menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
21.08.2018 14:13:04 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
21.08.2018 14:11:59 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
21.08.2018 14:06:49 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
21.08.2018 14:04:11 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 03 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
21.08.2018 14:01:55 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa- Gospodarza do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
20.08.2018 08:21:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Zapytanie ofertowe na przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogi gminne
20.08.2018 08:20:59 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe na przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogi gminne
10.08.2018 11:00:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w czarni i w Surowem w roku szkolnym 2018/2019". do artykułu Informacja z otwracia ofert
10.08.2018 10:59:13 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Informacja z otwarcia ofert z artykułu Informacja z otwracia ofert
10.08.2018 10:52:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Informacja z otwracia ofert
10.08.2018 10:52:00 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja z otwracia ofert
07.08.2018 08:28:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 2 - wzór umowy do artykułu Zapytanie ofertowe na przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogi gminne
07.08.2018 08:28:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 1 - Formularz ofertowy do artykułu Zapytanie ofertowe na przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogi gminne
07.08.2018 08:27:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Zapytanie ofertowe na przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogi gminne
07.08.2018 08:27:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe na przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogi gminne
03.08.2018 07:14:48 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Sołtysi
02.08.2018 08:57:43 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
02.08.2018 08:05:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy - zał. nr 7 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2018/2019
02.08.2018 08:04:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 6 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2018/2019
02.08.2018 08:03:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz środków transportu - zał. nr 5 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2018/2019
02.08.2018 08:03:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób - zał. nr 4 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2018/2019
02.08.2018 08:02:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz zrealizowanych usług - zał. nr 3 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2018/2019
02.08.2018 08:01:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szczegółowa charakterystyka zamówienia - zał. nr 2 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2018/2019
02.08.2018 08:00:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Pisemne zobowiązanie podmiotu - zał. nr 2 do oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2018/2019
02.08.2018 07:59:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 1 do oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2018/2019
02.08.2018 07:58:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2018/2019
02.08.2018 07:57:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2018/2019
02.08.2018 07:57:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2018/2019
02.08.2018 07:56:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2018/2019
31.07.2018 13:45:00 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartał 2018 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
31.07.2018 13:43:35 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
12.07.2018 14:01:25 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2018 ROKU
11.07.2018 15:02:33 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2018 ROKU
10.07.2018 14:16:06 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE
10.07.2018 14:14:57 Paulina Sztemberg Usunięto artykuł ZAWIADOMIENIE z kategorii AKTUALNOŚCI
10.07.2018 14:14:52 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł
03.07.2018 14:18:34 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Jadwiga Garlińska - pz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 14:17:33 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Hanna Pliszka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 14:16:34 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Witold Kuczyński - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 14:15:58 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Stanisław Brodzik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Surowem do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 14:14:56 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Krystyna Skorupska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 14:14:30 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Tadeusz Lenda- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 14:14:12 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Tadeusz Kordek - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 14:13:51 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Stanisław Szydlik - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 14:13:25 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Stanisław Brysiewski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 14:13:04 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Ryszard Sztemberg - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 14:12:28 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Grzegorz Oleśkiewicz - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 14:12:11 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Czesław Kalinowski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 14:11:34 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Halina Szkopińska - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
03.07.2018 14:11:11 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Halina Kulesik - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
menu