menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
25.10.2017 12:15:52 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
25.10.2017 12:14:55 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
04.10.2017 14:38:02 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.10.2017 14:37:08 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.10.2017 14:35:44 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/161/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 września 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.10.2017 14:33:15 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/160/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 września 2017r w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony prze Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.10.2017 14:29:49 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/159/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 września 2017r w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2017 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
04.10.2017 14:27:29 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/158/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 września 2017r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2017-2022 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
02.10.2017 11:47:33 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego
02.10.2017 09:20:56 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 28.09.2017
27.09.2017 14:44:49 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
21.09.2017 10:14:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zmiana informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
20.09.2017 13:03:21 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł XXIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia
20.09.2017 11:33:45 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł KRUS
08.09.2017 13:24:33 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Sekretarz Gminy
08.09.2017 13:22:27 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Sekretarz Gminy
31.08.2017 09:35:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
31.08.2017 09:34:49 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
29.08.2017 10:14:53 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
29.08.2017 09:55:22 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
29.08.2017 09:52:57 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizaji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej do arty Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
25.08.2017 11:43:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik 2 strona inf. o wyborze oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
25.08.2017 11:42:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
24.08.2017 14:57:47 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE
24.08.2017 07:44:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
24.08.2017 07:42:49 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
23.08.2017 07:54:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
23.08.2017 07:54:18 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
17.08.2017 08:09:25 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Informacja
17.08.2017 08:08:57 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Informacja
10.08.2017 09:41:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
10.08.2017 09:40:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
10.08.2017 09:40:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz środków transportowych do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
10.08.2017 09:40:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
10.08.2017 09:39:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz zrealizowanych usług do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
10.08.2017 09:39:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
10.08.2017 09:38:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dysp. niezb. zasobów. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
10.08.2017 09:38:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie Wykonawcy o br. podstaw wykl. oraz o spełnianiu war. udziału w postępowaniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
10.08.2017 09:37:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
10.08.2017 09:37:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
10.08.2017 09:36:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
10.08.2017 09:36:24 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - usługa dowozu uczniów z terenu gminy Czarnia do Szkół w Czarni i w Surowem w roku szkolnym 2017/2018.
04.08.2017 07:53:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Sp. tech. wyk. i odbioru robót - zał. nr 15 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 07:52:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Pr.budow. przejścia wod. pod drogą woj. nr 614 - zał. nr 14 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 07:51:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Opinia geotechniczna - zał. nr 13 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 07:49:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Operat wodno-prawny zał. nr 12 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 07:47:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Mapy część II - zał. nr 11 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 07:47:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Mapy część I - zał. nr 10 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 07:46:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Pr.budowlany-część II zał. nr 9 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
04.08.2017 07:45:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Pr.budowlany-część I zał. nr 8 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowy wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie
menu