menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
23.10.2008 11:45:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.-Witold Kuczyński- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:44:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.-Tadeusz Lenda- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:44:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.-Tadeusz Kordek- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:43:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.-Tadeusz Gawryś - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:43:12 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.-Tadeusz Dąbkowski- Radny z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:42:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.-Tadeusz Dąbkowski- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:42:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.- Tadeusz Dąbkowski -Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:41:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.- Satanisław Szydlik- Przewodniczący Rady Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:41:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.-Stanisław Samsel- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:40:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.-Stanisław Pyśk- Sekretarz do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:40:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.-Stanisław Długołęcki- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:39:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.-Stanisław Deptuła- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:38:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.- Stanisław Brodzik- Dyrektor Szkoły w Surowem do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:37:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.-Stanisław Bojarski-Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:37:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.- Ryszard Zdunek- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:36:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.-Zofia Piórkowska- Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:36:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.-Henryk Pieńkos- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:35:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.-Marianna Olszewska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:34:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.- Krystyna Skorupska- Kierownik GOPS do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:34:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.-Krystyna Piórkowska- Skarbnik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:33:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.-Kazimierz Zapadka s. Władysława- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:32:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.-Kazimierz Zapadka s. Stanisława- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:31:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.-Apolonia Golon-Dyrektor Szkoły w Długiem do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:30:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.-Dariusz Pliszka-Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:30:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.-Danuta Lenda-Kierownik Biblioteki do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:29:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.-Czesław Jurga-Wójt do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:28:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2004.-Alicja Gorczyńska-Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:27:46 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
23.10.2008 11:09:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.-Witold Kuczyński- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 11:08:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.-Tadeusz Lenda- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 11:07:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.-Tadeusz Kordek- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 11:06:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.- Tadeusz Gawryś-Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 11:06:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.- Tadeusz Dąbkowski- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 11:05:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r. -Stanisław Szydlik-Przewodniczący Rady Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 11:04:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.-Stanisław Samsel- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 11:03:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.-Stanisław Pyśk-Sekretarz do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 11:02:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r. -Stanisław Długołęcki- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 11:02:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r. -Stanisław Deptuła- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 11:01:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.-Stanisław Brodzik- Dyrektor Szkoły w Surowem do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 11:00:39 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.- Stanisław Brodzik-Drektor Szkoły w Surowem z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 11:00:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.- Stanisław Brodzik-Drektor Szkoły w Surowem do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 10:59:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r. - Stanisław Bojarski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 10:59:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.- Ryszard Zdunek - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 10:58:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.- Piórkowska Zofia- Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 10:57:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.-Pieńkos Henryk-Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 10:56:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.- Marianna Olszewska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 10:55:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.- Krystyna Skorupska-Dyrektor GOPS do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 10:54:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.-Krystyna Piórkowska- Skarbnik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 10:53:38 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.-Krystyna Piórowska- Sekretarz z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
23.10.2008 10:52:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2003r.-Krystyna Piórowska- Sekretarz do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
menu