menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
08.03.2019 11:31:12 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni
01.03.2019 13:34:55 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł FIO MAZOWSZE LOKALNIE
01.03.2019 13:31:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ
01.03.2019 13:28:50 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z CYKLU AGRO AKADEMIA
01.03.2019 11:11:49 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko pracownika do spraw pozyskiwania funduszy
28.02.2019 09:41:37 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Sołtysi
28.02.2019 09:30:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia prewspółczynnika oraz współczynnika VAT w Gminie Czarnia i jej jednostkach budżetowych do odliczenia za 2019 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
22.02.2019 10:38:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Tadeusz Lenda- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023
22.02.2019 10:38:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kazimierz Szydlik - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023
22.02.2019 10:37:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Stanisław Szydlik - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023
22.02.2019 10:37:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Stanisław Brysiewski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023
22.02.2019 10:37:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ryszard Sztemberg - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023
22.02.2019 10:36:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Jacek Samsel - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023
22.02.2019 10:35:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Martyna Tabaka Zyśk - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023
22.02.2019 10:35:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ewelina Brakoniecka - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023
22.02.2019 10:34:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Danuta Tyc - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023
22.02.2019 10:34:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Beata Samsel - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023
22.02.2019 10:33:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Barbara Rosińska - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023
22.02.2019 10:33:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Anna Zyśk - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023
22.02.2019 10:32:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Aldona Ramotowska - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023
22.02.2019 10:32:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dorota Kaczmarczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023
22.02.2019 10:31:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Krzysztof Kurzyński - Przewodniczący Rady Gminy Czarnia do artykułu Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023
22.02.2019 10:30:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Marek Piórkowski - Wójt Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023
22.02.2019 09:48:36 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023
21.02.2019 12:55:51 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w Urzędzie został przeniesiony artykuł OGŁOSZENIE o zamiarze zawarcia umowy zlecenia
21.02.2019 12:53:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru do artykułu OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko pracownika do spraw pozyskiwania funduszy
21.02.2019 12:49:34 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w Urzędzie został przeniesiony artykuł OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko pracownika do spraw pozyskiwania funduszy
19.02.2019 14:08:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
18.02.2019 13:33:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
13.02.2019 09:32:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyjaśnienie do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
11.02.2019 14:02:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnia do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
11.02.2019 13:51:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30stycznai 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
11.02.2019 13:44:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu k Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
11.02.2019 13:43:26 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy czarnia z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparci Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
11.02.2019 13:43:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy czarnia z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparcie k Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
11.02.2019 13:37:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za IV kwartał 2018 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych na Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
11.02.2019 13:16:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Czarnia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
11.02.2019 12:09:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie PDF do artykułu Zapytanie oferowe na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu
11.02.2019 11:48:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie do artykułu Zapytanie oferowe na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu
11.02.2019 11:45:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie oferowe z załącznikami do artykułu Zapytanie oferowe na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu
11.02.2019 11:40:49 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zapytanie oferowe na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu
11.02.2019 09:05:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
11.02.2019 09:04:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
11.02.2019 09:03:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytania do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
11.02.2019 09:03:10 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zał. nr 1 z artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
11.02.2019 08:53:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 1 do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
08.02.2019 11:46:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
08.02.2019 11:46:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
08.02.2019 11:46:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
08.02.2019 11:45:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
menu