menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
Data Redaktor Zmiana
15.12.2020 16:31:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz oferowy do artykułu Zapytanie cenowe na zakup i dostawę paliwa stałego — pelletu drzewnego, dostarczanego pojazdem przystosowanym do transportu pelletu — rozładunek za pomocą złącza pneumatycznego, do dwóch kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem i Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni w 2021 roku
15.12.2020 16:30:50 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zapytanie cenowe na zakup i dostawę paliwa stałego — pelletu drzewnego, dostarczanego pojazdem przystosowanym do transportu pelletu — rozładunek za pomocą złącza pneumatycznego, do dwóch kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem i Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni w 2021 roku
15.12.2020 14:41:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik załącznik 6 do artykułu Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pn. „Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia”
15.12.2020 13:13:38 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2021 ROKU
15.12.2020 13:13:11 Paulina Sztemberg Usunięto artykuł HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2021 ROKU z kategorii AKTUALNOŚCI
15.12.2020 13:12:56 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł
15.12.2020 13:12:06 Paulina Sztemberg Usunięto artykuł HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2021 ROKU z kategorii AKTUALNOŚCI
15.12.2020 13:11:40 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł
15.12.2020 13:11:21 Paulina Sztemberg Usunięto artykuł HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2021 ROKU z kategorii AKTUALNOŚCI
15.12.2020 13:10:44 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł
15.12.2020 13:10:17 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł
15.12.2020 12:57:47 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł HARMONOGRAM ODBIORU ELEKTOSPRZĘTU, WIELKOGABARYTÓW I OPON OD AUTO OSOBOWYCH
15.12.2020 12:57:14 Paulina Sztemberg Usunięto artykuł HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2021 ROKU z kategorii Harmonogramy wywozu odpadów
15.12.2020 12:56:37 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł
15.12.2020 12:55:28 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł
15.12.2020 12:50:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik załączniki do SIWZ do edycji do artykułu Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pn. „Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia”
15.12.2020 12:48:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pn. „Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia”
15.12.2020 12:47:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik załącznik 7 do artykułu Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pn. „Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia”
15.12.2020 12:47:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik załącznik 6b do artykułu Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pn. „Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia”
15.12.2020 12:47:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik załącznik do artykułu Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pn. „Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia”
15.12.2020 12:46:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pn. „Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia”
15.12.2020 12:45:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pn. „Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia”
15.12.2020 12:44:34 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pn. „Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia”
14.12.2020 12:56:57 Hanna Pliszka Edytowano artykuł Uwaga Czytelnicy!
14.12.2020 12:56:11 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Uwaga Czytelnicy!
11.12.2020 13:45:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 11.12.2020r.
11.12.2020 06:36:36 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł KUNKURS EKOLOGICZNY "EKO-ELFIK - POMOCNIK MIKOŁAJA"
11.12.2020 06:33:50 Paulina Sztemberg Dodany załącznik WYNIKI KONKURSU EKOLOGICZNEGO EKO-ELFIK - POMOCNIK MIKOŁAJA do artykułu KUNKURS EKOLOGICZNY "EKO-ELFIK - POMOCNIK MIKOŁAJA"
10.12.2020 15:00:42 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik INFORMACJA o zbędnych / zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Gminy Czarnia z artykułu INFORMACJA o zbędnych / zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Gminy Czarnia
10.12.2020 15:00:37 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe z artykułu INFORMACJA o zbędnych / zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Gminy Czarnia
10.12.2020 15:00:20 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł INFORMACJA o zbędnych / zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Gminy Czarnia
10.12.2020 09:07:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Druge ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy w Czarni, w ramach programu „Senior plus"
10.12.2020 08:15:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia w 2021r"
10.12.2020 07:56:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2021r"
09.12.2020 10:35:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Drugie Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont przedszkola w Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem oraz remont pomieszczeń budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarni w ramach projektu „Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia”
08.12.2020 15:01:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2020 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
08.12.2020 15:00:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie powołania stałej komisji do oceny przydatności środków trwałych i składników majątkowych ujętych w ewidencji Urzędu Gminy i trybu jej dział Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
08.12.2020 14:56:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2021 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
08.12.2020 14:53:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2021-2026 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
08.12.2020 14:51:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2020 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
08.12.2020 14:50:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie nr 65/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej zarządzanych przez gmine Czarnia do art Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
04.12.2020 11:25:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenia dla Klubu Seniora w Czarni w ramach programu Senior +
04.12.2020 06:25:24 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 03.12.2020 r.
03.12.2020 10:07:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zestawienie złożonych ofert korekta do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenia dla Klubu Seniora w Czarni w ramach programu Senior +
03.12.2020 09:22:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nr Os.338.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie do artykułu Uchwała nr Os.338.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
03.12.2020 09:21:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała nr Os.338.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
03.12.2020 09:20:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nr Os.337.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie do artykułu Uchwała nr Os.4337.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
03.12.2020 09:20:02 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała nr Os.4337.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
03.12.2020 07:47:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Protokół postępowania do artykułu Ogłoszenie dostawa wyposażenia w ramach projektu pt. „Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia”
03.12.2020 07:27:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Protokół postępowania do artykułu Rozeznanie rynku Dostawa pralek w ramach projektu pt. „Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia
menu