menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
Data Redaktor Zmiana
23.12.2019 15:02:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zal. 4 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
23.12.2019 15:02:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 3. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
23.12.2019 15:01:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał.2. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
23.12.2019 15:01:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zal 1c do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
23.12.2019 15:01:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 1 b do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
23.12.2019 15:00:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
23.12.2019 15:00:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
23.12.2019 15:00:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik UZP do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
23.12.2019 14:57:25 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
20.12.2019 12:33:44 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
20.12.2019 11:51:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Unieważnienie postępowania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
20.12.2019 11:45:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Wykonania rozgraniczenia nieruchomości"
20.12.2019 11:45:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Wykonania rozgraniczenia nieruchomości"
20.12.2019 11:43:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na "Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy oczyszczalni scieków na terenie dla gminy Czarnia"
20.12.2019 11:42:09 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na "Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy oczyszczalni scieków na terenie dla gminy Czarnia"
20.12.2019 09:11:16 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Życzenia Świąteczne
16.12.2019 12:49:40 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 16.12.2019 r.
13.12.2019 11:44:41 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Odbiór elektrośmieci
11.12.2019 08:54:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Opis zamówienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
11.12.2019 08:53:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Udostępnienie zasobów do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
11.12.2019 08:51:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
11.12.2019 08:51:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz narzędzi do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
11.12.2019 08:46:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
11.12.2019 08:46:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie o grupie kapitałowej do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
11.12.2019 08:45:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
11.12.2019 08:45:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
11.12.2019 08:44:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
11.12.2019 08:43:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zmiana w ogłoszeniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
11.12.2019 08:42:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oferta zamówienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
11.12.2019 08:41:46 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
10.12.2019 10:21:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyrok KIO do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
09.12.2019 15:04:17 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy
09.12.2019 14:23:58 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 09.12.2019 r.
09.12.2019 14:23:12 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 09.12.2019 r.
05.12.2019 12:46:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dnia 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarnia i ustalenia terminu jego odpracowania. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
05.12.2019 12:45:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
05.12.2019 12:44:15 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dnia 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarnia i ustalenia terminu jego odpracowania. z artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
04.12.2019 11:49:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:49:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała VIII/71/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzi Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:47:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:39:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:37:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:36:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:35:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:34:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:33:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nr VIII/64/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:31:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:25:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:23:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. do art Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:20:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter c Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
menu