menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
Data Redaktor Zmiana
11.02.2019 09:05:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
11.02.2019 09:04:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
11.02.2019 09:03:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytania do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
11.02.2019 09:03:10 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zał. nr 1 z artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
11.02.2019 08:53:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 1 do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
08.02.2019 11:46:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
08.02.2019 11:46:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
08.02.2019 11:46:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
08.02.2019 11:45:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
08.02.2019 11:45:17 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zapytanie oferowe na zakup 12 komputerów przenośnych oraz szafki mobilnej do przechowywania komputerów
07.02.2019 08:58:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce
30.01.2019 15:22:35 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii 2018 został przeniesiony artykuł HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2018 ROKU
30.01.2019 15:21:04 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
30.01.2019 15:02:25 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko pracownika do spraw pozyskiwania funduszy
30.01.2019 12:55:32 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o zamiarze zawarcia umowy zlecenia
02.01.2019 07:46:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie tygodniowgo rozkładu i wymiaru czasu pracy w Urządzie Gminy Czarnia w 2019r. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
02.01.2019 07:45:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
21.12.2018 08:42:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
19.12.2018 11:12:49 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja
07.12.2018 13:50:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
07.12.2018 13:49:47 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy z artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
07.12.2018 13:49:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
07.12.2018 13:48:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
07.12.2018 13:47:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
07.12.2018 13:46:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
07.12.2018 13:46:00 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 istopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Gminy. z artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
07.12.2018 13:45:57 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 istopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy. z artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
07.12.2018 13:44:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 istopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
07.12.2018 13:44:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 istopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
07.12.2018 13:42:46 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
07.12.2018 13:41:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
07.12.2018 12:22:32 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
07.12.2018 12:20:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
07.12.2018 12:04:50 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy
07.12.2018 12:01:58 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Komisja Rewizyjna
07.12.2018 11:57:03 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Skład Rady Gminy Czarnia w kadencji 2018 - 2023
06.12.2018 12:24:26 Karolina Rydel Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
06.12.2018 12:23:36 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
06.12.2018 11:09:18 Karolina Rydel Usunięto artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym z kategorii Informacje dla mieszkańców
06.12.2018 11:05:06 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł
06.12.2018 11:04:35 Karolina Rydel Usunięto artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym z kategorii Informacje dla mieszkańców
06.12.2018 11:03:53 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł
06.12.2018 11:02:14 Karolina Rydel Usunięto artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym z kategorii Informacje dla mieszkańców
06.12.2018 11:00:39 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł
06.12.2018 10:59:44 Karolina Rydel Usunięto artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym z kategorii Informacje dla mieszkańców
06.12.2018 10:58:53 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł
06.12.2018 09:43:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
06.12.2018 09:43:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2018 zarządzenia o numerach od 1 do .....
03.12.2018 14:01:25 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Krótka charakterystyka Gminy Czarnia
29.11.2018 07:42:55 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej, komunalnej i drogownictwa
menu