menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
09.01.2018 13:19:09 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 03 stycznia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 201-2020 z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
09.01.2018 13:19:01 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 03 stycznia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 201-2020 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
09.01.2018 13:00:01 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w 2018 roku w Urzędzie Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
09.01.2018 12:58:27 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie tygodniowgo rozkładu i wymiaru czasu pracy w Urządzie Gminy Czarnia w 2018r. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
09.01.2018 12:56:41 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
09.01.2018 12:56:25 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
09.01.2018 12:55:22 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
08.01.2018 11:44:36 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
08.01.2018 09:20:25 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Plan postęowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 w gm. Czarnia z artykułu Plan postępowań o udzielenie zamównienia publicznego w 2017 roku.
08.01.2018 09:20:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Plan postęowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 w gm. Czarnia do artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 w gm. Czarnia
08.01.2018 09:17:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Plan postęowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 w gm. Czarnia do artykułu Plan postępowań o udzielenie zamównienia publicznego w 2017 roku.
08.01.2018 09:16:52 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 w gm. Czarnia
04.01.2018 13:30:32 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
04.01.2018 13:30:19 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
04.01.2018 13:30:05 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
04.01.2018 13:28:36 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
03.01.2018 12:28:52 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
03.01.2018 12:28:34 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
03.01.2018 12:23:01 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXV/177/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady na 2018r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
03.01.2018 12:21:48 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXV/176/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy Czarn Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
03.01.2018 12:18:22 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXV/175/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
03.01.2018 12:17:12 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXV/174/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
03.01.2018 12:12:59 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXV/173/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2018 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
03.01.2018 12:10:54 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXV/172/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
03.01.2018 12:09:11 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXV/171/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
03.01.2018 12:08:01 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXV/170/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2022 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
03.01.2018 11:58:45 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 43/17 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2017r w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
03.01.2018 11:57:49 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
03.01.2018 11:51:55 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Bibloteki Publicznej w Czarni do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
29.12.2017 12:11:58 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
28.12.2017 07:30:40 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Zaproszenie na szkolenie
28.12.2017 07:28:51 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Zaproszenie na szkolenie
27.12.2017 13:10:19 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
20.12.2017 14:03:24 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
20.12.2017 13:40:00 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zmian składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
20.12.2017 13:36:27 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Lista Kandydatów spełnających wymogi formalne do artykułu KONKURS NA DYRETORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZARNI
20.12.2017 13:35:44 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł KONKURS NA DYRETORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZARNI
07.12.2017 13:06:31 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł INFORMACJA
07.12.2017 13:03:22 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł INFORMACJA
07.12.2017 13:02:25 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł INFORMACJA
07.12.2017 13:01:50 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł INFORMACJA
05.12.2017 11:25:15 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/169/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 11:24:17 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/168/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 11:22:56 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/167/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 11:20:03 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/166/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017r w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 11:18:55 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/165/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2022 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 11:16:13 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 11:15:25 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr XXIV/164/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do arty Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 11:12:59 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/163/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017r w sprawie udzielenia dla Miasta Ostrołęki pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2017 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 11:11:35 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/162/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017r w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2018 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
menu