menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
Data Redaktor Zmiana
28.10.2016 14:05:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 28/2016 Wojta Gminy Czarnia z dnia 29 października 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomośći informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia zinformacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej inst Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
28.10.2016 13:59:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2016 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
25.10.2016 10:53:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 25.10.2016 PKD.6733.20.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 25.10.2016
25.10.2016 10:51:38 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 25.10.2016
24.10.2016 14:44:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt Programu wspołpracy z organizacjami pożytku publicznego do artykułu Ogłoszenie Wójta
24.10.2016 14:43:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta
11.10.2016 10:22:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bez przetargowym położonych w miejsowości Czarnia do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
11.10.2016 10:21:24 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
10.10.2016 10:30:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 września 2016r. w sprawie stawek czynszu miesięcznego za 1 m powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
10.10.2016 09:59:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 07.10.2016 PKD.6733.18.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 07.10.2016
10.10.2016 09:59:07 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 07.10.2016
10.10.2016 09:02:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 07.10.2016 PKD.6733.19.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 07.10.2016
10.10.2016 09:01:34 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 07.10.2016
05.10.2016 13:42:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/111/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016r.w sprawie pozbawienia dróg kategorii gminnej do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.10.2016 13:41:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/110/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.10.2016 13:39:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/109/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Czarnia na lata 2015-2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.10.2016 13:37:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/108/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Czarnia na lata 2015-2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.10.2016 11:34:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/107/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków k Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.10.2016 11:29:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/106/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.10.2016 11:27:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/105/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2016 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.10.2016 11:26:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/104/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016-2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.10.2016 11:24:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/103/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2016 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.10.2016 11:19:24 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.10.2016 10:27:42 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.10.2016 10:25:38 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.10.2016 09:21:16 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
03.10.2016 14:02:09 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy
26.09.2016 11:58:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie DLI.III.6620.31.2016.PK.9 do artykułu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
26.09.2016 11:52:47 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
21.09.2016 11:38:09 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy
13.09.2016 11:20:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XV/102/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 2 września 2016 r. w sprawie wyrażenia woli pozbawienia kategorii dróg gminnych i przekazania na rzecz Zarządu Powiatu Ostrołęckiego. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
02.09.2016 07:59:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2016 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
01.09.2016 10:44:20 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Nabór wniosków z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
01.09.2016 10:39:59 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Nabór wniosków z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
01.09.2016 10:39:35 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Nabór wniosków z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
01.09.2016 10:38:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Nabór wniosków z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
31.08.2016 07:50:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Czarnia na rok 2016 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
31.08.2016 07:41:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2016 roku do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
31.08.2016 07:37:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloleniej prognozy finansowej do a Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
31.08.2016 07:33:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 21/2016 Wojta Gminy Czarnia z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
30.08.2016 13:59:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 29.08.2016 PKD.6733.17.2016 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 29.08.2016
30.08.2016 13:58:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 29.08.2016
30.08.2016 10:48:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania WI.III.747.4.23.2016.ES z 23 sierpnia 2016 do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
30.08.2016 10:46:16 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
29.08.2016 08:46:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategnicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
29.08.2016 08:44:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategnicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
22.08.2016 13:56:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 20/2016 Wojta Gminy Czarnia z dnia 05 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bandysie do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
16.08.2016 15:06:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z 10 sierpnia 2016 do artykułu Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
16.08.2016 15:05:38 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
16.08.2016 13:00:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zawiadomienie Starosty Ostrołeckiego z 16 sierpnia 2016 GBN.6820.7.2016 do artykułu Zawidomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
menu