menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
Data Redaktor Zmiana
04.04.2019 14:32:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2019 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:30:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:28:11 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2019. z artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:28:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2023 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:27:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2019. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:25:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:24:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:22:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2019 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
03.04.2019 16:01:37 Hanna Pliszka Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko
03.04.2019 15:09:32 Hanna Pliszka Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko
03.04.2019 09:33:44 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
02.04.2019 15:00:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia za 2018 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
02.04.2019 14:57:44 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2018r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia za 2018 rok z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
02.04.2019 14:57:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
02.04.2019 14:55:25 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2018 rok z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
02.04.2019 14:55:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2018r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia za 2018 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
02.04.2019 14:53:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2018 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
02.04.2019 14:52:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2018 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
02.04.2019 14:48:53 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Spotkanie autorskie
02.04.2019 14:33:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
02.04.2019 14:23:54 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Nabór na wolne stanowisko
01.04.2019 11:44:50 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni
01.04.2019 11:40:19 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni z kategorii AKTUALNOŚCI
01.04.2019 11:32:11 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
28.03.2019 13:59:28 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
28.03.2019 09:52:38 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w Urzędzie został przeniesiony artykuł OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko pracownika do spraw pozyskiwania funduszy
28.03.2019 09:51:11 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni
28.03.2019 09:48:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł II Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni
25.03.2019 14:33:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ostrzeżenie 2 do artykułu MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
25.03.2019 14:33:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ostrzeżenie 1 do artykułu MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
25.03.2019 14:32:41 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
21.03.2019 13:54:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie na III Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia
21.03.2019 13:49:22 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja OPP
21.03.2019 09:48:57 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Wykaz miejsc na terenie Gminy Czarnia
21.03.2019 09:47:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz miejsc do urządowych obwieszczeń do artykułu Wykaz miejsc na terenie Gminy Czarnia
21.03.2019 09:46:35 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wykaz miejsc na terenie Gminy Czarnia
14.03.2019 10:23:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okr Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r.
14.03.2019 10:21:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r.
13.03.2019 14:59:09 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Głosowanie
13.03.2019 14:55:20 Hanna Pliszka Edytowano artykuł Spotkanie Autorskie
13.03.2019 14:54:27 Hanna Pliszka Edytowano artykuł Spotkanie Autorskie
13.03.2019 14:53:53 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Spotkanie Autorskie
13.03.2019 14:51:14 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Książka na telefon
13.03.2019 14:48:33 Hanna Pliszka Usunięto artykuł KSIĄŻKA NA TELEFON z kategorii GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZARNI
13.03.2019 14:46:42 Hanna Pliszka Edytowano artykuł
13.03.2019 14:45:13 Hanna Pliszka Edytowano artykuł Godziny otwarcia
13.03.2019 14:42:47 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł
13.03.2019 10:58:04 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł ADRES
13.03.2019 10:53:31 Hanna Pliszka Edytowano artykuł Katalog online
12.03.2019 07:52:28 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Katalog online
menu