menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
04.08.2017 07:44:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót część II - zał. nr 7 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 07:44:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót część I - zał. nr 6 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 07:43:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 07:42:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 07:42:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz zrealizowanych robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 07:42:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Infor. o przynależności do grupy kapitalowej do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 07:41:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dysp. niezb. zasobów. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 07:40:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie Wykonawcy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 07:40:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 07:39:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 07:39:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 07:38:35 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
03.08.2017 13:29:05 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr XXII/157/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
03.08.2017 13:27:45 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/156/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2017r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2022 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
03.08.2017 13:26:05 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/155/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2017r w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2017 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
03.08.2017 13:24:43 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
02.08.2017 11:38:40 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Mapy projektu z artykułu Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki zewnętrznej w budynku szkoły we wsi Długie
02.08.2017 11:37:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Mapy projektu do artykułu Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki zewnętrznej w budynku szkoły we wsi Długie
28.07.2017 08:32:58 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartał 2017 roku, oraz o udzielonych umożeniach niepodatkowych należ Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
27.07.2017 11:11:57 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Głownego Urządu Nadzoru Budowlanego
26.07.2017 13:55:04 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
24.07.2017 08:00:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o unieważnieniu postępowania. do artykułu Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki zewnętrznej w budynku szkoły we wsi Długie
24.07.2017 07:59:47 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki zewnętrznej w budynku szkoły we wsi Długie
18.07.2017 10:31:18 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2022 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
18.07.2017 10:29:28 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Zespołu Szkół w Czarni do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
18.07.2017 10:26:35 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
18.07.2017 10:25:50 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 05 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
18.07.2017 09:26:26 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Program Stypendiów Pomostowych
18.07.2017 09:25:51 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Program Stypendiów Pomostowych
12.07.2017 12:53:38 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia PKD.6733.05.2017 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 12.07.2017
12.07.2017 12:53:15 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia PKD.6733.04.2017 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 12.07.2017
12.07.2017 12:52:31 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 12.07.2017
12.07.2017 12:51:53 Paulina Sztemberg Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 12.0.2017 z kategorii AKTUALNOŚCI
12.07.2017 12:51:40 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł
12.07.2017 12:47:48 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.05.2017
12.07.2017 12:47:05 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 07.06.2017
11.07.2017 12:14:00 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr XXI/154/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia stawek kosztów eksploatacji pomieszczeń wykorzystywanych w celu realizacji zadań e-klubu w ramach projektu "E-kompetencje bez barier" nr Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
11.07.2017 12:09:49 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr XXI/153/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie określenia wymagań jakie powinień spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i t Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
11.07.2017 12:04:54 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwał Nr XXI/152/17 Rady Gminy czarnia z dnia 29 czerwca 2017r w sprawie zmiany uchwały Nr XX/138/17 Rady Gminy Czarnia z 27 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
11.07.2017 12:02:47 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr XXI/151/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/139/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolne Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
11.07.2017 11:58:59 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr XXI/150/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomościi do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
11.07.2017 11:57:25 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr XXI/149/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Surowem w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem i do artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
11.07.2017 11:55:06 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr XXI/148/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Czarni w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Czarnii do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
11.07.2017 11:47:31 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr XXI/147/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
11.07.2017 11:46:13 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr XXI/146/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2022 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
11.07.2017 11:44:27 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr XXI/145/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
11.07.2017 11:39:54 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr XXI/144/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
11.07.2017 11:31:50 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
03.07.2017 14:01:26 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Formularz zgłoszenia propozycji do projektu do artykułu Projekt Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi
03.07.2017 14:00:44 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Projekt Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi
menu