menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
07.11.2008 10:01:49 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 5/2008 z dn. 24.03.08r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 samorządowej instytucji kultury. z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
07.11.2008 10:01:43 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 4/2008 z dn. 28.03.08r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008 roku w Urzędzie Czarnia. z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
03.11.2008 14:45:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 9/2008 z dn. 31.03.08r.w sprawie zmian zarządzenia Nr1/2008 Wójta Gminy Czarnia z dn. 09.01.08r. dotyczącego układu wykonawczego budżetu gminy Czarnia i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
03.11.2008 14:44:58 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 3/2008 z dn. 05.03.08r. w sprawie: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
03.11.2008 14:44:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 3/2008 z dn. 05.03.08r. w sprawie: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
03.11.2008 14:44:01 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 6 z dn. 31.03.08r.w sprawie zmian zarządzenia Nr1/2008 Wójta Gminy Czarnia z dn. 09.01.08r. dotyczącego układu wykonawczego budżetu gminy Czarnia i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na ro Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
03.11.2008 14:43:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 7/2008 z dn. 31.03.08r.w sprawie zmian zarządzenia Nr1/2008 Wójta Gminy Czarnia z dn. 09.01.08r. dotyczącego układu wykonawczego budżetu gminy Czarnia i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
03.11.2008 14:42:54 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 6 z dn. 31.03.08r.w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok. z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
03.11.2008 14:42:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 6/2008 z dn. 31.03.08r.w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
03.11.2008 14:41:47 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 5 z dn. 24.03.08r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 samorządowej instytucji kultury. z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
03.11.2008 14:41:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 5/2008 z dn. 24.03.08r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 samorządowej instytucji kultury. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
03.11.2008 14:40:39 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 4 z dn. 28.03.08r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008 roku w Urzędzie Czarnia. z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
03.11.2008 14:40:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 4/2008 z dn. 28.03.08r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008 roku w Urzędzie Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
03.11.2008 14:39:49 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 3 z dn. 05.03.08r. w sprawie: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
03.11.2008 14:39:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 3/2008 z dn. 05.03.08r. w sprawie: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
03.11.2008 14:38:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 8/2008 z dn. 09.01.08r.w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
03.11.2008 14:36:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 6 z dn. 31.03.08r.w sprawie zmian zarządzenia Nr1/2008 Wójta Gminy Czarnia z dn. 09.01.08r. dotyczącego układu wykonawczego budżetu gminy Czarnia i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2 Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
03.11.2008 14:34:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 6 z dn. 31.03.08r.w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
03.11.2008 14:32:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 5 z dn. 24.03.08r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 samorządowej instytucji kultury. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
03.11.2008 14:30:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 4 z dn. 28.03.08r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008 roku w Urzędzie Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
03.11.2008 14:28:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 3 z dn. 05.03.08r. w sprawie: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
03.11.2008 14:26:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 2/2008 z dn. 21.02.08r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
03.11.2008 14:21:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 1/2008 z dn. 09.01.08r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Czarnia i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2008. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
03.11.2008 11:39:10 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
03.11.2008 11:37:35 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2007
03.11.2008 11:37:24 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2006
03.11.2008 11:37:10 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2005
03.11.2008 11:36:56 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2004
03.11.2008 11:36:43 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2003
03.11.2008 11:36:24 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2007
03.11.2008 11:35:47 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2006
03.11.2008 11:35:07 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2005
03.11.2008 11:33:32 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2004
03.11.2008 11:31:47 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2003
30.10.2008 12:47:25 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Dnia 10 listopada 2008r. Urząd Gminy Czarnia będzie nieczynny.
30.10.2008 12:45:32 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
30.10.2008 12:19:44 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Alicja Gorczyńska
30.10.2008 12:18:29 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł
30.10.2008 12:15:55 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Krzysztof Kurzyński
30.10.2008 12:14:40 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Sławomir Chorążewicz
30.10.2008 12:12:50 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Stanisław Bojarski
30.10.2008 12:07:52 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ryszard Sztemberg
30.10.2008 12:06:42 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Alicja Gorczyńska
30.10.2008 12:04:43 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Aneta Żyra
30.10.2008 12:01:55 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Halina Kulesik
30.10.2008 12:00:25 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Stanisław Brysiewski
30.10.2008 11:58:33 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Tadeusz Lenda
30.10.2008 11:57:38 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ryszard Zdunek
30.10.2008 11:56:26 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Tadeusz Gawryś
30.10.2008 11:54:48 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Tadeusz Kordek
menu