menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
Data Redaktor Zmiana
02.07.2009 21:12:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu - kopia ogłoszenia z Biuletynu Zamówień Publicznych. do artykułu Przetarg na "Modernizację bazy dydaktycznej i budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej..."
02.07.2009 21:09:13 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przetarg na "Modernizację bazy dydaktycznej i budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej..."
01.07.2009 14:49:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bandysiach Zofia Piórkowska do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 14:47:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.-Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Czarni Witold Kuczyński do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 14:46:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.-Sekretarz Gminy Czarnia Stanisław Pyśk do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 14:44:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarni Marianna Olszewska do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 14:42:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.-Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni Krystyna Skorupska do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 14:38:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.-Skarbnik Gminy Czarnia Krystyna Piórkowska do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 14:35:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.-Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni Danuta Lenda do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 14:33:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Surowem Stanisław Brodzik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 14:30:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.-Radna Aneta Żyra do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 10:47:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Opis techniczny obiektu, którego dotyczy zamówienie. do artykułu Zaproszenie do składania ofert - rozpoznanie cenowe „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem”
01.07.2009 10:47:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do składania ofert wraz z wzorem oferty. do artykułu Zaproszenie do składania ofert - rozpoznanie cenowe „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem”
01.07.2009 10:46:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert - rozpoznanie cenowe „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem”
01.07.2009 10:31:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.- Radny Tadeusz Kordek do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 10:29:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.- Przewodniczący Rady Gminy w Czarni- Stanisław Szydlik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 10:27:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.- Radny Stanisław Samsel do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 10:25:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.- Radny Ryszard Zdunek do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 10:23:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.- Radny Ryszard Sztemberg do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 10:22:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.- Radny Andrzej Samsel do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 10:20:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.- Radna Alicja Gorczyńska do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 10:19:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.-Radny Tadeusz Lenda do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 10:17:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.- Radny Stanisław Brysiewski do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 10:15:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.- Radny Stanisław Bojarski do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 10:13:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.-Radny Sławomir Chorążewicz do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 10:10:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.-Radny Krzysztof Kurzyński do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 10:07:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.-Radna Halina Kulesik do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 10:04:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.-Radny Tadeusz Gawryś do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 09:58:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.-Wójt Czesław Jurga do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 09:51:33 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
25.06.2009 08:54:00 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o naborze a stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków
25.06.2009 08:52:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szczegółowe zasady naboru na wolne stanowisko. do artykułu Ogłoszenie o naborze a stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków
25.06.2009 08:51:46 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze a stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków
17.06.2009 10:04:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2009r. do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2009r.
17.06.2009 09:56:53 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2009r.
05.06.2009 08:29:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór porozumienia - dla wszyskich konkursów. do artykułu Zaproszenia do składania ofert na uslugi realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2009r.
05.06.2009 08:28:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór porozumienia - dla wszystkich konkursów. do artykułu Zaproszenia do składania ofert na uslugi realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2009r.
05.06.2009 08:28:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy - dla wszyskich konkursów. do artykułu Zaproszenia do składania ofert na uslugi realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2009r.
05.06.2009 08:28:13 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wzór umowy. z artykułu Zaproszenia do składania ofert na uslugi realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2009r.
05.06.2009 08:27:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy. do artykułu Zaproszenia do składania ofert na uslugi realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2009r.
05.06.2009 08:27:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór oferty dla pozostałych konkursów. do artykułu Zaproszenia do składania ofert na uslugi realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2009r.
05.06.2009 08:26:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór oferty dla konkursu PZ.0716-02/09. do artykułu Zaproszenia do składania ofert na uslugi realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2009r.
05.06.2009 08:25:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór oferty dla konkursów: PZ.8172-05/09; PZ.8176-06/09; PZ.0716-01/09; do artykułu Zaproszenia do składania ofert na uslugi realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2009r.
05.06.2009 08:22:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie - usługa "Wolontariat - droga do integracji społecznej" do artykułu Zaproszenia do składania ofert na uslugi realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2009r.
05.06.2009 08:21:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie - usługa "Zajęcia dla dzieci i młodzieży" do artykułu Zaproszenia do składania ofert na uslugi realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2009r.
05.06.2009 08:20:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie - usługa "Oferta rekreacyjno-społeczno-kulturalna dla osób dorosłych i starszych" do artykułu Zaproszenia do składania ofert na uslugi realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2009r.
05.06.2009 08:19:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie - usługa "Wyjazd studyjny". do artykułu Zaproszenia do składania ofert na uslugi realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2009r.
05.06.2009 08:19:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie - usługa "Warsztaty dla liderów" do artykułu Zaproszenia do składania ofert na uslugi realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2009r.
05.06.2009 08:19:18 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Ogłoszenie - usługa "Warsztaty dla liserów" z artykułu Zaproszenia do składania ofert na uslugi realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2009r.
05.06.2009 08:19:09 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Ogłoszenie - usługa "Wyjazd studyjny" z artykułu Zaproszenia do składania ofert na uslugi realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2009r.
menu