menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
14.06.2019 13:13:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu -”Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Surowem na terenie gminy Czarnia”
14.06.2019 13:12:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu -”Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Surowem na terenie gminy Czarnia”
14.06.2019 13:12:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu -”Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Surowem na terenie gminy Czarnia”
14.06.2019 13:11:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu -”Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Surowem na terenie gminy Czarnia”
14.06.2019 13:11:02 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu -”Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Surowem na terenie gminy Czarnia”
13.06.2019 12:56:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie 18/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Czarnia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
13.06.2019 12:55:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 07 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
12.06.2019 13:37:22 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Marek Piórkowski - Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2018-2023
12.06.2019 12:47:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Czarnia
12.06.2019 12:46:18 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja Wójta Gminy Czarnia
12.06.2019 12:46:01 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja Wójta Gminy Czarnia
12.06.2019 12:45:26 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja Wójta Gminy Czarnia
12.06.2019 12:45:01 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja Wójta Gminy Czarnia
12.06.2019 12:44:07 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja Wójta Gminy Czarnia
12.06.2019 12:42:38 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja Wójta Gminy Czarnia
12.06.2019 12:41:48 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Czarnia
12.06.2019 11:16:00 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Jednostki organizacyjne Gminy Czarnia jak niżej:
11.06.2019 13:01:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaptanie ofertowe z załącznikami do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie przygotowania oraz dostawy - materiałów promocyjnych
11.06.2019 13:01:15 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zaptanie ofertowe z artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie przygotowania oraz dostawy - materiałów promocyjnych
11.06.2019 13:00:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe z załącznikami do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie dostawy – artykułów biurowych
11.06.2019 13:00:05 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zapytanie oferowe z załącznikami z artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie dostawy – artykułów biurowych
11.06.2019 12:58:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie oferowe z załącznikami do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie dostawy – artykułów biurowych
11.06.2019 12:57:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie dostawy – artykułów biurowych
11.06.2019 12:55:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaptanie ofertowe do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie przygotowania oraz dostawy - materiałów promocyjnych
11.06.2019 12:54:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie przygotowania oraz dostawy - materiałów promocyjnych
11.06.2019 11:53:50 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Godziny pracy Urzędu Gminy Czarnia
11.06.2019 11:50:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019r. w sprawie powołania Zespołu, którego zadaniem jest przedstawienie radzie gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce. do artyku Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
11.06.2019 11:49:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym w Gminie Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
11.06.2019 11:48:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchom Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
11.06.2019 11:47:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
11.06.2019 11:45:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
11.06.2019 11:38:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
11.06.2019 11:30:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2023 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
11.06.2019 11:28:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
11.06.2019 11:26:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
11.06.2019 11:09:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
11.06.2019 10:31:23 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Transmisje z Sesji Rady Gminy w kadencji 2018-2023
11.06.2019 10:28:12 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Sekretarz Gminy
11.06.2019 10:27:39 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Czarnia
11.06.2019 10:26:41 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej, komunalnej i drogownictwa
10.06.2019 13:00:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Umowa do artykułu Zapytanie ofertowe na przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogi gminne
10.06.2019 13:00:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz oferowy do artykułu Zapytanie ofertowe na przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogi gminne
10.06.2019 12:59:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Zapytanie ofertowe na przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogi gminne
10.06.2019 12:53:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe na przywóz żwiru z jego rozplantowaniem i wyrównaniem przy użyciu równiarki na drogi gminne
06.06.2019 10:41:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IV/35/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
06.06.2019 10:40:42 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2023 z artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
06.06.2019 10:40:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2023 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
06.06.2019 10:40:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2023 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
06.06.2019 10:38:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nrIV/33/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Surowe w formie darowizny na rzecz Gminnej Biblioteki Publi Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
05.06.2019 12:56:37 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Rady Gminy Czarnia
menu