menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
Data Redaktor Zmiana
06.06.2019 10:40:42 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2023 z artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
06.06.2019 10:40:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2023 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
06.06.2019 10:40:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2023 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
06.06.2019 10:38:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nrIV/33/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Surowe w formie darowizny na rzecz Gminnej Biblioteki Publi Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
05.06.2019 12:56:37 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Rady Gminy Czarnia
05.06.2019 11:25:34 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł D Z I E Ń D Z I E C K A
03.06.2019 14:56:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
03.06.2019 08:56:47 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł SENIOR+
03.06.2019 08:56:01 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł WiFi4EU
31.05.2019 09:17:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie wyboru świadczenia usługi cateringowej wraz z wynajęciem sali dla uczestników projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
31.05.2019 09:15:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja z otwarcja ofert do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie wyboru świadczenia usługi cateringowej wraz z wynajęciem sali dla uczestników projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
31.05.2019 09:13:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Infornmacja o wyborze najkorzystnejszej oferty do artykułu Zapytanie oferowe w sprawie dostawy - pendrive’ów dla uczestników projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
31.05.2019 09:13:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja z otwarcja ofert do artykułu Zapytanie oferowe w sprawie dostawy - pendrive’ów dla uczestników projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
29.05.2019 14:53:27 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Surowe
29.05.2019 12:07:30 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł V Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
29.05.2019 12:06:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł V Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
28.05.2019 08:09:52 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zaproszenie na szkolenia
28.05.2019 07:56:28 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zaproszenie na szkolenia
28.05.2019 07:55:23 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie na szkolenia
24.05.2019 16:43:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie catering do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie wyboru świadczenia usługi cateringowej wraz z wynajęciem sali dla uczestników projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
24.05.2019 16:42:37 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie wyboru świadczenia usługi cateringowej wraz z wynajęciem sali dla uczestników projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
24.05.2019 16:08:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie na pendrive do artykułu Zapytanie oferowe w sprawie dostawy - pendrive’ów dla uczestników projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
24.05.2019 15:54:16 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zapytanie oferowe w sprawie dostawy - pendrive’ów dla uczestników projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
20.05.2019 11:22:10 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Naleśnictwa Myszyniec
17.05.2019 10:10:57 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł TYDZIEŃ BIBLIOTEK
15.05.2019 12:50:16 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja Wójta Gminy Czarnia
14.05.2019 11:53:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie OKW do artykułu Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego
14.05.2019 11:53:25 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Obwieszczenie OKW z artykułu Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego
14.05.2019 11:51:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie OKW do artykułu Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego
14.05.2019 11:51:03 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego
13.05.2019 08:20:58 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Warsztaty
10.05.2019 12:46:24 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Sprawozdania finansowe
10.05.2019 12:08:45 Hanna Pliszka Edytowano artykuł XXXVI Konkurs Recytatorski Kurpie Zielone w Literaturze
10.05.2019 12:06:40 Hanna Pliszka Dodany załącznik do artykułu XXXVI Konkurs Recytatorski Kurpie Zielone w Literaturze
10.05.2019 12:05:54 Hanna Pliszka Dodany załącznik do artykułu XXXVI Konkurs Recytatorski Kurpie Zielone w Literaturze
10.05.2019 12:05:17 Hanna Pliszka Edytowano artykuł XXXVI Konkurs Recytatorski Kurpie Zielone w Literaturze
10.05.2019 12:03:48 Hanna Pliszka Dodany załącznik do artykułu XXXVI Konkurs Recytatorski Kurpie Zielone w Literaturze
10.05.2019 12:02:42 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł XXXVI Konkurs Recytatorski Kurpie Zielone w Literaturze
10.05.2019 11:26:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Gminny Ośroek Pomocy Społecznej do artykułu Sprawozdanie za 2018 rok
10.05.2019 11:26:07 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie za 2018 rok
10.05.2019 11:24:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Urząd Gminy Czarnia do artykułu Sprawozdanie za 2018 rok
10.05.2019 11:23:57 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie za 2018 rok
10.05.2019 11:17:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Gminna Biblioteka do artykułu Sprawozdanie za 2018 rok
10.05.2019 11:14:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie za 2018 rok
10.05.2019 11:12:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szkoła Podstawowa w Czarni do artykułu Sprawozdanie za 2018 rok
10.05.2019 11:11:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie za 2018 rok
10.05.2019 11:11:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szkoła Podstawowa w Surowem do artykułu Sprawozdanie za 2018 rok
10.05.2019 11:10:13 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie za 2018 rok
10.05.2019 11:09:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Gmina Czarnia do artykułu Sprawozadnie za 2018
10.05.2019 11:08:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sprawozadnie za 2018
menu