menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
17.07.2020 09:34:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 13 Przedmiar robót oświetlenie drogowe do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Przebudowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW nr 614 – Surowe Stara Wieś - Zastucze"
17.07.2020 09:34:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 12 Dokumentacja projektowa oświetlenie drogowe do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Przebudowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW nr 614 – Surowe Stara Wieś - Zastucze"
17.07.2020 09:32:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 11 STWIOR - przebudowa drogi do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Przebudowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW nr 614 – Surowe Stara Wieś - Zastucze"
17.07.2020 09:29:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 10a Kosztorys ofertowy - przebudowa drogi do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Przebudowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW nr 614 – Surowe Stara Wieś - Zastucze"
17.07.2020 09:28:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 10 Przedmiar - przebudowa drogi do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Przebudowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW nr 614 – Surowe Stara Wieś - Zastucze"
17.07.2020 09:28:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 9 Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Przebudowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW nr 614 – Surowe Stara Wieś - Zastucze"
17.07.2020 09:27:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 8 Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Przebudowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW nr 614 – Surowe Stara Wieś - Zastucze"
17.07.2020 09:27:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 7 Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Przebudowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW nr 614 – Surowe Stara Wieś - Zastucze"
17.07.2020 09:26:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 6 Zobowiązania podmiotu udostępniającego własne zasoby do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Przebudowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW nr 614 – Surowe Stara Wieś - Zastucze"
17.07.2020 09:24:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 5 Wykaz robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Przebudowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW nr 614 – Surowe Stara Wieś - Zastucze"
17.07.2020 09:23:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Przebudowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW nr 614 – Surowe Stara Wieś - Zastucze"
17.07.2020 09:22:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Przebudowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW nr 614 – Surowe Stara Wieś - Zastucze"
17.07.2020 09:21:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Przebudowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW nr 614 – Surowe Stara Wieś - Zastucze"
17.07.2020 09:21:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 1 Formularz ofertowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Przebudowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW nr 614 – Surowe Stara Wieś - Zastucze"
17.07.2020 09:20:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Przebudowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW nr 614 – Surowe Stara Wieś - Zastucze"
17.07.2020 09:18:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Przebudowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW nr 614 – Surowe Stara Wieś - Zastucze"
17.07.2020 09:17:07 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Przebudowa drogi gminnej nr 250211W relacji DW nr 614 – Surowe Stara Wieś - Zastucze"
15.07.2020 11:56:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
15.07.2020 11:54:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2020 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
15.07.2020 10:53:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik ERRATA do dokumentacji do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
14.07.2020 11:04:27 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 14.07.2020 r.
14.07.2020 11:02:29 Karolina Rydel Usunięto artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 14.07.2020 r. z kategorii AKTUALNOŚCI
14.07.2020 10:26:01 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł
13.07.2020 10:22:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zestawienie złożonych ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu " Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czarni "
08.07.2020 15:04:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 3A2 korekta do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
08.07.2020 15:03:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 3A1 korekta do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
08.07.2020 15:02:26 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Załącznik nr 3A2 korekta z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
08.07.2020 15:02:17 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Załącznik nr 3A1 korekta z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
08.07.2020 11:57:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik FUK.271.30.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
08.07.2020 11:45:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 3A2 korekta do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
08.07.2020 11:44:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 3A1 korekta do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
08.07.2020 11:43:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik FUK.271.30.2020 SIWZ korekta do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
08.07.2020 11:26:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik FUK.271.30.2020 Odpowiedź na wniosek do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
08.07.2020 09:34:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
08.07.2020 09:33:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2020 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
08.07.2020 09:28:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogach gminnych
08.07.2020 09:27:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020-2034 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
08.07.2020 08:26:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o otwarciu ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogach gminnych
07.07.2020 09:01:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu " Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czarni "
07.07.2020 08:34:48 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 06.07.2020 r.
07.07.2020 08:20:35 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł IXI edycja Programu Stypendia Pomostowe 2020/2021 Segment IA z udziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
07.07.2020 07:39:53 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
06.07.2020 12:02:27 Karolina Rydel Dodany załącznik Zmiana ogłoszenia o naborze partnera do artykułu ogłoszenie o naborze Partnera w celu realizacji projektu
03.07.2020 14:38:48 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 02.07.2020 r.
03.07.2020 14:01:17 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Konkurs na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni
03.07.2020 13:54:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze partnera do artykułu ogłoszenie o naborze Partnera w celu realizacji projektu
03.07.2020 13:53:03 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł ogłoszenie o naborze Partnera w celu realizacji projektu
03.07.2020 08:08:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł NOWY OKRES ZASIŁKOWY
03.07.2020 07:56:43 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 03.07.2020 r.
02.07.2020 13:48:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Poprawiony SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu " Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czarni "
menu