menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
Data Redaktor Zmiana
11.07.2017 11:44:27 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr XXI/145/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
11.07.2017 11:39:54 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr XXI/144/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
11.07.2017 11:31:50 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
03.07.2017 14:01:26 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Formularz zgłoszenia propozycji do projektu do artykułu Projekt Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi
03.07.2017 14:00:44 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Projekt Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi
29.06.2017 09:34:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki zewnętrznej w budynku szkoły we wsi Długie
29.06.2017 09:34:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót wraz z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu. do artykułu Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki zewnętrznej w budynku szkoły we wsi Długie
29.06.2017 09:33:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zestawienie stolarki zewnętrznej do artykułu Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki zewnętrznej w budynku szkoły we wsi Długie
29.06.2017 09:32:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Treść zapytania ofertowego na przywóz żwiru do artykułu Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki zewnętrznej w budynku szkoły we wsi Długie
29.06.2017 09:32:06 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki zewnętrznej w budynku szkoły we wsi Długie
23.06.2017 14:42:25 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł KRUS
22.06.2017 11:26:41 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł E-KOMPETENCJE
22.06.2017 11:23:12 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł E-KOMPETENCJE
22.06.2017 10:07:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównamiem przy użyciu równiarki na drogi gminne
22.06.2017 10:06:54 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównamiem przy użyciu równiarki na drogi gminne
20.06.2017 14:17:39 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Informacja
20.06.2017 14:11:53 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Wojt tak nie II tura do artykułu Konsultacje społeczne do projekty kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2018 r.
20.06.2017 14:11:30 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Wojt Tak Nie do artykułu Konsultacje społeczne do projekty kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2018 r.
20.06.2017 14:11:13 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Wójt II tura do artykułu Konsultacje społeczne do projekty kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2018 r.
20.06.2017 14:10:49 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Wojt do artykułu Konsultacje społeczne do projekty kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2018 r.
20.06.2017 14:10:39 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Sejmik do artykułu Konsultacje społeczne do projekty kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2018 r.
20.06.2017 14:10:26 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Rada powiat do artykułu Konsultacje społeczne do projekty kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2018 r.
20.06.2017 14:09:58 Paulina Sztemberg Dodany załącznik mala gmina do artykułu Konsultacje społeczne do projekty kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2018 r.
20.06.2017 14:09:42 Paulina Sztemberg Dodany załącznik A1 poziom do artykułu Konsultacje społeczne do projekty kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2018 r.
20.06.2017 14:09:29 Paulina Sztemberg Dodany załącznik A1 pion do artykułu Konsultacje społeczne do projekty kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2018 r.
20.06.2017 14:09:17 Paulina Sztemberg Dodany załącznik A0 do artykułu Konsultacje społeczne do projekty kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2018 r.
20.06.2017 14:08:38 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Konsultacje społeczne do projekty kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2018 r.
13.06.2017 11:27:42 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Witold Kuczyński - Dyrektor Zespołu Szkół w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:27:08 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Stanisław Brodzik - Dyrektor Zespołu Szkół w Surowem do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:11:44 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Krystyna Skorupska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:11:25 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Krystyna Skorupska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnii z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:11:17 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Krystyna Skorupska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnii do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:10:15 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Tadeusz Lenda- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:09:45 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Tadeusz Kordek - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:09:03 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Stanisław Szydlik - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:06:19 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Stanisław Brysiewski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:05:39 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:05:32 Paulina Sztemberg Dodany załącznik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:05:21 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Ryszard Sztemberg - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:04:56 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Grzegorz Oleśkiewicz - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:04:39 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Czesław Kalinowski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:03:58 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Halina Szkopińska - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:03:37 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Halina Kulesik - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:03:16 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Ewelina Brakoniecka - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:02:51 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Dorota Kaczmarczyk - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:02:16 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Anna Orłowska - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:01:56 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Aneta Żyra - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:01:23 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Marek Piórkowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czarnia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:00:31 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Krzysztof Kurzyński - Przewodniczący Rady Gminy Czarnia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 10:59:06 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Grzegorz Kamzelski - Sekretarz Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
menu