menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
11.02.2020 12:43:09 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Nabór na stanowisko kierownika Klub Senior+
10.02.2020 13:49:15 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”
10.02.2020 13:47:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 4 do artykułu „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”
10.02.2020 13:47:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 3 do artykułu „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”
10.02.2020 13:46:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 2 do artykułu „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”
10.02.2020 13:46:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 1 do artykułu „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”
10.02.2020 13:46:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Regulamin do artykułu „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”
10.02.2020 13:45:27 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”
07.02.2020 07:26:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze do artykułu Ogłoszenie o naborze do pracy na pracownika ds. gospodarki komunalnej z dnia 13-01-2020 r
05.02.2020 11:02:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyniki naboru do artykułu OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko pracownika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
05.02.2020 10:58:41 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w Urzędzie został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o naborze do pracy na pracownika ds. gospodarki komunalnej z dnia 13-01-2020 r
05.02.2020 10:58:16 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w Urzędzie został przeniesiony artykuł OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko pracownika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
30.01.2020 14:46:38 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Spotkanie Autorskie
29.01.2020 09:12:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020 do artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020
29.01.2020 09:11:53 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020
28.01.2020 11:08:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za IV kwartały 2019 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych n Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
27.01.2020 10:31:21 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni o naborze na stanowisko pracownika socjalnego z dnia 09-01-2020 r.
27.01.2020 10:01:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia prewspółczynnika oraz współczynnika VAT w Gminie Czarnia i jej jednostkach budżetowych do odliczenia za 2020 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
24.01.2020 13:15:35 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Wyniki badań na wodociągu
24.01.2020 13:14:51 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wyniki badań na wodociągu
24.01.2020 13:13:51 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Badanie wody przed uzdatnieniem
23.01.2020 11:03:15 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni o drugim naborze na stanowisko pracownika socjalnego z dnia 23-01-2020 r.
23.01.2020 11:01:58 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni o drugim naborze na stanowisko pracownika socjalnego z dnia 23-01-2020 r.
23.01.2020 10:42:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnia do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
23.01.2020 10:42:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnia do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
22.01.2020 09:14:47 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja dla przedsiębiorców
22.01.2020 09:14:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja dla przedsiębiorców
22.01.2020 08:45:02 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Harmonogram odbioru odpadów
22.01.2020 08:42:37 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Harmonogram odbioru odpadów
21.01.2020 10:12:10 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Zawiadomienie Wody Polskie
21.01.2020 10:10:51 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Taryfy został przeniesiony artykuł Decyzja Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie
21.01.2020 10:09:59 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje został przeniesiony artykuł ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LIPCA 2018
21.01.2020 10:09:14 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje został przeniesiony artykuł I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
21.01.2020 10:01:30 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Transport publiczny został przeniesiony artykuł KURSY AUTOBUSOWE
21.01.2020 09:41:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej
21.01.2020 09:04:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Regulamin klubu SENIOR + do artykułu Regulamin Klubu SENIORA+ w Długiem
21.01.2020 09:03:44 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Regulamin Klubu SENIORA+ w Długiem
21.01.2020 08:56:24 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze do klubu „SENIOR+”
21.01.2020 08:53:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze do klubu „SENIOR+”
21.01.2020 08:47:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku do artykułu do pobrania
21.01.2020 08:46:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zgoda na przetwarzanie danych do artykułu do pobrania
21.01.2020 08:46:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu do pobrania
21.01.2020 08:46:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Deklaracja uczestnictwa do artykułu do pobrania
21.01.2020 08:45:27 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł do pobrania
21.01.2020 08:39:08 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii KLUB SENIOR+ w Długiem został przeniesiony artykuł SENIOR+
21.01.2020 08:33:19 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 17.10.2018 r.
21.01.2020 08:32:53 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 02.11.2018 r.
21.01.2020 08:32:33 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego
21.01.2020 08:32:14 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
21.01.2020 08:31:11 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
menu