menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
Data Redaktor Zmiana
05.06.2009 08:19:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie - usługa "Wyjazd studyjny" do artykułu Zaproszenia do składania ofert na uslugi realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2009r.
05.06.2009 08:18:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie - usługa "Warsztaty dla liserów" do artykułu Zaproszenia do składania ofert na uslugi realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2009r.
05.06.2009 08:17:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie - usługa "Warsztaty dla rodzin". do artykułu Zaproszenia do składania ofert na uslugi realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2009r.
05.06.2009 08:16:37 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenia do składania ofert na uslugi realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2009r.
03.06.2009 08:09:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wykonaniu budżetu za 2008r. do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnia w 2008r.
03.06.2009 08:08:12 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnia w 2008r.
26.05.2009 14:27:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz składów Obwodowych Komisji Wyborczych. do artykułu Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
26.05.2009 14:23:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o mozliwości wglądu do spisu wyborców. do artykułu Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
26.05.2009 14:23:02 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
14.05.2009 17:41:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Cupel - Surowe" do artykułu Obwieszczenia decyzji
30.04.2009 15:16:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzania oceny oddziaływania przedsiewzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Cupel – Surowe" na środowisko do artykułu Obwieszczenia o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzania oceny oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko
30.04.2009 15:15:00 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenia o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzania oceny oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko
30.04.2009 14:14:21 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "PROWADZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUROWEM W OKRESIE OD CZERWCA DO GRUDNIA 2009R."
30.04.2009 14:12:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 4 - Wzór sprawozdania. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "PROWADZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUROWEM W OKRESIE OD CZERWCA DO GRUDNIA 2009R."
30.04.2009 14:12:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 3 - Wzór porozumienia. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "PROWADZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUROWEM W OKRESIE OD CZERWCA DO GRUDNIA 2009R."
30.04.2009 14:12:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 - Wzór umowy. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "PROWADZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUROWEM W OKRESIE OD CZERWCA DO GRUDNIA 2009R."
30.04.2009 14:12:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 - Wzór oferty. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "PROWADZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUROWEM W OKRESIE OD CZERWCA DO GRUDNIA 2009R."
30.04.2009 14:09:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi „Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Surowem w okresie od czerwca do grudnia 2009r.” do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "PROWADZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUROWEM W OKRESIE OD CZERWCA DO GRUDNIA 2009R."
30.04.2009 14:05:35 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "PROWADZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUROWEM W OKRESIE OD CZERWCA DO GRUDNIA 2009R."
30.04.2009 14:01:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej Brzozowy Kąt - Świdwiborek. do artykułu Obwieszczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
20.04.2009 15:13:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przebudowa drogi gminnej Cupel – Surowe do artykułu Obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
20.04.2009 15:12:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Przebudowa drogi gminnej Cupel - Surowe do artykułu Obwieszczenia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
20.04.2009 15:11:14 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przebudowa drogi gminnej Cupel – Surowe. z artykułu Obwieszczenia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
20.04.2009 15:09:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przebudowa drogi gminnej Cupel – Surowe. do artykułu Obwieszczenia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
20.04.2009 15:08:35 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
20.04.2009 15:04:20 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.04.2009 09:37:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/89/09 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVI sesji w dniu 3 kwietnia 2009r.
10.04.2009 09:33:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 13/2009 z dnia 23.03.2009r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23.02.2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
10.04.2009 09:27:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 12/2009 z dnia 03.03.2009r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i wydawania dezycji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy. do arty Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
10.04.2009 09:26:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 12/2009 z dnia 03.03.2009r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i wydawania dezycji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy. do arty Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
10.04.2009 09:13:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 11/2009 z dnia 03.03.2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
10.04.2009 09:11:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 23.02.2009r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
09.04.2009 14:31:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/88/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Ostrołęka na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego do gaszenia pożarów lasów. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVI sesji w dniu 3 kwietnia 2009r.
09.04.2009 14:28:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/87/09 w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla na Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVI sesji w dniu 3 kwietnia 2009r.
09.04.2009 14:24:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/86/09 w sprawie przystąpienia Gminy Czarnia do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVI sesji w dniu 3 kwietnia 2009r.
09.04.2009 14:22:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/85/09 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVI sesji w dniu 3 kwietnia 2009r.
09.04.2009 14:20:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/84/09 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVI sesji w dniu 3 kwietnia 2009r.
09.04.2009 14:19:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/83/09 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Czarnia i Gminną Bibliotekę Publiczną w Czarni projektów finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVI sesji w dniu 3 kwietnia 2009r.
09.04.2009 14:18:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/82/09 w sprawie absolutorium za rok 2008 dla Wójta Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVI sesji w dniu 3 kwietnia 2009r.
09.04.2009 14:14:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenia Nr 9/2009 z dnia 23.02.2009r.w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2009 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
09.04.2009 14:13:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenia Nr 8/2009 z dnia 23.02.2009r.w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
09.04.2009 14:12:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenia Nr 7/2009 z dnia 12.02.2009r.w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
09.04.2009 14:10:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenia Nr 6/2009 z dnia 11.02.2009r.w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczeg. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
09.04.2009 14:06:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenia Nr 5/2009 z dnia 20.01.2009r.w sprawie zmian zarzadzenia 44/2008 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
09.04.2009 13:21:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenia Nr 4/2009 z dnia 16.01.2009r.w sprawie ustalenia stawek czynszu miesięcznego za 1 m kw. powierzchni użytkowej wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
09.04.2009 13:17:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr3/2009 z dnia 05.01.2009r. w sprawie wyznaczenia osoby do dokonywania czynności z zakresu prawa wobec Wójta Gminy. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
09.04.2009 13:15:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenia Nr 2/2009 z dnia 05.01.2009r.w sprawie dodatkowych dni wolnych w 2009 roku w Urzędzie Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
09.04.2009 13:11:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenia Nr 1/2009 z dnia 02.01.2009r.w sprawie tygodniowego rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy Czarnia w 2009r. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
09.04.2009 12:56:51 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
09.04.2009 12:54:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVI sesji w dniu 3 kwietnia 2009r.
menu