menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
Data Redaktor Zmiana
07.03.2018 13:45:01 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Wnioski na Projekt grantowy dotyczący kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych
07.03.2018 13:44:29 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Wnioski na Projekt grantowy dotyczący kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych
07.03.2018 13:41:37 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Wnioski na Projekt grantowy dotyczący kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych
07.03.2018 13:40:44 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Wnioski na Projekt grantowy dotyczący kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych
05.03.2018 13:21:07 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
02.03.2018 13:57:40 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalinymi w 2018 roku
02.03.2018 13:52:38 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł HARMOOGRAM ODBIORU ODPADÓW
01.03.2018 12:41:56 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zgłoszenie do artykułu Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce z dnia 21 lutego 2018 roku
01.03.2018 12:40:54 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce z dnia 21 lutego 2018 roku
01.03.2018 12:35:06 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce z dnia 21 lutego 2018 roku
28.02.2018 12:49:15 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł KONKURS KRUS
28.02.2018 12:48:34 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł KONKURS KRUS
28.02.2018 12:48:07 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Regulamin do artykułu KONKURS KRUS
28.02.2018 12:46:53 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł KONKURS KRUS
26.02.2018 13:05:21 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
20.02.2018 08:42:19 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 20.11.2017
20.02.2018 08:41:56 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
20.02.2018 08:41:35 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
20.02.2018 08:40:57 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 30.10.2017
20.02.2018 08:40:05 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego
16.02.2018 13:39:13 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 09 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
16.02.2018 13:38:14 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 07 lutego 2018r. w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni oraz powołanie komisji skontrowej zdawczo-odbiorczej do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
16.02.2018 08:53:04 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Regulamin BGR 2018 do artykułu XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE
16.02.2018 08:52:35 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE
01.02.2018 12:03:05 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł UWAGA! Informacja o nowych miejscach udzielania nocnej oraz świątecznej pomocy lekarskiej
30.01.2018 14:44:27 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł PROFIL ZAUFANY
25.01.2018 14:51:09 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł „Pracuj bezpiecznie zimą w gospodarstwie rolnym”
25.01.2018 14:50:21 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł „Pracuj bezpiecznie zimą w gospodarstwie rolnym”
25.01.2018 14:49:19 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł „Pracuj bezpiecznie zimą w gospodarstwie rolnym”
23.01.2018 14:35:19 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
19.01.2018 11:00:37 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Zaproszenie ZDROWIE PROKREACYJNE
19.01.2018 10:59:41 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Zaproszenie ZDROWIE PROKREACYJNE
19.01.2018 08:15:52 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr os.32.2018 do artykułu Uchwała nr Os.32.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
19.01.2018 08:15:28 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Uchwała nr Os.32.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
19.01.2018 08:14:41 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała NR Os.31.2018 do artykułu Uchwała nr Os.31.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawiez dnia 15 stycznia 2018 roku
19.01.2018 08:11:41 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Uchwała nr Os.31.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawiez dnia 15 stycznia 2018 roku
17.01.2018 13:08:48 Paulina Sztemberg Usunięto artykuł Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim z kategorii AKTUALNOŚCI
17.01.2018 13:08:29 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim
17.01.2018 13:05:22 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł
17.01.2018 13:05:03 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł
17.01.2018 13:04:32 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł
17.01.2018 13:03:10 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł
17.01.2018 11:47:21 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Wyborco! Sprawdz, czy jesteś w rejestrze wyborców!
17.01.2018 11:46:26 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Wyborco! Sprawdz, czy jesteś w rejestrze wyborców!
17.01.2018 11:44:50 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Wyborco! Sprawdz, czy jesteś w rejestrze wyborców!
17.01.2018 11:09:45 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 roku
09.01.2018 13:20:15 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
09.01.2018 13:19:09 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 03 stycznia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 201-2020 z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
09.01.2018 13:19:01 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 03 stycznia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 201-2020 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
09.01.2018 13:00:01 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w 2018 roku w Urzędzie Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
menu