menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
Data Redaktor Zmiana
25.06.2020 17:10:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik 13. Wykaz dostaw do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
25.06.2020 17:10:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik 12. Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
25.06.2020 16:29:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik 11. dokumentacja techniczna zad.5. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
25.06.2020 16:27:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik 10. dokumentacja techniczna zad. 4 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
25.06.2020 16:25:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik 9. dokumentacja techniczna zad.3 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
25.06.2020 16:25:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik 8. dokumentacja techniczna zad.2 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
25.06.2020 16:24:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik 7. Dokumentacja techniczna zad.1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
25.06.2020 16:19:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik 6. Formularz ofertowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
25.06.2020 16:19:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik 5. Oświadczenie o grupie kapitałowej do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
25.06.2020 16:17:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik 4. Oświadczenie o spelnieniu warunków udziału w postępowaniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
25.06.2020 16:16:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
25.06.2020 16:15:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
25.06.2020 16:13:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
25.06.2020 16:11:48 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia"
25.06.2020 13:55:16 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Harmonogram odbioru odpadów 2020
25.06.2020 13:53:29 Paulina Sztemberg Usunięto artykuł Harmonogram odbioru odpadów 2020 z kategorii Harmonogramy wywozu odpadów
25.06.2020 13:53:26 Paulina Sztemberg Usunięto artykuł Harmonogram odbioru odpadów 2020 z kategorii Harmonogramy wywozu odpadów
25.06.2020 13:53:24 Paulina Sztemberg Usunięto artykuł Odbiór odpadów 2020 - sposób segregacji odpadów z kategorii Harmonogramy wywozu odpadów
25.06.2020 13:53:15 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Harmonogram odbioru odpadów 2020
25.06.2020 13:43:37 Paulina Sztemberg Usunięto artykuł Harmonogram odbioru odpadów z kategorii Harmonogramy wywozu odpadów
25.06.2020 13:42:37 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł
25.06.2020 13:42:22 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł
25.06.2020 13:42:02 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł
25.06.2020 13:42:01 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł
25.06.2020 13:41:35 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł
25.06.2020 13:40:36 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł
25.06.2020 13:39:58 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł
25.06.2020 13:39:34 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł
25.06.2020 13:39:06 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł
25.06.2020 13:37:22 Paulina Sztemberg Usunięto artykuł Harmonogram odbioru odpadów 2020 z kategorii 2020
25.06.2020 13:37:19 Paulina Sztemberg Usunięto artykuł Harmonogram odbioru odpadów 2020 z kategorii 2020
25.06.2020 13:35:32 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł
25.06.2020 13:34:42 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł
24.06.2020 08:04:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Sur Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
24.06.2020 08:03:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Czarni. do artyku Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
24.06.2020 08:02:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 33//2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania pełniącego obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy Kierownika Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
24.06.2020 08:01:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 08 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
22.06.2020 10:24:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja dodatkowa do artykułu Sprawozdania za 2019 rok
22.06.2020 10:23:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rachunek zysków i strat do artykułu Sprawozdania za 2019 rok
22.06.2020 10:23:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zestawienie zmian do artykułu Sprawozdania za 2019 rok
22.06.2020 10:22:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Bilans do artykułu Sprawozdania za 2019 rok
22.06.2020 10:22:27 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sprawozdania za 2019 rok
22.06.2020 09:58:45 Hanna Pliszka Edytowano artykuł Wielka Liga Czytelników
22.06.2020 09:55:51 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Wielka Liga Czytelników
22.06.2020 08:22:06 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł BIBLIOTEKA Z HUMOREM
18.06.2020 14:48:36 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Budowa nowoczesnej sieci światłowodowej współfinansowany ze środków unijnych
17.06.2020 13:41:23 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 17.06.2020 r.
16.06.2020 13:20:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Postanowienie nr 28/2020 do artykułu Postanowienie nr 28/2020 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I
16.06.2020 13:20:17 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Postanowienie nr 28/2020 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I
15.06.2020 13:17:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze partnera do artykułu Ogłoszenie o naborze Partnera w celu realizacji projektu 8.3.1.
menu