menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
29.07.2016 14:38:25 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 29.07.2016
29.07.2016 12:44:07 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Czarnia na rok 2016 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
29.07.2016 12:42:07 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2016 roku, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych na Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
29.07.2016 10:27:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
29.07.2016 10:26:37 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
27.07.2016 11:54:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie od Wykonawcy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
27.07.2016 11:46:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szczegółowa specyfikacja techniczna do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
27.07.2016 11:46:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szczegółowa specyfikacja techniczna do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
21.07.2016 13:05:24 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 20.07.2016 PKD.6733.17.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 20.07.2016
21.07.2016 13:04:18 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 20.07.2016
19.07.2016 14:12:45 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów
19.07.2016 14:07:16 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł ZAPROSZENIE
19.07.2016 14:06:46 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł ZAPROSZENIE
19.07.2016 11:30:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany 8.8 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:29:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany 8.7 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:29:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany 8.6 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:28:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany 8.5 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:28:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany 8.4 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:27:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany 8.3 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:27:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany 8.2 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:27:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany 8.1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:26:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kosztorys ofertowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:26:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku przynależności do grupy kapitałowej do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:26:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:25:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:25:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:25:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz zrealizowanych robót. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:24:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o nie podl. wykluczeniu z postępowania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:24:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz części zamówienia przew. do wyk. przez podwykonawców. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:23:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:22:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istpotnych Warunków Zamówienia - SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:22:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
19.07.2016 11:18:11 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 250208 Cyk-Księży Lasek
14.07.2016 08:36:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istpotnych Warunków Zamówienia - SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:11:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku przynależności do grupy kapitałowej do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:11:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:10:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o części usł. pow. podwykonawcom do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:10:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:09:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz wykonanych usług do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:09:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o nie podl. wykluczeniu z postępowania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:08:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:08:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz środków transportu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:07:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:07:32 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:07:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:06:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szczegółowy opis tras dowozu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:06:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
14.07.2016 07:05:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
08.07.2016 10:46:46 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów
05.07.2016 13:49:25 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Deklaracja na śmieci edytowalna do artykułu UCHWAŁA Nr XIV/97/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
menu