menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
29.10.2008 14:41:55 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Czarnia na rok 2007
29.10.2008 14:39:56 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartał 2007r.
29.10.2008 14:36:40 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zmiany budżetu Gminy Czarnia na rok 2007
29.10.2008 14:34:41 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Czarnia na rok 2007
29.10.2008 14:32:22 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2008r.
29.10.2008 14:28:43 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwała budżetowa - budżet Gminy Czarnia na 2008r.
29.10.2008 14:25:36 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Czarnia na rok 2008
29.10.2008 14:22:27 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czarnia na rok 2008
29.10.2008 14:19:25 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zmiany budżetu Gminy Czarnia na rok 2008
29.10.2008 14:13:07 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2008r.
29.10.2008 14:09:11 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok
29.10.2008 14:08:27 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok
29.10.2008 14:03:08 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na rok 2008
29.10.2008 14:00:26 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnia w 2007r.
29.10.2008 13:55:09 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie na spotkanie w sprawie aktualizacji Planu Działania w ramach Programu Integracji Społecznej
28.10.2008 13:59:42 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Bezpłatne porady pedagoga i logopedy!
28.10.2008 13:15:02 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Charakterystyka Gminy Czarnia
28.10.2008 13:05:55 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Bezpłatne porady pedagoga i logopedy!
28.10.2008 08:44:13 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych - Stanisław Ścibek
28.10.2008 08:32:08 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Podinspektor ds. oświaty - Stanisław Lenda
28.10.2008 08:31:11 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Podinspektor ds. oświaty - Stanisław Lenda
27.10.2008 15:02:51 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Charakterystyka Gminy Czarnia
27.10.2008 14:39:17 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych - Stanisław Ścibek
27.10.2008 13:09:00 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Czarnia
27.10.2008 13:01:30 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zaproszenie do składania ofert na realizację usług w ramach Programu Integracji Społecznej - PROWADZENIE KLUBU SENIORA
27.10.2008 13:01:12 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zaproszenie do składania ofert na realizację usług w ramach Programu Integracji Społecznej - 3 ogłoszenia: USŁUGI OPIEKUŃCZE, PROWADZENIE ŚWIETLICY W SUROWEM oraz NAUKA PŁYWANIA I PIERWSZEJ POMOCY
27.10.2008 13:00:24 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zaproszenie do składania ofert na realizację usług w ramach Programu Integracji Społecznej - 3 ogłoszenia: USŁUGI OPIEKUŃCZE, PROWADZENIE ŚWIETLICY W SUROWEM oraz NAUKA PŁYWANIA I PIERWSZEJ POMOCY
27.10.2008 12:40:01 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Podinspektor ds. księgowości placówek oświatowych - Jadwiga Pyśk
27.10.2008 12:24:57 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Inspektor ds. księgowości - Alicja Kuczyńska
27.10.2008 11:40:02 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Podinspektor ds. oświaty - Stanisław Lenda
27.10.2008 11:13:44 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Inspektor do spraw obronnych , obrony cywilnej i rolnictwa - Marianna Zadrożna
27.10.2008 10:54:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej, komunalnej i drogownictwa
27.10.2008 10:43:32 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat - Jadwiga Skorupska
27.10.2008 10:42:20 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat - Jadwiga Skorupska
27.10.2008 10:23:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Podinspektor ds. obywatelskich - Teresa Skorupska
27.10.2008 10:16:00 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi organów Gminy - Krystyna Stefańska
27.10.2008 09:50:16 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Skarbnik Gminy - Krystyna Piórkowska
27.10.2008 09:37:08 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sekretarz Gminy
27.10.2008 09:12:13 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Czarnia
27.10.2008 08:41:45 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Urząd Gminy Czarnia
27.10.2008 08:37:04 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Marek Piórkowski - Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2018-2023
27.10.2008 08:36:28 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Marek Piórkowski - Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2018-2023
27.10.2008 08:35:59 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Marek Piórkowski - Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2018-2023
27.10.2008 08:35:20 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Marek Piórkowski - Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2018-2023
27.10.2008 08:31:08 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2006-2010 z kategorii Wójt Gminy
27.10.2008 08:28:44 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł
27.10.2008 08:23:40 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł
27.10.2008 08:22:18 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł
27.10.2008 08:20:33 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł
27.10.2008 08:14:21 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
menu