menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
26.11.2018 08:53:43 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
26.11.2018 08:52:26 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
13.11.2018 08:57:35 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionych z udziałem dotacji celow Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
09.11.2018 08:08:51 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł 12 LISTOPADA 2018 R. URZĄD NIECZYNNY
09.11.2018 08:06:46 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł 12 LISTOPADA 2018 R. URZĄD NIECZYNNY
09.11.2018 08:06:21 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł 12 LISTOPADA 2018 R. URZĄD NIECZYNNY
09.11.2018 08:05:47 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł 12 LISTOPADA 2018 R. URZĄD NIECZYNNY
06.11.2018 10:01:01 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 31 października 2018r.
06.11.2018 10:00:33 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 31 października 2018r.
05.11.2018 14:56:27 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie nr 24/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 września 2017 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy, jednostek budżetowych, Gminy Czarnia do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2017 zarządzenia o numerach od 1 do .....
05.11.2018 08:55:25 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 02.11.2018 r.
02.11.2018 13:40:33 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Protokół z wyboru radnych do artykułu PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY
02.11.2018 13:39:56 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł PROTOKÓŁ Z WYBORU WÓJTA GMINY CZARNIA
02.11.2018 13:39:38 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY
02.11.2018 13:38:41 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Protokół wyboru Wójta do artykułu PROTOKÓŁ Z WYBORU WÓJTA GMINY CZARNIA
02.11.2018 13:37:40 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł PROTOKÓŁ Z WYBORU WÓJTA GMINY CZARNIA
02.11.2018 13:34:06 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wybory samorządowe 2018 został przeniesiony artykuł Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni
02.11.2018 13:33:49 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wybory samorządowe 2018 został przeniesiony artykuł Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 1paździrnika 2018r
02.11.2018 13:33:31 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wybory samorządowe 2018 został przeniesiony artykuł INFORMACJA
02.11.2018 13:33:04 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wybory samorządowe 2018 został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 2 października 2018r.
02.11.2018 13:32:46 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wybory samorządowe 2018 został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Czarnia
02.11.2018 13:32:17 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wybory samorządowe 2018 został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Czarnia
02.11.2018 13:32:00 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wybory samorządowe 2018 został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czarnia bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1
02.11.2018 13:31:43 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wybory samorządowe 2018 został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czarnia bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2
02.11.2018 13:31:23 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wybory samorządowe 2018 został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czarnia bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5
02.11.2018 13:30:54 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
02.11.2018 13:30:30 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wybory samorządowe 2018 został przeniesiony artykuł SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CZARNI
02.11.2018 13:28:02 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
02.11.2018 13:27:39 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
02.11.2018 13:26:51 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
02.11.2018 13:25:50 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenia Wójta Gminy Czarnia z dnia 29.06.2018
02.11.2018 13:25:23 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 19.06.2018
02.11.2018 13:24:17 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
02.11.2018 13:23:47 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
02.11.2018 13:23:23 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17.05.2018
02.11.2018 13:22:53 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 08.05.2018
02.11.2018 13:22:26 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia
02.11.2018 13:21:56 Paulina Sztemberg Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
31.10.2018 13:00:53 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Projekt Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2019 r do artykułu Ogłoszenie Wójta
31.10.2018 13:00:15 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta
29.10.2018 12:52:29 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 października 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartał 2018 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatko Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
29.10.2018 12:50:58 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
25.10.2018 08:19:00 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Stanisław Szydlik - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:18:30 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Ryszard Sztemberg - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:18:06 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Tadeusz Lenda- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:17:47 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Dorota Kaczmarczyk - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:17:23 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Stanisław Brysiewski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:17:06 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Ewelina Brakoniecka - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:16:24 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Marek Piórkowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czarnia do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:15:57 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Grzegorz Oleśkiewicz - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
menu