menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
Data Redaktor Zmiana
29.10.2018 12:50:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
25.10.2018 08:19:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Stanisław Szydlik - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:18:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ryszard Sztemberg - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:18:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Tadeusz Lenda- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:17:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dorota Kaczmarczyk - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:17:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Stanisław Brysiewski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:17:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ewelina Brakoniecka - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:16:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Marek Piórkowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czarnia do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:15:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Grzegorz Oleśkiewicz - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:15:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Tadeusz Kordek - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:15:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Czesław Kalinowski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:14:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Halina Kulesik - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:14:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Anna Orłowska - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:14:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Halina Szkopińska - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:13:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Aneta Żyra - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:13:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Krzysztof Kurzyński - Przewodniczący Rady Gminy Czarnia do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:12:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Stanisław Pyśk - Wójt Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
25.10.2018 08:11:41 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
18.10.2018 13:52:56 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 17.10.2018 r.
15.10.2018 11:31:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIX/205/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2018r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.10.2018 11:30:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIX/204/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.10.2018 11:28:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIX/203/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.10.2018 11:18:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIX/202/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.10.2018 10:59:38 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
09.10.2018 14:53:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
04.10.2018 09:16:08 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czarnia bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5
04.10.2018 09:14:48 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czarnia bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2
04.10.2018 09:12:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czarnia bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1
04.10.2018 09:08:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Czarnia
04.10.2018 08:57:17 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Czarnia
04.10.2018 08:55:53 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Czarnia
03.10.2018 11:21:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 2 października 2018r.
02.10.2018 08:27:46 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł INFORMACJA
02.10.2018 08:20:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwodowe Komisje Wyborcze w gm. Czarnia do artykułu Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 1paździrnika 2018r
02.10.2018 08:19:47 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 1paździrnika 2018r
01.10.2018 15:00:20 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni
01.10.2018 15:00:00 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni
28.09.2018 11:51:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert. do artykułu Zapytanie ofertowe na zakup ulicznych lamp solarnych dla wsi Bandysie, Cyk, Rutkowo i Surowe.
28.09.2018 11:51:12 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe na zakup ulicznych lamp solarnych dla wsi Bandysie, Cyk, Rutkowo i Surowe.
28.09.2018 09:13:03 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w Urzędzie został przeniesiony artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
25.09.2018 13:05:55 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
25.09.2018 12:01:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołece I z dnia 25 września 2018r.
25.09.2018 11:58:08 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wybory samorządowe 2018 został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnii
24.09.2018 11:01:34 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wody Polskie
21.09.2018 10:32:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 2 - wzór umowy do artykułu Zapytanie ofertowe na zakup ulicznych lamp solarnych dla wsi Bandysie, Cyk, Rutkowo i Surowe.
21.09.2018 10:31:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 1 - formularz ofertowy do artykułu Zapytanie ofertowe na zakup ulicznych lamp solarnych dla wsi Bandysie, Cyk, Rutkowo i Surowe.
21.09.2018 10:31:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Zapytanie ofertowe na zakup ulicznych lamp solarnych dla wsi Bandysie, Cyk, Rutkowo i Surowe.
21.09.2018 10:30:53 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe na zakup ulicznych lamp solarnych dla wsi Bandysie, Cyk, Rutkowo i Surowe.
20.09.2018 14:51:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 września 2018 roku w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnia do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
20.09.2018 14:49:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
menu