menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
08.06.2017 10:10:06 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 07.06.2017 PKD.6733.03.2017 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 07.06.2017
08.06.2017 10:08:37 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 07.06.2017
29.05.2017 08:47:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównamiem przy użyciu równiarki na drogi gminne
29.05.2017 08:47:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Treść zapytania ofertowego na przywóz żwiru do artykułu Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównamiem przy użyciu równiarki na drogi gminne
29.05.2017 08:46:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównamiem przy użyciu równiarki na drogi gminne
24.05.2017 11:46:49 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2016 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
18.05.2017 11:21:34 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.05.2017 PKD.6733.05.2017 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.05.2017
18.05.2017 11:20:16 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.05.2017
10.05.2017 14:32:25 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Podwyższenie kompetecji zawodowych ...
10.05.2017 14:31:56 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Podwyższenie kompetecji zawodowych ...
28.04.2017 15:32:27 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2017 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
28.04.2017 15:28:43 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
26.04.2017 13:13:15 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
26.04.2017 13:11:14 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Bibloteki Publicznej w Czarnii do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
20.04.2017 11:54:22 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Szkolenia Zwiększające Kompetencje Cyfrowe
20.04.2017 11:53:54 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Szkolenia Zwiększające Kompetencje Cyfrowe
20.04.2017 11:53:31 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Szkolenia Zwiększające Kompetencje Cyfrowe
13.04.2017 12:06:19 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2017r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia za 2016 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
13.04.2017 12:05:41 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2017r. w sprawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2016 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
13.04.2017 12:04:56 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2017r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia za 2016 rok z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
13.04.2017 12:04:52 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2017r. w sprawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2016 rok z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
07.04.2017 08:59:08 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI
07.04.2017 08:58:47 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI
07.04.2017 08:58:29 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI
07.04.2017 08:55:06 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
07.04.2017 08:54:32 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
07.04.2017 08:53:38 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
07.04.2017 08:53:21 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
07.04.2017 08:52:43 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
06.04.2017 12:42:09 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2017r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia za 2016 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
06.04.2017 12:34:24 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2017r. w sprawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2016 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
06.04.2017 12:23:36 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnii do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
06.04.2017 12:07:01 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr XX/143/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2017r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
06.04.2017 11:57:08 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Uchwała nr XX/143/17 rady gminy czarnia z dnia 27 marca 2017r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej z artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
06.04.2017 11:56:59 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr XX/143/17 rady gminy czarnia z dnia 27 marca 2017r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
06.04.2017 11:55:45 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr XX/142/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2017r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
06.04.2017 11:53:49 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr XX/141/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i tran Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
06.04.2017 11:50:03 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr XX/140/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2017r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
06.04.2017 11:47:22 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr XX/139/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
06.04.2017 11:44:47 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XX/138/17 Rady Gminy Czarnia z 27 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2017 roku do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
06.04.2017 11:42:17 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XX/1137/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
06.04.2017 11:37:54 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XX/136/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2017r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2022 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
06.04.2017 11:32:28 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XX/135/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2017r w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2017 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
06.04.2017 11:09:36 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
24.03.2017 13:44:57 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
24.03.2017 13:42:13 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
16.03.2017 07:51:24 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł APEL PREZESA KRUS
16.03.2017 07:50:51 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł APEL PREZESA KRUS
14.03.2017 10:27:37 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WI-O.7820.2.1.2017.BT do artykułu Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
14.03.2017 10:26:36 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
menu