menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
30.04.2019 08:25:22 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 29 kwietnia 2019r
29.04.2019 14:47:49 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Starosty Ostrołęckiego z dnia 26.04.2019 r.
29.04.2019 10:15:32 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 26.04.2019 r.
26.04.2019 12:40:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta
26.04.2019 12:40:32 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Obwiesczenie z artykułu Obwieszczenie Wójta
26.04.2019 12:40:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwiesczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta
26.04.2019 12:40:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta
26.04.2019 11:01:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Surowem na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
23.04.2019 12:44:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2019 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych na Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
23.04.2019 12:43:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
23.04.2019 11:48:43 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja
23.04.2019 11:47:59 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja
19.04.2019 11:00:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru do artykułu Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni
19.04.2019 10:41:41 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Życzenia Świąteczne
19.04.2019 10:01:41 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Życzenia Świąteczne
19.04.2019 09:56:51 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Informacje o wynikach naboru
10.04.2019 08:51:48 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Turnus rehabilitacyjny dla dzieci
08.04.2019 09:08:56 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Transmisje z Sesji Rady Gminy w kadencji 2018-2023
08.04.2019 09:05:01 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Transmisje z Sesji Rady Gminy w kadencji 2018-2023
08.04.2019 08:57:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr III/32/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
08.04.2019 08:54:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr III/31/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2019 roku. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
08.04.2019 08:39:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr III/30/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
08.04.2019 08:37:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr III/29/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
08.04.2019 08:35:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr III/28/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2023 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 15:04:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr III/27/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:59:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/26/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady na 2019r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:58:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/25/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Surowe. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:58:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Rutkowo. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:57:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Michałowo. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:57:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Długie do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:56:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:53:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Cupel. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:52:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Cyk. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:52:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Brzozowy Kąt. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:51:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Bandysie. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:50:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik UCHWAŁA Nr II/16/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:49:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik UCHWAŁA Nr II/15/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:48:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik UCHWAŁA Nr II/14/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:46:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik UCHWAŁA Nr II/13/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Czarnia w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkol Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:45:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, zasad określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywi Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:38:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik UCHWAŁA Nr II/11/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzi Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:32:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2019 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:30:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:28:11 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2019. z artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:28:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2023 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:27:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2019. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:25:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:24:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:22:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2019 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
03.04.2019 16:01:37 Hanna Pliszka Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko
menu