menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
30.01.2017 08:19:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 roku. do artykułu Plan postępowań o udzielenie zamównienia publicznego w 2017 roku.
30.01.2017 08:18:51 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Plan postępowań o udzielenie zamównienia publicznego w 2017 roku.
27.01.2017 11:57:54 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WI-O.7820.2.2017.BT do artykułu Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania
27.01.2017 11:56:07 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania
27.01.2017 07:45:45 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 03 stycznia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2020 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
27.01.2017 07:43:25 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w 2017 roku w Urzędzie Gminy Czarnia do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
27.01.2017 07:41:23 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie tygodniowgo rozkładu i wymiaru czasu pracy w Urządzie Gminy Czarnia w 2017r do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
27.01.2017 07:36:47 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
27.01.2017 07:35:30 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Czarnia wraz z jednostkami budżetowymi do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2016 zarządzenia o numerach od 1 do .....
25.01.2017 08:17:08 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Rekrutacja na szkolenie
20.01.2017 11:31:50 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa DLI.I.6620.38.2016.SG.12 do artykułu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
20.01.2017 11:30:43 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
13.01.2017 14:36:26 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr Os.25.2017 do artykułu Uchwała nr Os.25.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
13.01.2017 14:35:55 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Uchwała nr Os.25.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
13.01.2017 14:35:29 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Uchwała Ne Os.26.2017 z artykułu Uchwała nr Os.26.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
13.01.2017 14:35:04 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Ne Os.26.2017 do artykułu Uchwała nr Os.26.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
13.01.2017 14:34:22 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Ne Os.26.2017 do artykułu Uchwała nr Os.26.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
13.01.2017 14:34:00 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Uchwała nr Os.26.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
13.01.2017 14:33:13 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr Os.366.2016 do artykułu Uchwała nr Os.366.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
13.01.2017 14:32:44 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Uchwała nr Os.366.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
13.01.2017 14:32:20 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Ne Os.365.2016 do artykułu Uchwała nr Os.365.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
13.01.2017 14:31:39 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Uchwała nr Os.365.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
11.01.2017 14:41:21 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 11 stycznia 2017 PKD.6733.1.2017 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 11.01.2017
11.01.2017 14:40:33 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 11.01.2017
10.01.2017 13:58:23 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 9 stycznia 2017 PKD.6733.22.2016/2017 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 09.01.2017
10.01.2017 13:57:59 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 09.01.2017
10.01.2017 13:56:40 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 9 stycznia 2017 PKD.6733.21.2016/2017 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 09.01.2017
10.01.2017 13:55:35 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 09.01.2017
04.01.2017 14:31:33 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa DLI.II.6620.50.2016.AC.12 do artykułu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
04.01.2017 14:30:20 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
04.01.2017 14:08:23 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.01.2017 14:07:12 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/129/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady na 2017r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.01.2017 14:04:27 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/128/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.01.2017 14:02:43 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/127/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Czarnia i Gminą Myszyniec do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.01.2017 14:00:39 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/126/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.01.2017 13:57:05 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.01.2017 13:47:24 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.01.2017 13:43:34 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.01.2017 13:41:51 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2016 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.01.2017 13:40:28 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/121/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2016r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016-2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
30.12.2016 11:45:20 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa DLI.III.6620.49.2016.PK.10 do artykułu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
30.12.2016 11:43:45 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
30.12.2016 11:41:15 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Decyzja Starosty Ostrołęckiego
30.12.2016 11:40:44 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wojta Gminy Czarnia
30.12.2016 11:36:04 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 14.12.2016
30.12.2016 11:35:32 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 14.12.2016
30.12.2016 11:35:00 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
27.12.2016 09:57:06 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Harmonogram odbioru odpadów w 2017
27.12.2016 09:54:38 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Harmonogram 2017 do artykułu Harmonogram odbioru odpadów w 2017
27.12.2016 09:53:23 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Harmonogram odbioru odpadów w 2017
menu