menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
24.06.2019 14:38:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zała. nr 9 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Przebudowa drogi transportu rolnego o nr geod.387 we wsi Długie”
24.06.2019 14:38:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 8 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Przebudowa drogi transportu rolnego o nr geod.387 we wsi Długie”
24.06.2019 14:38:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 7 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Przebudowa drogi transportu rolnego o nr geod.387 we wsi Długie”
24.06.2019 14:37:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 6 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Przebudowa drogi transportu rolnego o nr geod.387 we wsi Długie”
24.06.2019 14:37:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 5 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Przebudowa drogi transportu rolnego o nr geod.387 we wsi Długie”
24.06.2019 14:37:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 4 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Przebudowa drogi transportu rolnego o nr geod.387 we wsi Długie”
24.06.2019 14:37:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 3 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Przebudowa drogi transportu rolnego o nr geod.387 we wsi Długie”
24.06.2019 14:36:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 2 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Przebudowa drogi transportu rolnego o nr geod.387 we wsi Długie”
24.06.2019 14:36:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Przebudowa drogi transportu rolnego o nr geod.387 we wsi Długie”
24.06.2019 14:36:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Przebudowa drogi transportu rolnego o nr geod.387 we wsi Długie”
24.06.2019 14:36:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Przebudowa drogi transportu rolnego o nr geod.387 we wsi Długie”
24.06.2019 14:35:08 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Przebudowa drogi transportu rolnego o nr geod.387 we wsi Długie”
24.06.2019 10:25:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe z załącznikami do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie przygotowania oraz dostawy - materiałów promocyjnych
24.06.2019 10:24:48 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie przygotowania oraz dostawy - materiałów promocyjnych
21.06.2019 13:16:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie dostawy – artykułów biurowych
21.06.2019 13:15:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Unieważnienie do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie przygotowania oraz dostawy - materiałów promocyjnych
19.06.2019 14:55:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
19.06.2019 14:31:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyjaśnienie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu -”Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Surowem na terenie gminy Czarnia”
14.06.2019 13:19:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik załacznik do umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu -”Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Surowem na terenie gminy Czarnia”
14.06.2019 13:17:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Umowa do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu -”Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Surowem na terenie gminy Czarnia”
14.06.2019 13:15:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 10 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu -”Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Surowem na terenie gminy Czarnia”
14.06.2019 13:15:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 9 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu -”Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Surowem na terenie gminy Czarnia”
14.06.2019 13:14:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik 1 do Umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu -”Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Surowem na terenie gminy Czarnia”
14.06.2019 13:14:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 8 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu -”Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Surowem na terenie gminy Czarnia”
14.06.2019 13:13:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 7 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu -”Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Surowem na terenie gminy Czarnia”
14.06.2019 13:13:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 6 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu -”Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Surowem na terenie gminy Czarnia”
14.06.2019 13:13:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 5 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu -”Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Surowem na terenie gminy Czarnia”
14.06.2019 13:13:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu -”Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Surowem na terenie gminy Czarnia”
14.06.2019 13:13:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu -”Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Surowem na terenie gminy Czarnia”
14.06.2019 13:13:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu -”Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Surowem na terenie gminy Czarnia”
14.06.2019 13:12:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu -”Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Surowem na terenie gminy Czarnia”
14.06.2019 13:12:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu -”Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Surowem na terenie gminy Czarnia”
14.06.2019 13:11:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu -”Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Surowem na terenie gminy Czarnia”
14.06.2019 13:11:02 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu -”Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Surowem na terenie gminy Czarnia”
13.06.2019 12:56:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie 18/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Czarnia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
13.06.2019 12:55:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 07 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
12.06.2019 13:37:22 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Marek Piórkowski - Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2018-2023
12.06.2019 12:47:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Czarnia
12.06.2019 12:46:18 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja Wójta Gminy Czarnia
12.06.2019 12:46:01 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja Wójta Gminy Czarnia
12.06.2019 12:45:26 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja Wójta Gminy Czarnia
12.06.2019 12:45:01 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja Wójta Gminy Czarnia
12.06.2019 12:44:07 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja Wójta Gminy Czarnia
12.06.2019 12:42:38 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja Wójta Gminy Czarnia
12.06.2019 12:41:48 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Czarnia
12.06.2019 11:16:00 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Jednostki organizacyjne Gminy Czarnia jak niżej:
11.06.2019 13:01:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaptanie ofertowe z załącznikami do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie przygotowania oraz dostawy - materiałów promocyjnych
11.06.2019 13:01:15 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zaptanie ofertowe z artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie przygotowania oraz dostawy - materiałów promocyjnych
11.06.2019 13:00:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe z załącznikami do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie dostawy – artykułów biurowych
11.06.2019 13:00:05 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zapytanie oferowe z załącznikami z artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie dostawy – artykułów biurowych
menu