menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
23.10.2008 10:51:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.-Kazimierz Zapadka s. Władysława- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 10:44:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.- Kazimierz Zapadka s. Stanisława-Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 10:41:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.-Apolonia Golon - Dyrektor Szkoły w Długiem do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 10:40:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.- Danuta Lenda- Dyrektor Biblioteki do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 10:39:27 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.- Dyrektor Biblioteki z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 10:39:15 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.- Golon Apolonia-Dyrektor Szkoły w Bandysiach z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 10:38:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.- Golon Apolonia-Dyrektor Szkoły w Bandysiach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 10:34:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.-Dariusz Pliszka-Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 10:33:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.- Dyrektor Biblioteki do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 10:32:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r. - Czesław Jurga- Wójt do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 10:30:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r. - Alicja Gorczyńska - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 10:25:57 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 10:24:18 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Oświadczenia majątkowe za 2003 rok z kategorii Oświadczenia majątkowe1
23.10.2008 10:24:06 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Oświadczenia majątkowe za 2003 rok z kategorii Oświadczenia majątkowe1
23.10.2008 10:23:35 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
23.10.2008 10:23:34 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
23.10.2008 10:23:34 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
14.10.2008 13:03:25 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Godziny pracy Urzędu Gminy Czarnia
14.10.2008 12:56:35 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla osób i podmiotów, które chcą składać wnioski do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
06.10.2008 13:38:32 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Startują zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat!
06.10.2008 11:08:35 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwała Nr IX/45/07 Rady Gminy Czarnia w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
06.10.2008 11:00:15 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia z XII sesji w dniu 27 czerwca 2008r.
06.10.2008 10:58:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIII/68/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Czarnia projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIII sesji w dniu 29 września 2008r.
06.10.2008 10:57:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIII/67/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/35/07 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 listopada 2007r. dotyczącej zatwierdzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na ter Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIII sesji w dniu 29 września 2008r.
06.10.2008 10:55:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIII/66/08 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIII sesji w dniu 29 września 2008r.
06.10.2008 10:53:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIII/65/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bandysie." do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIII sesji w dniu 29 września 2008r.
06.10.2008 10:51:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIII/64/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2008r. w sprawie nabycia działki gruntu. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIII sesji w dniu 29 września 2008r.
06.10.2008 10:49:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIII/63/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIII sesji w dniu 29 września 2008r.
06.10.2008 10:49:13 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr XII/60/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r. z artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIII sesji w dniu 29 września 2008r.
06.10.2008 10:48:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XII/60/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIII sesji w dniu 29 września 2008r.
06.10.2008 10:27:37 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia z XII sesji w dniu 27 czerwca 2008r.
06.10.2008 10:27:16 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIII sesji w dniu 29 września 2008r.
06.10.2008 10:26:44 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIII sesji w dniu 29 września 2008r.
06.10.2008 10:24:31 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia z XII sesji w dniu 27 czerwca 2008r.
06.10.2008 10:23:51 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia z XII sesji w dniu 27 czerwca 2008r.
01.10.2008 14:02:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaktualizowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Czarnia na lata 2007-2013 do artykułu Zaktualizowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Czarnia na lata 2007-2013
01.10.2008 14:01:15 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaktualizowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Czarnia na lata 2007-2013
30.09.2008 15:16:14 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
30.09.2008 15:02:28 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Komisja Rewizyjna (kadencja 2006-2010)
30.09.2008 15:01:26 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Komisja Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa (kadencja 2006-2010)
30.09.2008 14:59:30 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych (kadencja 2006-2010)
30.09.2008 14:56:15 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Skład Rady Gminy Czarnia
30.09.2008 14:49:16 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Rada Gminy do kategorii Skład Rady został przeniesiony artykuł Skład Rady Gminy Czarnia
30.09.2008 14:46:09 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o zaproszeniach do składnia ofert w ramach Programu Informacji Społecznej
30.09.2008 14:40:58 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii Zaproszenia do składania ofert w ramach PIS został przeniesiony artykuł Zaproszenie do składania ofert na realizację usług w ramach Programu Integracji Społecznej - PROWADZENIE KLUBU SENIORA
30.09.2008 14:40:03 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii Zaproszenia do składania ofert w ramach PIS został przeniesiony artykuł Zaproszenie do składania ofert na realizację usług w ramach Programu Integracji Społecznej - ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 5 LAT W CZARNI I SUROWEM
30.09.2008 14:39:23 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii Zaproszenia do składania ofert w ramach PIS został przeniesiony artykuł Zaproszenie do składania ofert na realizację usług w ramach Programu Integracji Społecznej - 3 ogłoszenia: USŁUGI OPIEKUŃCZE, PROWADZENIE ŚWIETLICY W SUROWEM oraz NAUKA PŁYWANIA I PIERWSZEJ POMOCY
30.09.2008 14:28:48 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zaproszenie do składania ofert na realizację usług w ramach Programu Integracji Społecznej - PROWADZENIE KLUBU SENIORA
30.09.2008 14:21:46 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zaproszenie do składania ofert na realizację usług w ramach Programu Integracji Społecznej - 3 ogłoszenia: USŁUGI OPIEKUŃCZE, PROWADZENIE ŚWIETLICY W SUROWEM oraz NAUKA PŁYWANIA I PIERWSZEJ POMOCY
23.09.2008 12:39:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Raport z posiedzenia Komisji Oceny Ofert dotyczący usługi prowadzenia świetlicy we wsi Surowe. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług w ramach Programu Integracji Społecznej - 3 ogłoszenia: USŁUGI OPIEKUŃCZE, PROWADZENIE ŚWIETLICY W SUROWEM oraz NAUKA PŁYWANIA I PIERWSZEJ POMOCY
menu