menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
19.07.2016 11:26:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kosztorys ofertowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:26:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku przynależności do grupy kapitałowej do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:26:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:25:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:25:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:25:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz zrealizowanych robót. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:24:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o nie podl. wykluczeniu z postępowania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:24:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz części zamówienia przew. do wyk. przez podwykonawców. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:23:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:22:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istpotnych Warunków Zamówienia - SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:22:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:18:11 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
14.07.2016 08:36:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istpotnych Warunków Zamówienia - SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:11:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku przynależności do grupy kapitałowej do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:11:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:10:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o części usł. pow. podwykonawcom do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:10:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:09:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz wykonanych usług do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:09:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o nie podl. wykluczeniu z postępowania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:08:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:08:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz środków transportu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:07:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:07:32 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:07:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:06:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szczegółowy opis tras dowozu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:06:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:05:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
08.07.2016 10:46:46 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów
05.07.2016 13:49:25 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Deklaracja na śmieci edytowalna do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/97/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
05.07.2016 13:49:07 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Deklaracja na śmieci z artykułu UCHWAŁA Nr XIV/97/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
05.07.2016 13:47:01 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Deklaracja na śmieci do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/97/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
05.07.2016 13:46:30 Paulina Sztemberg Dodany załącznik UCHWAŁA Nr XIV/97/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komu UCHWAŁA Nr XIV/97/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
05.07.2016 13:46:07 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/97/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
05.07.2016 13:44:42 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/96/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/81/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie o Uchwała Nr XIV/96/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/81/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
05.07.2016 13:44:27 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/96/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/81/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
05.07.2016 13:43:03 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/95 /16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Czarnia do artykułu Uchwała Nr XIV/95 /16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Czarnia
05.07.2016 13:42:42 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/95 /16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Czarnia
05.07.2016 13:40:45 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/101/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bandysie w przedmiocie zmiany granic Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.07.2016 13:24:35 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/100/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.07.2016 13:22:42 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/99/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnia służebnością przesyłu do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.07.2016 13:20:18 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/98/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.07.2016 13:17:52 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/97/2016 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków k Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.07.2016 13:15:52 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/96/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/81/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie o Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.07.2016 13:13:36 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/95/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.07.2016 13:11:59 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/94/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2016 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.07.2016 13:10:06 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/93/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016-2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.07.2016 13:07:49 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/92/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r.w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.07.2016 13:03:23 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/91/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r.w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.07.2016 12:05:25 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni za rok 2015 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
01.07.2016 07:23:46 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy
menu