menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
Data Redaktor Zmiana
15.10.2018 11:18:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIX/202/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
15.10.2018 10:59:38 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
09.10.2018 14:53:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
04.10.2018 09:16:08 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czarnia bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5
04.10.2018 09:14:48 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czarnia bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2
04.10.2018 09:12:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czarnia bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1
04.10.2018 09:08:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Czarnia
04.10.2018 08:57:17 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Czarnia
04.10.2018 08:55:53 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Czarnia
03.10.2018 11:21:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 2 października 2018r.
02.10.2018 08:27:46 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł INFORMACJA
02.10.2018 08:20:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwodowe Komisje Wyborcze w gm. Czarnia do artykułu Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 1paździrnika 2018r
02.10.2018 08:19:47 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 1paździrnika 2018r
01.10.2018 15:00:20 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni
01.10.2018 15:00:00 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni
28.09.2018 11:51:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert. do artykułu Zapytanie ofertowe na zakup ulicznych lamp solarnych dla wsi Bandysie, Cyk, Rutkowo i Surowe.
28.09.2018 11:51:12 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe na zakup ulicznych lamp solarnych dla wsi Bandysie, Cyk, Rutkowo i Surowe.
28.09.2018 09:13:03 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w Urzędzie został przeniesiony artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
25.09.2018 13:05:55 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
25.09.2018 12:01:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołece I z dnia 25 września 2018r.
25.09.2018 11:58:08 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wybory samorządowe 2018 został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnii
24.09.2018 11:01:34 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wody Polskie
21.09.2018 10:32:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 2 - wzór umowy do artykułu Zapytanie ofertowe na zakup ulicznych lamp solarnych dla wsi Bandysie, Cyk, Rutkowo i Surowe.
21.09.2018 10:31:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 1 - formularz ofertowy do artykułu Zapytanie ofertowe na zakup ulicznych lamp solarnych dla wsi Bandysie, Cyk, Rutkowo i Surowe.
21.09.2018 10:31:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Zapytanie ofertowe na zakup ulicznych lamp solarnych dla wsi Bandysie, Cyk, Rutkowo i Surowe.
21.09.2018 10:30:53 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe na zakup ulicznych lamp solarnych dla wsi Bandysie, Cyk, Rutkowo i Surowe.
20.09.2018 14:51:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 września 2018 roku w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnia do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
20.09.2018 14:49:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
20.09.2018 07:23:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnii
18.09.2018 14:58:07 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
14.09.2018 13:28:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
14.09.2018 09:36:44 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CZARNI
12.09.2018 09:12:20 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł WYKAZ MIESC NA TERENIE GMINY CZARNIA
12.09.2018 08:10:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I do artykułu Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 11 września 2018r
12.09.2018 08:09:58 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 11 września 2018r
07.09.2018 10:21:29 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł RÓWNAĆ SZANSE 2018
07.09.2018 10:03:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Badanie wzroku
05.09.2018 12:07:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVIII/201/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.09.2018 12:06:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVIII/200/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.09.2018 12:04:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVIII/199/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 sierpnia 2018r w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2018 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.09.2018 12:01:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVIII/198/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czarnia do artyku Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.09.2018 11:59:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/197/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018 ciąg dalszy
05.09.2018 09:54:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
05.09.2018 09:49:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
05.09.2018 09:46:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizaji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej do arty Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
05.09.2018 09:38:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 3 - wzór umowy do artykułu Zapytanie ofertowe na remont budynku OSP w Czarni w zakresie remontu drzwi garażowych strażnicy.
05.09.2018 09:37:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 2 - wzór formularza ofertowego do artykułu Zapytanie ofertowe na remont budynku OSP w Czarni w zakresie remontu drzwi garażowych strażnicy.
05.09.2018 09:37:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 1 - szczegółowy przedmiar robót. do artykułu Zapytanie ofertowe na remont budynku OSP w Czarni w zakresie remontu drzwi garażowych strażnicy.
05.09.2018 09:36:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Zapytanie ofertowe na remont budynku OSP w Czarni w zakresie remontu drzwi garażowych strażnicy.
05.09.2018 09:35:49 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe na remont budynku OSP w Czarni w zakresie remontu drzwi garażowych strażnicy.
menu