menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Data Redaktor Zmiana
17.05.2018 09:34:18 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
17.05.2018 09:33:19 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 28.03.2018
10.05.2018 11:16:02 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Decyzja Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie
10.05.2018 11:13:59 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 08.05.2018
08.05.2018 08:47:22 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 07 maja 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2017 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
30.04.2018 14:59:05 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Opinia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia
30.04.2018 14:57:55 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia
27.04.2018 10:33:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja z otwarvcia ofert w dniu 27 kwietnia 2018 r. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
27.04.2018 10:32:37 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
25.04.2018 13:55:57 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
25.04.2018 13:29:14 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2018 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych na Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
25.04.2018 13:26:53 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
13.04.2018 07:18:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 10 do SIWZ - uchwała Nr XII/81/16 Rady Gminy Czarnia z dn. 30.03.2016 r. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
13.04.2018 07:17:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 9 do SIWZ - uchwała Nr XII/80/16 rady Gminy Czarnia z dn. 30.03.2016 r. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
13.04.2018 07:16:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 8 do SIWZ - wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
13.04.2018 07:15:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o dysponowaniu bazą magazynowo-transportową do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
13.04.2018 07:15:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 6 do SIWZ - wykaz usług do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
13.04.2018 07:14:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 5 do SIWZ - pisemne zobowiązanie podmiotu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
13.04.2018 07:14:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. Wykonawcy dot. przynalezności do grupy kapitałowej do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
13.04.2018 07:13:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. nr 3 do SIWZ - ośw. Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
13.04.2018 07:12:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 2 do SIWZ - formularz oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
13.04.2018 07:11:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
13.04.2018 07:11:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
13.04.2018 07:10:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
13.04.2018 07:09:50 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
12.04.2018 08:36:09 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł KRUS
10.04.2018 14:00:39 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł INFORMACJA ARIMR
09.04.2018 14:20:58 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr11/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
06.04.2018 13:44:25 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
05.04.2018 12:52:48 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVI/186/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Cupel do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.04.2018 12:51:02 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr XXVI/185/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowad Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.04.2018 12:48:44 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVI/184/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/36/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofia Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.04.2018 12:46:22 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVI/183/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ora Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.04.2018 12:44:18 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVI/182/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czarnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.04.2018 12:42:15 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/181/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czarnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.04.2018 12:39:44 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVI/180/18 Rady Gminy Czarnia z 28 marca 2018r. w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2018 roku do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.04.2018 12:38:15 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVI/179/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.04.2018 12:36:42 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr XXVI/178/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
03.04.2018 12:29:47 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2018r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia za 2017 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
03.04.2018 12:28:31 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2018r. w sprawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2017 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
28.03.2018 08:07:36 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 28.03.2018
26.03.2018 12:36:21 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
22.03.2018 08:35:19 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Ogłoszenie LGD Kurpsie Razem
16.03.2018 14:56:00 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 15 marca 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
15.03.2018 12:25:23 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Informacja
15.03.2018 12:22:38 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Wojska Obrony Terytorialnej
07.03.2018 13:45:01 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Wnioski na Projekt grantowy dotyczący kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych
07.03.2018 13:44:29 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Wnioski na Projekt grantowy dotyczący kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych
07.03.2018 13:41:37 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Wnioski na Projekt grantowy dotyczący kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych
07.03.2018 13:40:44 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Wnioski na Projekt grantowy dotyczący kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych
menu