menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
06.11.2019 09:11:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – ZWROT AKCYZY
06.11.2019 09:10:34 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł KLAZULA INFORMACYJNA- ZWROT AKCYZY z kategorii RODO
06.11.2019 09:09:02 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
06.11.2019 09:04:20 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA
06.11.2019 09:03:25 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – EWIDENCJA LUDNOŚCI
06.11.2019 09:02:30 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Klauzula informacyjna RODO z kategorii RODO
06.11.2019 09:01:51 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł KLAZULA INFORMACYJNA RODO – DOWODY OSOBISTE
06.11.2019 09:00:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
04.11.2019 14:35:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy - artykułów promocyjnych
04.11.2019 14:34:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o otwarciu ofert do artykułu Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy - artykułów promocyjnych
04.11.2019 14:17:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutkowo"
04.11.2019 14:17:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o otwarciu ofert do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutkowo"
31.10.2019 14:52:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
29.10.2019 13:38:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 3. Umowa wzór do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 13:37:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał.2. Formularz oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 13:30:57 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik zał. 1 Szczegółowy opis z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 13:30:26 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik zał. 1 Szczegółowy opis z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 13:29:37 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik zał. 1 Szczegółowy opis z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 13:29:29 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik zał. 1 Szczegółowy opis z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 13:29:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 1 Szczegółowy opis do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 13:28:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 1 Szczegółowy opis do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 13:28:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 1 Szczegółowy opis do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 13:28:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 1 Szczegółowy opis do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 13:27:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 1 Szczegółowy opis do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 13:26:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 13:20:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 10:32:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CZARNIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI , O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2020 ROK do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia
29.10.2019 10:29:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia
25.10.2019 13:39:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zal.4 Projekt do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutkowo"
25.10.2019 13:39:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zal.3 obmiar do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutkowo"
25.10.2019 13:39:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutkowo"
25.10.2019 13:37:13 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutkowo"
25.10.2019 12:48:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/57/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
25.10.2019 12:47:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnia oraz warunków i zasad k Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
25.10.2019 12:45:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/55/ 19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
25.10.2019 12:44:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
25.10.2019 12:42:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2033 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
25.10.2019 12:39:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 października 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2019 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatk Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
25.10.2019 12:38:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
25.10.2019 12:36:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019r. w sprawie ustalenia stawek czynszu miesięcznego za 1 m powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skałd mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
24.10.2019 14:00:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oferta cenowa do artykułu Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy - artykułów promocyjnych
24.10.2019 13:52:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do artykułu Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy - artykułów promocyjnych
24.10.2019 13:51:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy - artykułów promocyjnych
24.10.2019 10:00:52 Hanna Pliszka Edytowano artykuł Kurpie Zielone w Literaturze
24.10.2019 09:59:14 Hanna Pliszka Edytowano artykuł Kurpie Zielone w Literaturze
24.10.2019 09:57:39 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Kurpie Zielone w Literaturze
22.10.2019 11:03:27 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został przeniesiony artykuł Informacja
22.10.2019 11:02:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wniosek do artykułu Nieodpłatne usuwanie folii rolniczych
22.10.2019 11:01:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Nieodpłatne usuwanie folii rolniczych
22.10.2019 10:58:52 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został przeniesiony artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I
menu