menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
20.06.2017 14:08:38 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Konsultacje społeczne do projekty kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2018 r.
13.06.2017 11:27:42 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Witold Kuczyński - Dyrektor Zespołu Szkół w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:27:08 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Stanisław Brodzik - Dyrektor Zespołu Szkół w Surowem do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:11:44 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Krystyna Skorupska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:11:25 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Krystyna Skorupska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnii z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:11:17 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Krystyna Skorupska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnii do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:10:15 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Tadeusz Lenda- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:09:45 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Tadeusz Kordek - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:09:03 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Stanisław Szydlik - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:06:19 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Stanisław Brysiewski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:05:39 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:05:32 Paulina Sztemberg Dodany załącznik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:05:21 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Ryszard Sztemberg - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:04:56 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Grzegorz Oleśkiewicz - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:04:39 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Czesław Kalinowski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:03:58 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Halina Szkopińska - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:03:37 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Halina Kulesik - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:03:16 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Ewelina Brakoniecka - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:02:51 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Dorota Kaczmarczyk - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:02:16 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Anna Orłowska - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:01:56 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Aneta Żyra - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:01:23 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Marek Piórkowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czarnia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:00:31 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Krzysztof Kurzyński - Przewodniczący Rady Gminy Czarnia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 10:59:06 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Grzegorz Kamzelski - Sekretarz Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 10:58:36 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Krystyna Piórkowska - Skarbnik Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 10:57:53 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Stanisław Pyśk - Wójt Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 10:56:10 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 10:16:46 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Informacja
13.06.2017 10:12:47 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
08.06.2017 10:10:06 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 07.06.2017 PKD.6733.03.2017 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 07.06.2017
08.06.2017 10:08:37 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 07.06.2017
29.05.2017 08:47:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównamiem przy użyciu równiarki na drogi gminne
29.05.2017 08:47:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Treść zapytania ofertowego na przywóz żwiru do artykułu Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównamiem przy użyciu równiarki na drogi gminne
29.05.2017 08:46:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównamiem przy użyciu równiarki na drogi gminne
24.05.2017 11:46:49 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2016 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
18.05.2017 11:21:34 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.05.2017 PKD.6733.05.2017 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.05.2017
18.05.2017 11:20:16 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.05.2017
10.05.2017 14:32:25 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Podwyższenie kompetecji zawodowych ...
10.05.2017 14:31:56 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Podwyższenie kompetecji zawodowych ...
28.04.2017 15:32:27 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2017 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
28.04.2017 15:28:43 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
26.04.2017 13:13:15 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
26.04.2017 13:11:14 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Bibloteki Publicznej w Czarnii do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
20.04.2017 11:54:22 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Szkolenia Zwiększające Kompetencje Cyfrowe
20.04.2017 11:53:54 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Szkolenia Zwiększające Kompetencje Cyfrowe
20.04.2017 11:53:31 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Szkolenia Zwiększające Kompetencje Cyfrowe
13.04.2017 12:06:19 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2017r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia za 2016 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
13.04.2017 12:05:41 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2017r. w sprawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2016 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
13.04.2017 12:04:56 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2017r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia za 2016 rok z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
13.04.2017 12:04:52 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2017r. w sprawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2016 rok z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
menu