menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
02.11.2018 13:32:17 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wybory samorządowe 2018 został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Czarnia
02.11.2018 13:32:00 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wybory samorządowe 2018 został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czarnia bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1
02.11.2018 13:31:43 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wybory samorządowe 2018 został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czarnia bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2
02.11.2018 13:31:23 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wybory samorządowe 2018 został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czarnia bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5
02.11.2018 13:30:54 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
02.11.2018 13:30:30 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wybory samorządowe 2018 został przeniesiony artykuł SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CZARNI
02.11.2018 13:28:02 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
02.11.2018 13:27:39 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
02.11.2018 13:26:51 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
02.11.2018 13:25:50 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenia Wójta Gminy Czarnia z dnia 29.06.2018
02.11.2018 13:25:23 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 19.06.2018
02.11.2018 13:24:17 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
02.11.2018 13:23:47 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
02.11.2018 13:23:23 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.05.2018
02.11.2018 13:22:53 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 08.05.2018
02.11.2018 13:22:26 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia
02.11.2018 13:21:56 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
31.10.2018 13:00:53 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Projekt Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2019 r do artykułu Ogłoszenie Wójta
31.10.2018 13:00:15 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta
29.10.2018 12:52:29 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 października 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartał 2018 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatko Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
29.10.2018 12:50:58 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
25.10.2018 08:19:00 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Stanisław Szydlik - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:18:30 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Ryszard Sztemberg - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:18:06 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Tadeusz Lenda- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:17:47 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Dorota Kaczmarczyk - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:17:23 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Stanisław Brysiewski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:17:06 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Ewelina Brakoniecka - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:16:24 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Marek Piórkowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czarnia do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:15:57 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Grzegorz Oleśkiewicz - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:15:38 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Tadeusz Kordek - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:15:19 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Czesław Kalinowski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:14:56 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Halina Kulesik - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:14:28 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Anna Orłowska - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:14:04 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Halina Szkopińska - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:13:34 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Aneta Żyra - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:13:05 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Krzysztof Kurzyński - Przewodniczący Rady Gminy Czarnia do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:12:46 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Stanisław Pyśk - Wójt Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:11:41 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
18.10.2018 13:52:56 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 17.10.2018 r.
15.10.2018 11:31:52 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXIX/205/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2018r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.10.2018 11:30:35 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXIX/204/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.10.2018 11:28:47 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXIX/203/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.10.2018 11:18:38 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXIX/202/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.10.2018 10:59:38 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
09.10.2018 14:53:14 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
04.10.2018 09:16:08 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czarnia bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5
04.10.2018 09:14:48 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czarnia bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2
04.10.2018 09:12:45 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czarnia bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1
04.10.2018 09:08:04 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Czarnia
04.10.2018 08:57:17 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Czarnia
menu