menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
02.01.2009 14:07:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 - Wzór umowy. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "ATRAKCYJNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY"
02.01.2009 14:07:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 - Wzór oferty. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "ATRAKCYJNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY"
02.01.2009 14:07:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi "Atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla dzieci i młodzieży." do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "ATRAKCYJNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY"
02.01.2009 14:00:41 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "ATRAKCYJNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY"
29.12.2008 14:29:05 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Konkurs na koordynatora projektu "Przez komputerowe okulary" - zapraszamy!
29.12.2008 14:24:30 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Konkurs na koordynatora projektu "Przez komputerowe okulary"
29.12.2008 14:23:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o konkursie na koordynatora projektu "Przez komputerowe okulary" do artykułu Konkurs na koordynatora projektu "Przez komputerowe okulary"
29.12.2008 14:22:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Konkurs na koordynatora projektu "Przez komputerowe okulary"
24.12.2008 12:02:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/72/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. do artykułu Stawki podatków i opłat lokalnych na 2009 rok
24.12.2008 12:01:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/71/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości. do artykułu Stawki podatków i opłat lokalnych na 2009 rok
24.12.2008 12:01:20 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Stawki podatków i opłat lokalnych na 2009 rok
24.12.2008 11:51:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/73/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Czarnia za udział w szkoleniu ratowniczym lub szko Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIV sesji w dniu 24 listopada 2008r.
24.12.2008 11:48:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/72/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIV sesji w dniu 24 listopada 2008r.
24.12.2008 11:47:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/71/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIV sesji w dniu 24 listopada 2008r.
24.12.2008 11:46:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/70/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIV sesji w dniu 24 listopada 2008r.
24.12.2008 11:44:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/69/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie nabycia działki gruntu. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIV sesji w dniu 24 listopada 2008r.
24.12.2008 11:35:06 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIV sesji w dniu 24 listopada 2008r.
23.12.2008 12:42:53 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Nowiutki, świąteczny numer czasopisma "Czarnia i Okolice" wydawanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czarni
23.12.2008 12:28:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Numer 3/2008 kwartalnika "Czarnia i Okolice" do artykułu Nowiutki, świąteczny numer czasopisma "Czarnia i Okolice" wydawanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czarni
23.12.2008 12:26:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Nowiutki, świąteczny numer czasopisma "Czarnia i Okolice" wydawanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czarni
23.12.2008 11:50:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o zleceniu i wydłużeniu okresu realizacji usług
23.12.2008 11:42:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaktualizowany Plan Działania Gminy Czarnia. do artykułu Nowy Plan Działania dla Gminy Czarnia w ramach Programu Integracji Społecznej
23.12.2008 11:38:38 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Nowy Plan Działania dla Gminy Czarnia w ramach Programu Integracji Społecznej
23.12.2008 11:31:03 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI PRZEZ KULTURĘ I FOLKLOR" w ramach Programu Integracji Społecznej
23.12.2008 11:29:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 4 - Wzór sprawozdania. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI PRZEZ KULTURĘ I FOLKLOR" w ramach Programu Integracji Społecznej
23.12.2008 11:28:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 3 - Wzór porozumienia. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI PRZEZ KULTURĘ I FOLKLOR" w ramach Programu Integracji Społecznej
23.12.2008 11:28:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 - Wzór umowy. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI PRZEZ KULTURĘ I FOLKLOR" w ramach Programu Integracji Społecznej
23.12.2008 11:28:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 - Wzór oferty. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI PRZEZ KULTURĘ I FOLKLOR" w ramach Programu Integracji Społecznej
23.12.2008 11:27:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi "Integracja społeczności przez kulturę i folklor" do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI PRZEZ KULTURĘ I FOLKLOR" w ramach Programu Integracji Społecznej
23.12.2008 11:26:15 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI PRZEZ KULTURĘ I FOLKLOR" w ramach Programu Integracji Społecznej
11.12.2008 12:24:24 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Nowy konkurs na świadczenie usługi prowadzenia zajęć edukacyjnych dla 3-5-ciolatków w Czarni i Surowem!
11.12.2008 12:15:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 4 - Wzór sprawozdania. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług w ramach Programu Integracji Społecznej - ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 5 LAT W CZARNI I SUROWEM w 2009r.
11.12.2008 12:15:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 3 - Wzór porozumienia. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług w ramach Programu Integracji Społecznej - ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 5 LAT W CZARNI I SUROWEM w 2009r.
11.12.2008 12:14:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 - Wzór umowy. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług w ramach Programu Integracji Społecznej - ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 5 LAT W CZARNI I SUROWEM w 2009r.
11.12.2008 12:14:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 - Wzór oferty. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług w ramach Programu Integracji Społecznej - ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 5 LAT W CZARNI I SUROWEM w 2009r.
11.12.2008 12:14:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi „Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Czarni i Surowem w 2009r.”. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług w ramach Programu Integracji Społecznej - ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 5 LAT W CZARNI I SUROWEM w 2009r.
11.12.2008 12:12:28 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert na realizację usług w ramach Programu Integracji Społecznej - ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 5 LAT W CZARNI I SUROWEM w 2009r.
10.12.2008 15:10:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Opinia RIO o projekcie budżetu wraz z pismem przewodnim. do artykułu Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2009r.
10.12.2008 15:09:47 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2009r.
13.11.2008 08:49:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 27/2008 z dn. 20.10.08r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
13.11.2008 08:47:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 26/2008 z dn. 20.10.08r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2008 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
13.11.2008 08:45:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 25/2008 z dn. 29.09.08r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
13.11.2008 08:44:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 24/2008 z dn.19.09.08r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwenteryzacji sprzętu Obrony Cywilnej wg stanu na dzień 31.10.2008r. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
13.11.2008 08:39:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 23/2008 z dn.15.09.08r. w sprawie powołania Komisji Oceny Ofert oraz o powołaniu gminnego koordynatora Programu Integracji Społecznej oraz jego zastępcy do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
13.11.2008 08:37:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 22/2008 z dn.29.08.08r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
13.11.2008 08:35:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 21/2008 z dn.08.08.08r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
13.11.2008 08:33:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 20/2008 z dn.01.08.08r. w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
13.11.2008 08:07:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 19/2008 z dn.01.08.08r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
13.11.2008 08:05:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 18/2008 z dn.30.07.08r. w sprawie opracowania kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu JST do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
13.11.2008 08:04:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 17/2008 z dn. 18.07.08r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
menu