menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
23.10.2008 12:49:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe- początek kadencji na lata 2006-2010.-Aneta Żyra- Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010
23.10.2008 12:48:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe- początek kadencji na lata 2006-2010.-Andrzej Samsel- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010
23.10.2008 12:47:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe- początek kadencji na lata 2006-2010.- Alicja Gorczyńska- Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010
23.10.2008 12:45:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010
23.10.2008 12:36:35 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
23.10.2008 12:35:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe-Koniec kadencji2002-2006- Kazimierz Zapadka s. Władysława - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
23.10.2008 12:35:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe-Koniec kadencji2002-2006- Kazimierz Zapadka s. Stanisława - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
23.10.2008 12:34:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe-Koniec kadencji2002-2006 -Tadeusz Lenda - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
23.10.2008 12:33:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe-Koniec kadencji2002-2006 -Tadeusz Kordek - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
23.10.2008 12:33:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe-Koniec kadencji2002-2006 -Tadeusz Gawryś - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
23.10.2008 12:32:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe-Koniec kadencji2002-2006 -Tadeusz Dąbkowskil - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
23.10.2008 12:31:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe-Koniec kadencji2002-2006 -Stanisław Szydlik- Przewodniczący Rady Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
23.10.2008 12:30:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe-Koniec kadencji2002-2006 -Stanisław Samsel - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
23.10.2008 12:30:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe-Koniec kadencji2002-2006 -Stanisław Długołęcki - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
23.10.2008 12:29:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe-Koniec kadencji2002-2006 -Stanisław Deptuła - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
23.10.2008 12:28:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe-Koniec kadencji2002-2006 -Stanisław Brysiewski- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
23.10.2008 12:27:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe-Koniec kadencji2002-2006 -Stanisław Bojarski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
23.10.2008 12:26:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe-Koniec kadencji2002-2006 -Ryszard Zdunek - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
23.10.2008 12:25:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe-Koniec kadencji2002-2006 - Henryk Pieńkos - Rdany do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
23.10.2008 12:24:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe-Koniec kadencji2002-2006 - Dariusz Pliszka- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
23.10.2008 12:24:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe-Koniec kadencji2002-2006 -Czesław Jurga- Wójt do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
23.10.2008 12:23:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe-Koniec kadencji2002-2006 - Sławomir Chorążewicz -Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
23.10.2008 12:22:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe-Koniec kadencji2002-2006 Alicja Gorczyńska do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
23.10.2008 12:21:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
23.10.2008 12:07:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2005.- Witold Kuczyński- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
23.10.2008 12:07:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2005.- Tadeusz Lenda- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
23.10.2008 12:06:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2005.-Tadeusz Kordek- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
23.10.2008 12:06:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2005.-Tadeusz Gawryś - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
23.10.2008 12:05:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2005.- Tadeusz Dąbkowski- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
23.10.2008 12:04:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2005.- Stanisław Szydlik- Przewodniczący Rady Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
23.10.2008 12:04:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2005.- Stanisław Samsel- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
23.10.2008 12:03:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2005.- Stanisław Pyśk -Sekretarz do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
23.10.2008 12:02:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2005.- Stanisław Długołęcki- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
23.10.2008 12:02:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2005.-Stanisław Deptuła - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
23.10.2008 12:01:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2005.- Stanisław Brodzik - Dyrektor Szkoły w Surowem do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
23.10.2008 12:00:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2005.- Stanisław Bojarski- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
23.10.2008 12:00:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2005.- Ryszard Zdunek- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
23.10.2008 11:59:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2005.- Zofia Piórkowska -Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
23.10.2008 11:59:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2005.- Henryk Pieńkos- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
23.10.2008 11:58:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2005.-Marianna Olszewska - Dyrektor Szkoły POdstawowej w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
23.10.2008 11:57:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2005.- Krystyna Skorupska- Kierownik GOPS do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
23.10.2008 11:57:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2005.- Krystyna Piórkowska- skarbnik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
23.10.2008 11:56:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2005.- Kazimierz Zapadka s. Władysława- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
23.10.2008 11:55:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2005.-Kazimierz Zapadka s. Stanisława - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
23.10.2008 11:54:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2005.- Apolonia Golon- Dyrektor Szkoły w Długiem do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
23.10.2008 11:54:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2005.- Dariusz Pliszka- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
23.10.2008 11:53:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2005.- Danuta Lenda- Dyrektor Biblioteki do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
23.10.2008 11:53:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2005.- Czesław Jurga- Wójt do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
23.10.2008 11:48:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2005.Alicja Gorczyńska- Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
23.10.2008 11:47:40 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
menu