menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
22.02.2019 10:32:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Aldona Ramotowska - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023
22.02.2019 10:32:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dorota Kaczmarczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023
22.02.2019 10:31:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Krzysztof Kurzyński - Przewodniczący Rady Gminy Czarnia do artykułu Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023
22.02.2019 10:30:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Marek Piórkowski - Wójt Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023
22.02.2019 09:48:36 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023
21.02.2019 12:55:51 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w Urzędzie został przeniesiony artykuł OGŁOSZENIE o zamiarze zawarcia umowy zlecenia
21.02.2019 12:53:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru do artykułu OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko pracownika do spraw pozyskiwania funduszy
21.02.2019 12:49:34 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w Urzędzie został przeniesiony artykuł OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko pracownika do spraw pozyskiwania funduszy
19.02.2019 14:08:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
18.02.2019 13:33:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
13.02.2019 09:32:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyjaśnienie do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
11.02.2019 14:02:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnia do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
11.02.2019 13:51:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30stycznai 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
11.02.2019 13:44:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu k Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
11.02.2019 13:43:26 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy czarnia z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparci Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
11.02.2019 13:43:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy czarnia z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparcie k Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
11.02.2019 13:37:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za IV kwartał 2018 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych na Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
11.02.2019 13:16:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Czarnia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
11.02.2019 12:09:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie PDF do artykułu Zapytanie oferowe na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu
11.02.2019 11:48:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie do artykułu Zapytanie oferowe na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu
11.02.2019 11:45:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie oferowe z załącznikami do artykułu Zapytanie oferowe na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu
11.02.2019 11:40:49 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zapytanie oferowe na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu
11.02.2019 09:05:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
11.02.2019 09:04:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
11.02.2019 09:03:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytania do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
11.02.2019 09:03:10 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zał. nr 1 z artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
11.02.2019 08:53:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 1 do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
08.02.2019 11:46:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
08.02.2019 11:46:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
08.02.2019 11:46:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
08.02.2019 11:45:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
08.02.2019 11:45:17 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
07.02.2019 08:58:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce
30.01.2019 15:22:35 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii 2018 został przeniesiony artykuł HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2018 ROKU
30.01.2019 15:21:04 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
30.01.2019 15:02:25 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko pracownika do spraw pozyskiwania funduszy
30.01.2019 12:55:32 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o zamiarze zawarcia umowy zlecenia
02.01.2019 07:46:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie tygodniowgo rozkładu i wymiaru czasu pracy w Urządzie Gminy Czarnia w 2019r. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
02.01.2019 07:45:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
21.12.2018 08:42:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
19.12.2018 11:12:49 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Informacja
07.12.2018 13:50:20 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
07.12.2018 13:49:47 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy z artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
07.12.2018 13:49:37 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
07.12.2018 13:48:37 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
07.12.2018 13:47:43 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
07.12.2018 13:46:54 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
07.12.2018 13:46:00 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 istopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Gminy. z artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
07.12.2018 13:45:57 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 istopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy. z artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
07.12.2018 13:44:59 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 istopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
menu