menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
10.12.2015 09:01:05 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 10.12.2015 PKD.6733.09.2015 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 10.12.2015 PKD.6733.09.2015
10.12.2015 09:00:11 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 10.12.2015 PKD.6733.09.2015
08.12.2015 11:52:27 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 08.12.2015 PKD.6220.05.2015 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 08.12.2015 PKD.6220.05.2015
08.12.2015 11:51:36 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 08.12.2015 PKD.6220.05.2015
04.12.2015 12:27:56 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Wykaz nieruchomośći przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bez przetargowym do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
04.12.2015 12:26:23 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
01.12.2015 14:10:11 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr X/68/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,, Kurpsie Razem" do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
01.12.2015 14:07:37 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr X/67/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzi Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
01.12.2015 14:04:36 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr X/66/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkol Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
01.12.2015 13:54:34 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr X/65/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
01.12.2015 13:53:05 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr X/64/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czarnia do realizacji projektu partnerskiego pn. ,, Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa iformacyj Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
01.12.2015 13:48:36 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr X/63/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Czarnia do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 201 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
01.12.2015 13:44:55 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr X/62/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/112/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakre Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
01.12.2015 13:39:33 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr X/61/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/110/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Czarnia do Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
01.12.2015 13:36:04 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
30.11.2015 15:04:21 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr X/60/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
30.11.2015 15:02:04 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr X/59/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
30.11.2015 15:00:47 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr X/58/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
30.11.2015 14:59:03 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr X/57/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2015 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
30.11.2015 14:45:49 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr X/56/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
27.11.2015 11:02:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o otrzymaniu dofinansowania w formie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie
27.11.2015 09:59:20 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
27.11.2015 09:16:31 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Regulamin utrzymania porządku i czystości w Gminie Czarnia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
27.11.2015 09:16:00 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
27.11.2015 09:15:45 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Ośw. o braku przynalezności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
27.11.2015 09:15:34 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
27.11.2015 09:15:23 Stanisław Ścibek Usunięty załącznik Ośw. o braku przynalezności do grupy kapitałowej. z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
27.11.2015 09:15:11 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Ośw. o braku przynalezności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
27.11.2015 09:14:55 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Ośw. o zakresie usług powierzonych podwykonawcom do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
27.11.2015 09:14:19 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Wykaz wykonanych usług do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
27.11.2015 09:13:40 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Oświadczenie o spełnieniu warunków udz. w postępowaniu i o nie pod. wykluczena z postępowania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
27.11.2015 09:13:21 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
27.11.2015 09:13:04 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
27.11.2015 09:12:37 Stanisław Ścibek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
26.11.2015 14:39:19 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania do artykułu Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
26.11.2015 14:38:17 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
25.11.2015 07:51:13 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 24.11.2015 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 24.11.2015 PKD.6733.09.2015
25.11.2015 07:49:21 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 24.11.2015 PKD.6733.09.2015
17.11.2015 14:28:52 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł X Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
17.11.2015 14:28:20 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł X Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
17.11.2015 14:27:40 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł X Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
17.11.2015 14:27:24 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł X Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
17.11.2015 14:25:56 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł X Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
16.11.2015 14:13:25 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 16.11.2015 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 16.11.2015 PKD.6220.03.2015
16.11.2015 14:12:50 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 16.11.2015 PKD.6220.03.2015
16.11.2015 12:59:35 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przedłożenia projektu Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2016 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
16.11.2015 12:44:39 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016-2020 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
06.11.2015 13:14:26 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 października 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2015 roku, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkow Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
30.10.2015 14:52:48 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2015 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
30.10.2015 14:45:45 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł NUMERY KONT BANKOWYCH URZĘDU GMINY CZARNIA
menu