menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
06.12.2016 13:51:25 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/118/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
06.12.2016 13:48:48 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/117/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
06.12.2016 13:47:04 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/116/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
06.12.2016 13:44:50 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/115/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2016 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
06.12.2016 13:43:16 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/114/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2016r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016-2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
06.12.2016 13:41:18 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/113/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2016r w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2017 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
06.12.2016 13:39:33 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr XVII/112/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/91/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
06.12.2016 13:36:58 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
06.12.2016 12:32:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
01.12.2016 13:27:30 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WI.III.747.4.29.2016.ES z 17 listopada 2016 do artykułu Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej z 17 listopada 2016
01.12.2016 11:40:32 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej z 17 listopada 2016
01.12.2016 11:37:39 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Decyzja Wójta Gminy Czarnia z 25.11.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 25.11.2016
01.12.2016 11:25:46 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 25.11.2016 PKD.6733.20.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 25.11.2016
01.12.2016 11:25:08 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 25.11.2016
25.11.2016 09:32:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XII/81/16 rady Gminy Czarnia z dnia 30.03.2016 r. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
25.11.2016 09:31:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nrXII/80/16 Rady Gminy Czarnia z dn. 30.03.2016 r. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
25.11.2016 09:30:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
25.11.2016 09:30:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o dysponowaniu bazą magazynowo-transportową do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
25.11.2016 09:30:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz wykonanych usług do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
25.11.2016 09:29:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Pisemne zobowiązanie podmiotu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
25.11.2016 09:29:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
25.11.2016 09:29:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświ. Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
25.11.2016 09:28:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
25.11.2016 09:28:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
25.11.2016 09:27:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
25.11.2016 09:26:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
25.11.2016 09:26:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
23.11.2016 10:37:18 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Spis stanu stada do wydruku do artykułu Spis stanu stada zwierząt gospodarskich
23.11.2016 08:25:08 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 21.11.2016 PKD.6733.19.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 21.11.2016 Przebudowa drogi powiatowej Czarnia-Surowe
23.11.2016 08:23:31 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 21.11.2016 Przebudowa drogi powiatowej Czarnia-Surowe
23.11.2016 08:21:40 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 21.11.2016 PKD.6733.18.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 21.11.2016
23.11.2016 08:20:30 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 21.11.2016
23.11.2016 08:06:31 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ARIMR w OSTROŁĘCE
23.11.2016 08:05:38 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ARIMR w OSTROŁĘCE
23.11.2016 08:01:38 Paulina Sztemberg Dodany załącznik spis stanu stada zwierząt gospodarskich do artykułu Spis stanu stada zwierząt gospodarskich
23.11.2016 07:58:15 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Spis stanu stada zwierząt gospodarskich
23.11.2016 07:53:01 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ARIMR w OSTROŁĘCE
23.11.2016 07:52:11 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ARIMR w OSTROŁĘCE
23.11.2016 07:29:09 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Kwestionariusz do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA
23.11.2016 07:28:37 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Kwestionariusz z artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA
23.11.2016 07:28:27 Paulina Sztemberg Z kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych do kategorii AKTUALNOŚCI został przeniesiony artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA
23.11.2016 07:28:06 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA
22.11.2016 14:43:52 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł XVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy
22.11.2016 12:52:48 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA
21.11.2016 13:52:56 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Kwestionariusz do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA
21.11.2016 13:47:36 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA
21.11.2016 12:46:42 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Decyzja Wójta Gminy Czarnia z 14.11.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 18.11.2016
18.11.2016 14:34:00 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego
18.11.2016 14:31:52 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego
18.11.2016 14:26:54 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwiesczenie Wójta Gminy Czarnia z 18 listopada 2016 PKD.6220.04.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 18.11.2016
menu