menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
13.01.2017 14:31:39 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Uchwała nr Os.365.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
11.01.2017 14:41:21 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 11 stycznia 2017 PKD.6733.1.2017 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 11.01.2017
11.01.2017 14:40:33 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 11.01.2017
10.01.2017 13:58:23 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 9 stycznia 2017 PKD.6733.22.2016/2017 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 09.01.2017
10.01.2017 13:57:59 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 09.01.2017
10.01.2017 13:56:40 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 9 stycznia 2017 PKD.6733.21.2016/2017 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 09.01.2017
10.01.2017 13:55:35 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 09.01.2017
04.01.2017 14:31:33 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa DLI.II.6620.50.2016.AC.12 do artykułu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
04.01.2017 14:30:20 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
04.01.2017 14:08:23 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.01.2017 14:07:12 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/129/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady na 2017r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.01.2017 14:04:27 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/128/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.01.2017 14:02:43 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/127/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Czarnia i Gminą Myszyniec do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.01.2017 14:00:39 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/126/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.01.2017 13:57:05 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.01.2017 13:47:24 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.01.2017 13:43:34 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.01.2017 13:41:51 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2016 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.01.2017 13:40:28 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/121/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016-2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
30.12.2016 11:45:20 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa DLI.III.6620.49.2016.PK.10 do artykułu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
30.12.2016 11:43:45 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
30.12.2016 11:41:15 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Decyzja Starosty Ostrołęckiego
30.12.2016 11:40:44 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wojta Gminy Czarnia
30.12.2016 11:36:04 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 14.12.2016
30.12.2016 11:35:32 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 14.12.2016
30.12.2016 11:35:00 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
27.12.2016 09:57:06 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Harmonogram odbioru odpadów w 2017
27.12.2016 09:54:38 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Harmonogram 2017 do artykułu Harmonogram odbioru odpadów w 2017
27.12.2016 09:53:23 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Harmonogram odbioru odpadów w 2017
27.12.2016 09:51:33 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Harmonogram odbioru odpadów w 2017
27.12.2016 09:24:52 Paulina Sztemberg Dodany załącznik SIWZ do artykułu Zaproszenie do składania ofert na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
27.12.2016 09:24:35 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik SIWZ z artykułu Zaproszenie do składania ofert na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
23.12.2016 13:33:57 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Umowa do artykułu Zaproszenie do składania ofert na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
23.12.2016 13:33:48 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Zaproszenie do składania ofert na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
23.12.2016 13:33:10 Paulina Sztemberg Dodany załącznik SIWZ do artykułu Zaproszenie do składania ofert na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
23.12.2016 13:32:23 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
20.12.2016 14:43:20 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
15.12.2016 10:10:07 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwiesczenie Wójta Gminy Czarnia z 14 grudnia 2016 PKD.6733.22.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 14.12.2016
15.12.2016 10:09:36 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 14.12.2016
15.12.2016 10:09:36 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 14.12.2016
15.12.2016 09:59:30 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwiesczenie Wójta Gminy Czarnia z 14 grudnia 2016 PKD.6733..21.2016 do artykułu Obwieszczenie Wojta Gminy Czarnia
15.12.2016 09:58:35 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojta Gminy Czarnia
15.12.2016 08:50:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
15.12.2016 08:49:33 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia
14.12.2016 12:56:02 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Decyzja Starosty Ostrołęckiego uznająca mienie gromadzkie (gminne) do artykułu Decyzja Starosty Ostrołęckiego
14.12.2016 12:54:29 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Decyzja Starosty Ostrołęckiego
08.12.2016 09:36:31 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA
08.12.2016 09:35:26 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy
06.12.2016 13:58:34 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr XVII/120/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/107/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
06.12.2016 13:54:51 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/119/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmian Uchwały nr XXI/161/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013r w sprawie przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńc Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
menu