menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
Data Redaktor Zmiana
30.10.2008 09:38:36 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - pozyskiwanie funduszy unijnych i krajowych
30.10.2008 09:36:25 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Ogłoszenia i komunikaty do kategorii Oferty pracy w Urzędzie został przeniesiony artykuł Regulamin naboru na stanowiska w Urzędzie Gminy w Czarni - Zarządzenie Wójta
30.10.2008 09:36:05 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Regulamin naboru na stanowiska w Urzędzie Gminy w Czarni - Zarządzenie Wójta
30.10.2008 09:24:03 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na "Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Surowem i Czarni" - OGŁOSZENIE
30.10.2008 09:21:45 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na "Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Surowem i Czarni"
30.10.2008 09:20:55 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na wykonanie chodnika z kostki betonowej i ułożenie podług na poddaszu budynku Gimnazjum w Czarni - OGŁOSZENIE
30.10.2008 09:19:40 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na wykonanie chodnika z kostki betonowej i ułożenie podług na poddaszu budynku Gimnazjum w Czarni
30.10.2008 09:18:31 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na "Termomodernizację ścian zewnętrznych i wewnętrzne roboty remontowe w budynku w Czarni"
30.10.2008 09:16:15 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Długie"
30.10.2008 09:15:23 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na "Wykonanie termoizolacji elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarni, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont schodów wejściowych"
30.10.2008 09:14:38 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny 38 i 123/1 w miejscowości Długie"
30.10.2008 09:13:07 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na "Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Czarni"
30.10.2008 09:12:07 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wyborze oferty - przetarg "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Czarni"
30.10.2008 09:10:38 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na "Bankową obsługę budżetu Gminy Czarnia oraz gminnych jednostek organizacyjnych"
30.10.2008 09:10:19 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na "Bankową obsługę budżetu Gminy Czarnia oraz gminnych jednostek organizacyjnych"
30.10.2008 09:09:07 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na "Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Surowem”
30.10.2008 09:07:39 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na "Przebudowę drogi gminnej Surowe-Grądy"
30.10.2008 09:06:28 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na "Wykonanie ujęcia wody do zaopatrzenia wodociągu grupowego w wodę pitną i do celów gospodarczych" - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
30.10.2008 09:05:31 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na "Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Czarnia"
30.10.2008 09:05:05 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł NOWE POSTĘPOWANIE - Przetarg na "Wykonanie ujęcia wody do zaopatrzenia wodociągu grupowego w wodę pitną i do celów gospodarczych"
30.10.2008 09:03:19 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na "Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Czarnia"
30.10.2008 09:02:00 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na "Remont Szkoły Podstawowej w Czarni"
30.10.2008 08:58:57 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Budżet do kategorii Sprawozdania i informacje o wykonaniu budżetu został przeniesiony artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003r.
30.10.2008 08:57:48 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Budżet do kategorii Sprawozdania i informacje o wykonaniu budżetu został przeniesiony artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2006r.
30.10.2008 08:57:04 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Budżet do kategorii Sprawozdania i informacje o wykonaniu budżetu został przeniesiony artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.
30.10.2008 08:56:34 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Budżet do kategorii Sprawozdania i informacje o wykonaniu budżetu został przeniesiony artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2006r.
30.10.2008 08:56:03 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Budżet do kategorii Sprawozdania i informacje o wykonaniu budżetu został przeniesiony artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2007r.
30.10.2008 08:55:33 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Budżet do kategorii Sprawozdania i informacje o wykonaniu budżetu został przeniesiony artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartał 2007r.
30.10.2008 08:54:53 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Budżet do kategorii Sprawozdania i informacje o wykonaniu budżetu został przeniesiony artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartał 2007r.
30.10.2008 08:54:21 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Budżet do kategorii Sprawozdania i informacje o wykonaniu budżetu został przeniesiony artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2008r.
30.10.2008 08:53:49 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Budżet do kategorii Sprawozdania i informacje o wykonaniu budżetu został przeniesiony artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok
30.10.2008 08:53:13 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Budżet do kategorii Sprawozdania i informacje o wykonaniu budżetu został przeniesiony artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnia w 2007r.
30.10.2008 08:52:47 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Budżet do kategorii Sprawozdania i informacje o wykonaniu budżetu został przeniesiony artykuł Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2008r.
30.10.2008 08:52:29 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok
30.10.2008 08:51:22 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2008r.
30.10.2008 08:48:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Rady Gminy Czarnia w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Czarnia na 2004 rok. do artykułu Uchwała budżetowa - budżet Gminy Czarnia na 2004r.
30.10.2008 08:47:54 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwała budżetowa - budżet Gminy Czarnia na 2004r.
30.10.2008 08:35:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Czarnia na rok 2003. do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003r.
30.10.2008 08:34:08 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003r.
30.10.2008 08:20:57 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Stawki podatków i opłat lokalnych na 2008 rok
30.10.2008 08:08:40 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwała budżetowa - budżet Gminy Czarnia na 2005r.
30.10.2008 08:07:27 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwała budżetowa - budżet Gminy Czarnia na 2006r.
30.10.2008 08:05:44 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2006r.
30.10.2008 08:02:56 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwała budżetowa - budżet Gminy Czarnia na 2007r.
30.10.2008 08:00:05 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.
30.10.2008 07:53:34 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2006r.
30.10.2008 07:50:49 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2007r.
30.10.2008 07:48:39 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zmiany budżetu Gminy Czarnia na rok 2007
30.10.2008 07:46:59 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zmiany budżetu Gminy Czarnia na rok 2007
29.10.2008 15:01:46 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na rok 2007
menu