27:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ryszard Sztemberg - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
10.06.2015 14:26:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Aneta Żyra - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
10.06.2015 14:26:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Halina Kulesik - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
10.06.2015 14:25:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dorota Kaczmarczyk - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
10.06.2015 14:24:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ewelina Brakoniecka - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
10.06.2015 14:24:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Anna Orłowska - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
10.06.2015 14:23:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Halina Szkopińska - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
10.06.2015 14:22:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Marek Piórkowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
10.06.2015 14:22:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Krzysztof Kurzyński - Przewodniczący Rady Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
10.06.2015 14:20:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Krystyna Piórkowska - Skarbnik Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
10.06.2015 14:20:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Stanisław Pyśk - Wójt Gminy Czarnia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
10.06.2015 14:19:06 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
08.06.2015 13:06:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z 05.06.2015 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 05.06.2015
08.06.2015 13:06:15 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 05.06.2015
08.06.2015 09:43:01 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
03.06.2015 11:31:52 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.06.2015 11:31:41 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.06.2015 11:31:23 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.06.2015 11:31:16 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.06.2015 11:31:06 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.06.2015 11:30:51 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.06.2015 11:30:38 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.06.2015 11:30:01 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.06.2015 11:29:50 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.06.2015 11:29:06 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.06.2015 11:28:41 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.06.2015 11:26:47 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.06.2015 11:26:23 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.06.2015 11:26:02 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.06.2015 11:25:37 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.06.2015 11:24:51 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.06.2015 11:24:27 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
menu