menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
23.10.2008 15:06:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szczegółowe informacje o umowach podpisanych w ramach Programu Integracji Społecznej z usługodawcami na dzień 21.10.2008r. do artykułu Informacja o umowach zawartych w ramach Programu Integracji Społecznej na dzień 21.10.2008r.
23.10.2008 15:01:28 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o umowach zawartych w ramach Programu Integracji Społecznej na dzień 21.10.2008r.
23.10.2008 13:55:01 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uporządkowanie oświadczeń majątkowych za lata 2003-2006
23.10.2008 13:52:47 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe1 został przeniesiony artykuł Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
23.10.2008 13:52:00 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uporządkowanie oświadczeń majątkowych za lata 2003-2006
23.10.2008 13:51:25 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uporządkowanie oświadczeń majątkowych za lata 2003-2006
23.10.2008 13:45:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - Tadeusz Lenda - Radny. do artykułu Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:44:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - Tadeusz Kordek - Radny. do artykułu Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:44:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - Tadeusz Gawryś - Radny. do artykułu Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:43:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - Stanisław Samsel - Radny. do artykułu Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:43:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - Stanisław Brysiewski - Radny. do artykułu Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:42:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - Stanisław Bojarski - Radny. do artykułu Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:41:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - Sławomir Chorążewicz - Radny. do artykułu Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:41:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - Ryszard Sztemberg - Radny. do artykułu Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:40:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - Krzysztof Kurzyński - Radny. do artykułu Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:39:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - Halina Kulesik - Radna. do artykułu Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:39:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - Andrzej Samsel - Radny. do artykułu Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:38:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - Alicja Gorczyńska - Radna. do artykułu Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:34:02 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Oświadczenia majątkowe1 do kategorii Oświadczenia majątkowe został przeniesiony artykuł Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
23.10.2008 13:33:12 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe1 został przeniesiony artykuł Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
23.10.2008 13:31:51 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
23.10.2008 13:29:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - Ryszard Zdunek - Radny. do artykułu Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:28:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - Aneta Żyra - Radna. do artykułu Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:27:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - Stanisław Szydlik - Przewodniczący Rady. do artykułu Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:26:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - Stanisław Brodzik - Dyrektor SzP Surowe. do artykułu Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:25:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - Marianna Olszewska - Dyrektorka SzP Czarnia. do artykułu Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:24:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - Zofia Piórkowska - Dyrektor SzP Bandysie. do artykułu Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:23:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - Witold Kuczyński - Dyrektor Gimnazjum. do artykułu Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:22:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - Danuta Lenda - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni. do artykułu Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:21:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - Krystyna Skorupska - Kierownik GOPS. do artykułu Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:20:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - Stanisław Pyśk - Sekretarz. do artykułu Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:19:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 - Krytyna Piórskowska - Skarbnik. do artykułu Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:18:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za rok 2006 Czesław Jurga - Wójt. do artykułu Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:10:49 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:10:25 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 13:01:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za rok 2006
23.10.2008 12:58:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe- początek kadencji na lata 2006-2010.- Czesław Jurga - Wójt do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010
23.10.2008 12:57:45 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe- początek kadencji na lata 2006-2010.- Cesław Jurga-Wójt z artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010
23.10.2008 12:57:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe- początek kadencji na lata 2006-2010.- Cesław Jurga-Wójt do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010
23.10.2008 12:56:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe- początek kadencji na lata 2006-2010.- Tadeusz Kordek - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010
23.10.2008 12:56:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe- początek kadencji na lata 2006-2010.- Tadeusz Gawryś - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010
23.10.2008 12:55:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe- początek kadencji na lata 2006-2010.- Stanisław Szydlik- Przewodniczący Rady Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010
23.10.2008 12:54:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe- początek kadencji na lata 2006-2010.- Stanisław Samsel - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010
23.10.2008 12:54:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe- początek kadencji na lata 2006-2010.- Stanisław Brysiewski - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010
23.10.2008 12:53:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe- początek kadencji na lata 2006-2010.- Stanisław Bojarski- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010
23.10.2008 12:52:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe- początek kadencji na lata 2006-2010.- Sławomir Chorążewicz - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010
23.10.2008 12:51:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe- początek kadencji na lata 2006-2010.- Ryszard Zdunek- Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010
23.10.2008 12:50:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe- początek kadencji na lata 2006-2010.- Ryszard Sztemberg - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010
23.10.2008 12:50:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe- początek kadencji na lata 2006-2010.- Krzysztof Szczepan Kurzyński - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010
23.10.2008 12:49:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe- początek kadencji na lata 2006-2010.- Halina Kulesik - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010
menu