menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
23.11.2016 08:23:31 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 21.11.2016 Przebudowa drogi powiatowej Czarnia-Surowe
23.11.2016 08:21:40 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 21.11.2016 PKD.6733.18.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 21.11.2016
23.11.2016 08:20:30 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 21.11.2016
23.11.2016 08:06:31 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ARIMR w OSTROŁĘCE
23.11.2016 08:05:38 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ARIMR w OSTROŁĘCE
23.11.2016 08:01:38 Paulina Sztemberg Dodany załącznik spis stanu stada zwierząt gospodarskich do artykułu Spis stanu stada zwierząt gospodarskich
23.11.2016 07:58:15 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Spis stanu stada zwierząt gospodarskich
23.11.2016 07:53:01 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ARIMR w OSTROŁĘCE
23.11.2016 07:52:11 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ARIMR w OSTROŁĘCE
23.11.2016 07:29:09 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Kwestionariusz do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA
23.11.2016 07:28:37 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Kwestionariusz z artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA
23.11.2016 07:28:27 Paulina Sztemberg Z kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych do kategorii AKTUALNOŚCI został przeniesiony artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA
23.11.2016 07:28:06 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA
22.11.2016 14:43:52 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł XVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy
22.11.2016 12:52:48 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA
21.11.2016 13:52:56 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Kwestionariusz do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA
21.11.2016 13:47:36 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA
21.11.2016 12:46:42 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Decyzja Wójta Gminy Czarnia z 14.11.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 18.11.2016
18.11.2016 14:34:00 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego
18.11.2016 14:31:52 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego
18.11.2016 14:26:54 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwiesczenie Wójta Gminy Czarnia z 18 listopada 2016 PKD.6220.04.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 18.11.2016
18.11.2016 14:26:07 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 18.11.2016
15.11.2016 08:52:38 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
15.11.2016 08:50:36 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2020 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
08.11.2016 12:35:57 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zawiadomienie Starosty Ostrołeckiego z 26 października 2016 GBN.6820.7.2016 do artykułu Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego
08.11.2016 12:33:38 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego
07.11.2016 10:19:53 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Zaproszenie na spotkanie
03.11.2016 13:54:21 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WI.III.747.4.24.2016.ES z 28 paździenika 2016 do artykułu Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej z 28 października 2016
03.11.2016 13:52:57 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik bwieszczenie Wojewody mazowieckiego WI-III.747.4.24.2016.ES z artykułu Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej z 28 października 2016
03.11.2016 13:52:49 Paulina Sztemberg Dodany załącznik bwieszczenie Wojewody mazowieckiego WI-III.747.4.24.2016.ES do artykułu Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej z 28 października 2016
03.11.2016 13:51:55 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej z 28 października 2016
03.11.2016 13:51:00 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zawiadomienie DOOŚ-OAII.4202.2.2015.aj.18 do artykułu Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 28 października 2016
03.11.2016 13:49:57 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 28 października 2016
02.11.2016 14:18:30 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej do artykułu Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
02.11.2016 14:16:27 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
31.10.2016 10:37:31 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Dofinansowanie do zakupu montażu instalacji kolektorów solarnych oraz elektrowni fotowoltanicznej
31.10.2016 09:57:10 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Postanowienie Wójta Gminy Czarnia z 24.10.2016 PKD.6220.04.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia
31.10.2016 09:56:03 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwiesczenie Wójta Gminy Czarnia z 24 października 2016 PKD.6220.04.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia
31.10.2016 09:55:20 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia
28.10.2016 14:10:59 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 października 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartał 2016 roku, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatk Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
28.10.2016 14:06:15 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 28/2016 Wojta Gminy Czarnia z dnia 29 października 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomośći informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia zinformacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej i Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
28.10.2016 14:05:55 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 28/2016 Wojta Gminy Czarnia z dnia 29 października 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomośći informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia zinformacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej inst Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
28.10.2016 13:59:46 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2016 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
25.10.2016 10:53:06 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 25.10.2016 PKD.6733.20.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 25.10.2016
25.10.2016 10:51:38 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 25.10.2016
24.10.2016 14:44:34 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Projekt Programu wspołpracy z organizacjami pożytku publicznego do artykułu Ogłoszenie Wójta
24.10.2016 14:43:19 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta
11.10.2016 10:22:41 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bez przetargowym położonych w miejsowości Czarnia do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
11.10.2016 10:21:24 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
10.10.2016 10:30:21 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 września 2016r. w sprawie stawek czynszu miesięcznego za 1 m powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
menu