menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
14.05.2019 11:53:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie OKW do artykułu Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego
14.05.2019 11:53:25 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Obwieszczenie OKW z artykułu Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego
14.05.2019 11:51:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie OKW do artykułu Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego
14.05.2019 11:51:03 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego
13.05.2019 08:20:58 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Warsztaty
10.05.2019 12:46:24 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Sprawozdania finansowe
10.05.2019 12:08:45 Hanna Pliszka Edytowano artykuł XXXVI Konkurs Recytatorski Kurpie Zielone w Literaturze
10.05.2019 12:06:40 Hanna Pliszka Dodany załącznik do artykułu XXXVI Konkurs Recytatorski Kurpie Zielone w Literaturze
10.05.2019 12:05:54 Hanna Pliszka Dodany załącznik do artykułu XXXVI Konkurs Recytatorski Kurpie Zielone w Literaturze
10.05.2019 12:05:17 Hanna Pliszka Edytowano artykuł XXXVI Konkurs Recytatorski Kurpie Zielone w Literaturze
10.05.2019 12:03:48 Hanna Pliszka Dodany załącznik do artykułu XXXVI Konkurs Recytatorski Kurpie Zielone w Literaturze
10.05.2019 12:02:42 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł XXXVI Konkurs Recytatorski Kurpie Zielone w Literaturze
10.05.2019 11:26:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Gminny Ośroek Pomocy Społecznej do artykułu Sprawozdanie za 2018 rok
10.05.2019 11:26:07 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie za 2018 rok
10.05.2019 11:24:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Urząd Gminy Czarnia do artykułu Sprawozdanie za 2018 rok
10.05.2019 11:23:57 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie za 2018 rok
10.05.2019 11:17:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Gminna Biblioteka do artykułu Sprawozdanie za 2018 rok
10.05.2019 11:14:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie za 2018 rok
10.05.2019 11:12:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szkoła Podstawowa w Czarni do artykułu Sprawozdanie za 2018 rok
10.05.2019 11:11:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie za 2018 rok
10.05.2019 11:11:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szkoła Podstawowa w Surowem do artykułu Sprawozdanie za 2018 rok
10.05.2019 11:10:13 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie za 2018 rok
10.05.2019 11:09:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Gmina Czarnia do artykułu Sprawozadnie za 2018
10.05.2019 11:08:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sprawozadnie za 2018
10.05.2019 07:39:08 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Czarnia
09.05.2019 13:03:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 07 maja 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2018 rok. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
08.05.2019 13:48:15 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja
08.05.2019 08:12:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Postanowienie Komisarza Wyborczego do artykułu Postanowienie nr 80/2019 Komisarz Wyborczego I z dnia 6 maja 2019
08.05.2019 08:11:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Postanowienie nr 80/2019 Komisarz Wyborczego I z dnia 6 maja 2019
30.04.2019 08:25:22 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 29 kwietnia 2019r
29.04.2019 14:47:49 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Starosty Ostrołęckiego z dnia 26.04.2019 r.
29.04.2019 10:15:32 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 26.04.2019 r.
26.04.2019 12:40:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta
26.04.2019 12:40:32 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Obwiesczenie z artykułu Obwieszczenie Wójta
26.04.2019 12:40:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwiesczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta
26.04.2019 12:40:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta
26.04.2019 11:01:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Surowem na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
23.04.2019 12:44:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2019 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych na Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
23.04.2019 12:43:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
23.04.2019 11:48:43 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja
23.04.2019 11:47:59 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja
19.04.2019 11:00:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru do artykułu Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni
19.04.2019 10:41:41 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Życzenia Świąteczne
19.04.2019 10:01:41 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Życzenia Świąteczne
19.04.2019 09:56:51 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Informacje o wynikach naboru
10.04.2019 08:51:48 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Turnus rehabilitacyjny dla dzieci
08.04.2019 09:08:56 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Transmisje z Sesji Rady Gminy w kadencji 2018-2023
08.04.2019 09:05:01 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Transmisje z Sesji Rady Gminy w kadencji 2018-2023
08.04.2019 08:57:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr III/32/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
08.04.2019 08:54:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr III/31/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2019 roku. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
menu