menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
Data Redaktor Zmiana
20.06.2018 11:22:54 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Decyzja Wójta Gminy czarnia z 18.06.2018 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 19.06.2018
20.06.2018 11:22:18 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 19.06.2018
15.06.2018 10:45:56 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/196/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 10:40:24 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/195/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 10:38:19 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII /194/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/185/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i nie Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 10:36:50 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/193/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia metody opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 10:35:06 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/192/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Cz Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 10:33:42 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/191/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2018 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 10:32:18 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/190/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 10:30:14 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/189/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawien Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 10:28:32 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/188/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 10:13:50 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/187/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 10:09:05 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.06.2018 10:05:01 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
01.06.2018 08:04:04 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
28.05.2018 12:14:13 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia prewspółczynnika oraz współczynnika VAT w Gminie Czarnia i jej jednostkach budżetowych do odliczenia za 2018 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
28.05.2018 10:15:25 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na 2018 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
23.05.2018 11:34:44 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Deklaracja zgłoszenia udziału w konkursie do artykułu Konkurs NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA WIEJSKA 2018
23.05.2018 11:34:12 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Regulamin konkursu do artykułu Konkurs NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA WIEJSKA 2018
23.05.2018 11:32:35 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Konkurs NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA WIEJSKA 2018
17.05.2018 14:38:03 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.05.2018
17.05.2018 09:52:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
17.05.2018 09:52:31 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
17.05.2018 09:48:01 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł POMOCNIK ROLNIKA
17.05.2018 09:46:28 Paulina Sztemberg Usunięto artykuł POMOCNIK ROLNIKA z kategorii AKTUALNOŚCI
17.05.2018 09:45:33 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł
17.05.2018 09:44:38 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł
17.05.2018 09:40:18 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
17.05.2018 09:39:21 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł KRUS
17.05.2018 09:37:23 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł „Pracuj bezpiecznie zimą w gospodarstwie rolnym”
17.05.2018 09:36:35 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
17.05.2018 09:34:18 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
17.05.2018 09:33:19 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 28.03.2018
10.05.2018 11:16:02 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Decyzja Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie
10.05.2018 11:13:59 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 08.05.2018
08.05.2018 08:47:22 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 07 maja 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2017 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
30.04.2018 14:59:05 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Opinia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia
30.04.2018 14:57:55 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia
27.04.2018 10:33:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja z otwarvcia ofert w dniu 27 kwietnia 2018 r. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
27.04.2018 10:32:37 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
25.04.2018 13:55:57 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
25.04.2018 13:29:14 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2018 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych na Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
25.04.2018 13:26:53 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
13.04.2018 07:18:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 10 do SIWZ - uchwała Nr XII/81/16 Rady Gminy Czarnia z dn. 30.03.2016 r. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
13.04.2018 07:17:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 9 do SIWZ - uchwała Nr XII/80/16 rady Gminy Czarnia z dn. 30.03.2016 r. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
13.04.2018 07:16:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 8 do SIWZ - wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
13.04.2018 07:15:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o dysponowaniu bazą magazynowo-transportową do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
13.04.2018 07:15:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 6 do SIWZ - wykaz usług do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
13.04.2018 07:14:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 5 do SIWZ - pisemne zobowiązanie podmiotu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
13.04.2018 07:14:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. Wykonawcy dot. przynalezności do grupy kapitałowej do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
menu