menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
Data Redaktor Zmiana
20.06.2017 14:11:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wójt II tura do artykułu Konsultacje społeczne do projekty kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2018 r.
20.06.2017 14:10:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wojt do artykułu Konsultacje społeczne do projekty kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2018 r.
20.06.2017 14:10:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Sejmik do artykułu Konsultacje społeczne do projekty kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2018 r.
20.06.2017 14:10:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rada powiat do artykułu Konsultacje społeczne do projekty kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2018 r.
20.06.2017 14:09:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik mala gmina do artykułu Konsultacje społeczne do projekty kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2018 r.
20.06.2017 14:09:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik A1 poziom do artykułu Konsultacje społeczne do projekty kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2018 r.
20.06.2017 14:09:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik A1 pion do artykułu Konsultacje społeczne do projekty kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2018 r.
20.06.2017 14:09:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik A0 do artykułu Konsultacje społeczne do projekty kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2018 r.
20.06.2017 14:08:38 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Konsultacje społeczne do projekty kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2018 r.
13.06.2017 11:27:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Witold Kuczyński - Dyrektor Zespołu Szkół w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:27:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Stanisław Brodzik - Dyrektor Zespołu Szkół w Surowem do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:11:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Krystyna Skorupska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:11:25 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Krystyna Skorupska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnii z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:11:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Krystyna Skorupska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnii do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:10:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Tadeusz Lenda- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:09:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Tadeusz Kordek - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:09:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Stanisław Szydlik - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:06:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Stanisław Brysiewski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:05:39 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:05:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:05:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ryszard Sztemberg - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:04:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Grzegorz Oleśkiewicz - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:04:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Czesław Kalinowski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:03:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Halina Szkopińska - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:03:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Halina Kulesik - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:03:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ewelina Brakoniecka - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:02:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dorota Kaczmarczyk - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:02:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Anna Orłowska - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:01:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Aneta Żyra - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:01:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Marek Piórkowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czarnia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 11:00:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Krzysztof Kurzyński - Przewodniczący Rady Gminy Czarnia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 10:59:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Grzegorz Kamzelski - Sekretarz Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 10:58:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Krystyna Piórkowska - Skarbnik Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 10:57:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Stanisław Pyśk - Wójt Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 10:56:10 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
13.06.2017 10:16:46 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja
13.06.2017 10:12:47 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
08.06.2017 10:10:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 07.06.2017 PKD.6733.03.2017 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 07.06.2017
08.06.2017 10:08:37 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 07.06.2017
29.05.2017 08:47:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównamiem przy użyciu równiarki na drogi gminne
29.05.2017 08:47:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Treść zapytania ofertowego na przywóz żwiru do artykułu Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównamiem przy użyciu równiarki na drogi gminne
29.05.2017 08:46:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównamiem przy użyciu równiarki na drogi gminne
24.05.2017 11:46:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2016 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
18.05.2017 11:21:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.05.2017 PKD.6733.05.2017 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.05.2017
18.05.2017 11:20:16 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.05.2017
10.05.2017 14:32:25 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Podwyższenie kompetecji zawodowych ...
10.05.2017 14:31:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Podwyższenie kompetecji zawodowych ...
28.04.2017 15:32:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2017 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
28.04.2017 15:28:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
26.04.2017 13:13:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
menu