menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
13.09.2016 11:20:39 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XV/102/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 2 września 2016 r. w sprawie wyrażenia woli pozbawienia kategorii dróg gminnych i przekazania na rzecz Zarządu Powiatu Ostrołęckiego. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
02.09.2016 07:59:03 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2016 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
01.09.2016 10:44:20 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Nabór wniosków z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
01.09.2016 10:39:59 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Nabór wniosków z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
01.09.2016 10:39:35 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Nabór wniosków z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
01.09.2016 10:38:42 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Nabór wniosków z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
31.08.2016 07:50:48 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Czarnia na rok 2016 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
31.08.2016 07:41:10 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2016 roku do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
31.08.2016 07:37:40 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloleniej prognozy finansowej do a Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
31.08.2016 07:33:16 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 21/2016 Wojta Gminy Czarnia z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
30.08.2016 13:59:53 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 29.08.2016 PKD.6733.17.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 29.08.2016
30.08.2016 13:58:18 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 29.08.2016
30.08.2016 10:48:01 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania WI.III.747.4.23.2016.ES z 23 sierpnia 2016 do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
30.08.2016 10:46:16 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
29.08.2016 08:46:17 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategnicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
29.08.2016 08:44:04 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategnicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
22.08.2016 13:56:03 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 20/2016 Wojta Gminy Czarnia z dnia 05 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bandysie do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
16.08.2016 15:06:37 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z 10 sierpnia 2016 do artykułu Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
16.08.2016 15:05:38 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
16.08.2016 13:00:52 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zawiadomienie Starosty Ostrołeckiego z 16 sierpnia 2016 GBN.6820.7.2016 do artykułu Zawidomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
16.08.2016 12:59:35 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Zawidomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
10.08.2016 09:39:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
10.08.2016 09:38:54 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
08.08.2016 11:09:40 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
08.08.2016 11:08:18 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
05.08.2016 09:05:33 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Czarnia na rok 2016 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
29.07.2016 14:42:04 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 29.07.2016 PKD.6220.01.2016 Budowa nowego obiektu mostowego do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 29.07.2016
29.07.2016 14:40:04 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 29.07.2016
29.07.2016 14:39:29 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 29.07.2016 PKD.6220.01.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 29.07.2016
29.07.2016 14:38:25 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 29.07.2016
29.07.2016 12:44:07 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Czarnia na rok 2016 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
29.07.2016 12:42:07 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2016 roku, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych na Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
29.07.2016 10:27:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
29.07.2016 10:26:37 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
27.07.2016 11:54:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie od Wykonawcy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
27.07.2016 11:46:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szczegółowa specyfikacja techniczna do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
27.07.2016 11:46:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szczegółowa specyfikacja techniczna do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
21.07.2016 13:05:24 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 20.07.2016 PKD.6733.17.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 20.07.2016
21.07.2016 13:04:18 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 20.07.2016
19.07.2016 14:12:45 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów
19.07.2016 14:07:16 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł ZAPROSZENIE
19.07.2016 14:06:46 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł ZAPROSZENIE
19.07.2016 11:30:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany 8.8 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:29:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany 8.7 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:29:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany 8.6 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:28:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany 8.5 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:28:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany 8.4 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:27:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany 8.3 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:27:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany 8.2 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:27:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany 8.1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
menu