menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
Data Redaktor Zmiana
03.01.2018 11:58:45 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 43/17 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2017r w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
03.01.2018 11:57:49 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
03.01.2018 11:51:55 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Bibloteki Publicznej w Czarni do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
29.12.2017 12:11:58 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
28.12.2017 07:30:40 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Zaproszenie na szkolenie
28.12.2017 07:28:51 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Zaproszenie na szkolenie
27.12.2017 13:10:19 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
20.12.2017 14:03:24 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
20.12.2017 13:40:00 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zmian składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
20.12.2017 13:36:27 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Lista Kandydatów spełnających wymogi formalne do artykułu KONKURS NA DYRETORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZARNI
20.12.2017 13:35:44 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł KONKURS NA DYRETORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZARNI
07.12.2017 13:06:31 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł INFORMACJA
07.12.2017 13:03:22 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł INFORMACJA
07.12.2017 13:02:25 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł INFORMACJA
07.12.2017 13:01:50 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł INFORMACJA
05.12.2017 11:25:15 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/169/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 11:24:17 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/168/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 11:22:56 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/167/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 11:20:03 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/166/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017r w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 11:18:55 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/165/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2022 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 11:16:13 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 11:15:25 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr XXIV/164/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do arty Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 11:12:59 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/163/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017r w sprawie udzielenia dla Miasta Ostrołęki pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2017 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 11:11:35 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/162/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2017r w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2018 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.12.2017 11:03:13 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
24.11.2017 14:26:48 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
23.11.2017 13:15:21 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 20.11.2017
23.11.2017 13:13:57 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
23.11.2017 13:06:27 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2018 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
23.11.2017 12:58:43 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
14.11.2017 13:20:24 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Informacja
14.11.2017 13:17:52 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OGŁOSZENIE
14.11.2017 13:17:09 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł KRUS
14.11.2017 13:16:42 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 28.09.2017
14.11.2017 13:15:57 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Głownego Urządu Nadzoru Budowlanego
14.11.2017 13:14:45 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł KRUS
14.11.2017 13:14:10 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Konsultacje społeczne do projekty kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2018 r.
14.11.2017 13:13:36 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 12.07.2017
14.11.2017 13:13:01 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XXIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia
14.11.2017 13:12:31 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
14.11.2017 13:06:26 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł KONKURS NA DYRETORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZARNI
14.11.2017 12:59:47 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
14.11.2017 08:12:30 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Projekt " Przełamując fale 2"
09.11.2017 12:36:08 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł ZAPROSZENIE KURPSIE RAZEM
09.11.2017 12:35:43 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł ZAPROSZENIE KURPSIE RAZEM
09.11.2017 12:31:22 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł SKŁADKA ZUS
02.11.2017 14:01:57 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 30.10.2017
31.10.2017 14:35:25 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Projekt Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2018 do artykułu Ogłoszenie Wójta
31.10.2017 14:34:20 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta
31.10.2017 13:47:04 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
menu