menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
10.04.2009 09:37:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/89/09 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVI sesji w dniu 3 kwietnia 2009r.
10.04.2009 09:33:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 13/2009 z dnia 23.03.2009r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23.02.2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
10.04.2009 09:27:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 12/2009 z dnia 03.03.2009r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i wydawania dezycji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy. do arty Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
10.04.2009 09:26:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 12/2009 z dnia 03.03.2009r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i wydawania dezycji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy. do arty Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
10.04.2009 09:13:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 11/2009 z dnia 03.03.2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
10.04.2009 09:11:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 23.02.2009r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
09.04.2009 14:31:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/88/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Ostrołęka na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego do gaszenia pożarów lasów. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVI sesji w dniu 3 kwietnia 2009r.
09.04.2009 14:28:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/87/09 w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla na Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVI sesji w dniu 3 kwietnia 2009r.
09.04.2009 14:24:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/86/09 w sprawie przystąpienia Gminy Czarnia do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVI sesji w dniu 3 kwietnia 2009r.
09.04.2009 14:22:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/85/09 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVI sesji w dniu 3 kwietnia 2009r.
09.04.2009 14:20:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/84/09 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVI sesji w dniu 3 kwietnia 2009r.
09.04.2009 14:19:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/83/09 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Czarnia i Gminną Bibliotekę Publiczną w Czarni projektów finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVI sesji w dniu 3 kwietnia 2009r.
09.04.2009 14:18:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/82/09 w sprawie absolutorium za rok 2008 dla Wójta Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVI sesji w dniu 3 kwietnia 2009r.
09.04.2009 14:14:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenia Nr 9/2009 z dnia 23.02.2009r.w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2009 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
09.04.2009 14:13:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenia Nr 8/2009 z dnia 23.02.2009r.w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
09.04.2009 14:12:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenia Nr 7/2009 z dnia 12.02.2009r.w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
09.04.2009 14:10:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenia Nr 6/2009 z dnia 11.02.2009r.w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczeg. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
09.04.2009 14:06:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenia Nr 5/2009 z dnia 20.01.2009r.w sprawie zmian zarzadzenia 44/2008 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
09.04.2009 13:21:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenia Nr 4/2009 z dnia 16.01.2009r.w sprawie ustalenia stawek czynszu miesięcznego za 1 m kw. powierzchni użytkowej wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
09.04.2009 13:17:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr3/2009 z dnia 05.01.2009r. w sprawie wyznaczenia osoby do dokonywania czynności z zakresu prawa wobec Wójta Gminy. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
09.04.2009 13:15:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenia Nr 2/2009 z dnia 05.01.2009r.w sprawie dodatkowych dni wolnych w 2009 roku w Urzędzie Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
09.04.2009 13:11:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenia Nr 1/2009 z dnia 02.01.2009r.w sprawie tygodniowego rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy Czarnia w 2009r. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
09.04.2009 12:56:51 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
09.04.2009 12:54:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVI sesji w dniu 3 kwietnia 2009r.
08.04.2009 15:44:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Świąteczny numer "Czarni i Okolic" do artykułu "Czarnia i Okolice" - Wielkanoc 2009
08.04.2009 15:42:40 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł "Czarnia i Okolice" - Wielkanoc 2009
08.04.2009 15:33:52 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Obwieszczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.04.2009 15:33:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja Nr 7624/02/08/09 z dnia 07.04.2009r. - dotyczy Budowy Stacji Uzdatniania Wody w Surowem do artykułu Obwieszczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.04.2009 15:32:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.”: Budowa Stacji Uzdatniania Wody dla ujęcia wody z wyposażeniem technologicznym i infrastrukturą techniczną na terenie działki nr geodezyjny Obwieszczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.04.2009 15:31:41 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody dla ujęcia wody z wyposażeniem technologicznym i infrastrukturą techniczną na terenie działki nr geodezyjny 1 Obwieszczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.04.2009 15:31:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody dla ujęcia wody z wyposażeniem technologicznym i infrastrukturą techniczną na terenie działki nr geodezyjny 1824 Obwieszczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.04.2009 15:30:01 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
01.04.2009 10:07:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wdrażaniu Programu Integracji Społecznej - kolejne umowy zawarte na dzień 3 marca 2009r. do artykułu Informacja o rozstrzygnięciach konkursów i zawarciu umów na realizację usług
01.04.2009 10:06:15 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Informacja o wdrażaniu Programu Integracji Społecznej - kolejne umowy zawarte na dzień 3 marca 2009r. z artykułu Informacja o rozstrzygnięciach konkursów i zawarciu umów na realizację usług
30.03.2009 15:16:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody z wyposażeniem technologicznym i infrastrukturą techniczną…” do artykułu Obwieszczenia decyzji
30.03.2009 15:15:59 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Obwieszczenie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody z wyposażeniem technologicznym i infrastrukturą techniczną…” z artykułu Obwieszczenia decyzji
30.03.2009 15:15:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody z wyposażeniem technologicznym i infrastrukturą techniczną…” do artykułu Obwieszczenia decyzji
30.03.2009 15:15:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej o nr geodezyjnym 190 o długości 1462,0 mb Brzozowy Kat – Świdwiborek w miejscowości Brzozowy Kąt" do ar Obwieszczenia decyzji
30.03.2009 15:13:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenia decyzji
11.03.2009 16:23:46 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni
11.03.2009 16:20:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni
11.03.2009 16:16:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze wraz z informacjami na temat wymagań, charakterystyką stanowiska pracy oraz informacją o zasadach naboru. do artykułu Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni
11.03.2009 16:15:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni
03.03.2009 13:16:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wdrażaniu Programu Integracji Społecznej - kolejne umowy zawarte na dzień 3 marca 2009r. do artykułu Informacja o rozstrzygnięciach konkursów i zawarciu umów na realizację usług
03.03.2009 13:12:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o rozstrzygnięciach konkursów i zawarciu umów na realizację usług
02.03.2009 14:19:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 4 - Wzór sprawozdania. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "PROWADZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUROWEM W OKRESIE OD KWIETNIA DO GRUDNIA 2009R."
02.03.2009 14:19:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 3 - Wzór porozumienia. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "PROWADZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUROWEM W OKRESIE OD KWIETNIA DO GRUDNIA 2009R."
02.03.2009 14:19:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 - Wzór umowy. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "PROWADZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUROWEM W OKRESIE OD KWIETNIA DO GRUDNIA 2009R."
02.03.2009 14:19:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 - Wzór oferty do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "PROWADZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUROWEM W OKRESIE OD KWIETNIA DO GRUDNIA 2009R."
02.03.2009 14:18:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi „Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Surowem w okresie od kwietnia do grudnia 2009r.” do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "PROWADZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUROWEM W OKRESIE OD KWIETNIA DO GRUDNIA 2009R."
menu