menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
03.07.2018 14:11:34 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Halina Szkopińska - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 14:11:11 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Halina Kulesik - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 14:10:45 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Ewelina Brakoniecka - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 14:10:25 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Dorota Kaczmarczyk - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 14:10:07 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Anna Orłowska - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 14:09:44 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Aneta Żyra - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 14:09:10 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Marek Piórkowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czarnia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 14:08:33 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Krzysztof Kurzyński - Przewodniczący Rady Gminy Czarnia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 13:58:09 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Grzegorz Kamzelski - Sekretarz Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 13:45:54 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Krystyna Piórkowska - Skarbnik Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 13:45:20 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Krystyna Piórkowska - Skarbnik Gminy z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 13:45:05 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Krystyna Piórkowska - Skarbnik Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 13:44:45 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Stanisław Pyśk - Wójt Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 13:44:17 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Krystyna Piórkowska - Skarbnik Gminy z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 13:44:12 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Stanisława Pyśk- Wójt Gminy z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 13:44:04 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Krystyna Piórkowska - Skarbnik Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 13:43:18 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Stanisława Pyśk- Wójt Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 13:41:50 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
02.07.2018 14:08:22 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Decyzja Wójta Gminy Czarnia z 29.06.2018 do artykułu Obwieszczenia Wójta Gminy Czarnia z dnia 29.06.2018
02.07.2018 14:07:38 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenia Wójta Gminy Czarnia z dnia 29.06.2018
28.06.2018 10:48:37 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LIPCA 2018
28.06.2018 10:47:29 Paulina Sztemberg Usunięto artykuł ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADANI KOMUNALNYMI OD 1 LIPCA 2018 z kategorii AKTUALNOŚCI
28.06.2018 10:47:15 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł
20.06.2018 11:26:44 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Infiormacja odpady
20.06.2018 11:23:33 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Decyzja Wójta Gminy Czarnia z 18.06.2018 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 19.06.2018
20.06.2018 11:23:04 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Decyzja Wójta Gminy czarnia z 18.06.2018 z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 19.06.2018
20.06.2018 11:22:54 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Decyzja Wójta Gminy czarnia z 18.06.2018 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 19.06.2018
20.06.2018 11:22:18 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 19.06.2018
15.06.2018 10:45:56 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/196/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 10:40:24 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/195/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 10:38:19 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII /194/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/185/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i nie Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 10:36:50 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/193/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia metody opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 10:35:06 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/192/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Cz Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 10:33:42 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/191/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2018 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 10:32:18 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/190/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 10:30:14 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/189/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawien Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 10:28:32 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/188/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 10:13:50 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/187/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 10:09:05 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 10:05:01 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
01.06.2018 08:04:04 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
28.05.2018 12:14:13 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia prewspółczynnika oraz współczynnika VAT w Gminie Czarnia i jej jednostkach budżetowych do odliczenia za 2018 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
28.05.2018 10:15:25 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na 2018 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
23.05.2018 11:34:44 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Deklaracja zgłoszenia udziału w konkursie do artykułu Konkurs NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA WIEJSKA 2018
23.05.2018 11:34:12 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Regulamin konkursu do artykułu Konkurs NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA WIEJSKA 2018
23.05.2018 11:32:35 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Konkurs NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA WIEJSKA 2018
17.05.2018 14:38:03 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.05.2018
17.05.2018 09:52:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
17.05.2018 09:52:31 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
17.05.2018 09:48:01 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł POMOCNIK ROLNIKA
menu