menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
05.07.2016 13:49:07 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Deklaracja na śmieci z artykułu UCHWAŁA Nr XIV/97/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
05.07.2016 13:47:01 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Deklaracja na śmieci do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/97/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
05.07.2016 13:46:30 Paulina Sztemberg Dodany załącznik UCHWAŁA Nr XIV/97/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komu UCHWAŁA Nr XIV/97/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
05.07.2016 13:46:07 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIV/97/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
05.07.2016 13:44:42 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/96/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/81/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie o Uchwała Nr XIV/96/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/81/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
05.07.2016 13:44:27 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/96/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/81/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
05.07.2016 13:43:03 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/95 /16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Czarnia do artykułu Uchwała Nr XIV/95 /16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Czarnia
05.07.2016 13:42:42 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/95 /16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Czarnia
05.07.2016 13:40:45 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/101/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bandysie w przedmiocie zmiany granic Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.07.2016 13:24:35 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/100/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.07.2016 13:22:42 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/99/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnia służebnością przesyłu do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.07.2016 13:20:18 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/98/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.07.2016 13:17:52 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/97/2016 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków k Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.07.2016 13:15:52 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/96/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/81/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie o Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.07.2016 13:13:36 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/95/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.07.2016 13:11:59 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/94/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2016 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.07.2016 13:10:06 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/93/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016-2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.07.2016 13:07:49 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/92/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r.w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.07.2016 13:03:23 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/91/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r.w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.07.2016 12:05:25 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni za rok 2015 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
01.07.2016 07:23:46 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy
01.07.2016 07:23:22 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy
01.07.2016 07:22:57 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy
01.07.2016 07:22:12 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XI Zwyczajna Sesja Rady
01.07.2016 07:21:12 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł X Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
01.07.2016 07:20:20 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
01.07.2016 07:19:52 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy
01.07.2016 07:19:09 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
01.07.2016 07:18:41 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy
01.07.2016 07:17:40 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
27.06.2016 11:42:30 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy
27.06.2016 10:59:23 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 27.06.2016 PKD.6733.14.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 27.06.2016
27.06.2016 10:58:06 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 27.06.2016
24.06.2016 14:05:53 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 21.06.2016 PKD.6733.14.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 14.06.2016
24.06.2016 13:57:43 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej do artykułu OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji
24.06.2016 13:56:23 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji
21.06.2016 15:11:37 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy
21.06.2016 13:28:38 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Zaproszenie na spotkanie
21.06.2016 13:27:58 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Zaproszenie na spotkanie
21.06.2016 13:24:11 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Zaproszenie na spotkanie
21.06.2016 13:18:51 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIII/90/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2016 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
21.06.2016 13:16:36 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIII/89/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016-2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
21.06.2016 13:09:56 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XIII/88/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 13 czerwca 2016 w sprawie: udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2016 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
21.06.2016 13:06:54 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
17.06.2016 09:09:11 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalinymi
17.06.2016 09:05:46 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalinymi
17.06.2016 08:57:27 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Opłata za gospodarownie odpadami komunalnymi
17.06.2016 08:51:00 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwał Nr XII/82/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do artykułu Uchwał Nr XII/82/16 rady Gminy czarnia z dnia 30 marca 2016r w sprawie określenia terminu, czestotliwości i trybu uiczania opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi
17.06.2016 08:47:33 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Uchwał Nr XII/82/16 rady Gminy czarnia z dnia 30 marca 2016r w sprawie określenia terminu, czestotliwości i trybu uiczania opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi
17.06.2016 08:45:27 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Uchwała NrXII/81/16 Rady Gminy Czarnia z 30 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpodów komunalnych od właścicieli nieruchomości
menu