menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
Data Redaktor Zmiana
15.01.2009 10:36:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 36/2008 z dn. 02.12.08r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008 - zarządzenia o numerach od 31 do 44
15.01.2009 10:35:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 35/2008 z dn. 30.11.08r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008 - zarządzenia o numerach od 31 do 44
15.01.2009 10:33:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 34/2008 z dn. 25.11.08r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008 - zarządzenia o numerach od 31 do 44
15.01.2009 10:30:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 33/2008 z dn. 25.11.08r. w sprawie nabycia działki gruntu. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008 - zarządzenia o numerach od 31 do 44
15.01.2009 10:27:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 32/2008 z dn. 17.11.08r. w sprawie zmian Zarządzenia Nr30/2008 Wójta Gminy Czarnia z dn. 12 listopada 2008r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008 - zarządzenia o numerach od 31 do 44
15.01.2009 10:25:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 31/2008 z dn. 14.11.08r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008 - zarządzenia o numerach od 31 do 44
15.01.2009 10:20:47 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008 - zarządzenia o numerach od 31 do 44
15.01.2009 10:18:30 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
15.01.2009 10:12:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 30/2008 z dn. 12.11.08r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
15.01.2009 10:09:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 29/2008 z dn. 12.11.08r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2008 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
15.01.2009 09:57:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr28/2008 z dn. 24.10.08r. w sprawie opracowania kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu JST do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2008
09.01.2009 10:18:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Wójta Gminy Czarnia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarnia za III kwartał 2008r. do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartał 2008r.
09.01.2009 10:12:34 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartał 2008r.
09.01.2009 09:11:58 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Wydłużenie oceny ofert w ramach konkursu "ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 5 LAT W CZARNI I SUROWEM w 2009r".
09.01.2009 09:09:53 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wydłużenie oceny ofert w ramach konkursu "ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 5 LAT W CZARNI I SUROWEM w 2009r".
08.01.2009 10:20:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XV/81/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady i Gminy i komisji stałych rady na 2009r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XV sesji w dniu 29 grudnia 2008r.
08.01.2009 10:19:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XV/80/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działal Uchwały Rady Gminy Czarnia z XV sesji w dniu 29 grudnia 2008r.
08.01.2009 10:13:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XV/79/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XV sesji w dniu 29 grudnia 2008r.
08.01.2009 10:12:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XV/78/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowch na 2009 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XV sesji w dniu 29 grudnia 2008r.
08.01.2009 10:10:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XV/77/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/72/08 Rady Gminy Czarnia z nia 24 listopada 2008r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XV sesji w dniu 29 grudnia 2008r.
08.01.2009 10:09:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XV/76/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XV sesji w dniu 29 grudnia 2008r.
08.01.2009 10:07:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XV/75/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnia na rok 2009. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XV sesji w dniu 29 grudnia 2008r.
08.01.2009 10:06:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XV/74/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2008 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XV sesji w dniu 29 grudnia 2008r.
08.01.2009 10:03:44 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia z XV sesji w dniu 29 grudnia 2008r.
02.01.2009 14:09:38 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "ATRAKCYJNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY"
02.01.2009 14:08:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 5 - Karta kontrolna. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "ATRAKCYJNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY"
02.01.2009 14:08:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 4 - Wzór sprawozdania. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "ATRAKCYJNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY"
02.01.2009 14:08:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 3 - Wzór porozumienia. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "ATRAKCYJNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY"
02.01.2009 14:07:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 - Wzór umowy. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "ATRAKCYJNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY"
02.01.2009 14:07:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 - Wzór oferty. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "ATRAKCYJNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY"
02.01.2009 14:07:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi "Atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla dzieci i młodzieży." do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "ATRAKCYJNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY"
02.01.2009 14:00:41 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "ATRAKCYJNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY"
29.12.2008 14:29:05 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Konkurs na koordynatora projektu "Przez komputerowe okulary" - zapraszamy!
29.12.2008 14:24:30 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Konkurs na koordynatora projektu "Przez komputerowe okulary"
29.12.2008 14:23:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o konkursie na koordynatora projektu "Przez komputerowe okulary" do artykułu Konkurs na koordynatora projektu "Przez komputerowe okulary"
29.12.2008 14:22:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Konkurs na koordynatora projektu "Przez komputerowe okulary"
24.12.2008 12:02:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/72/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. do artykułu Stawki podatków i opłat lokalnych na 2009 rok
24.12.2008 12:01:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/71/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości. do artykułu Stawki podatków i opłat lokalnych na 2009 rok
24.12.2008 12:01:20 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Stawki podatków i opłat lokalnych na 2009 rok
24.12.2008 11:51:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/73/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Czarnia za udział w szkoleniu ratowniczym lub szko Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIV sesji w dniu 24 listopada 2008r.
24.12.2008 11:48:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/72/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIV sesji w dniu 24 listopada 2008r.
24.12.2008 11:47:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/71/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIV sesji w dniu 24 listopada 2008r.
24.12.2008 11:46:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/70/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIV sesji w dniu 24 listopada 2008r.
24.12.2008 11:44:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/69/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie nabycia działki gruntu. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIV sesji w dniu 24 listopada 2008r.
24.12.2008 11:35:06 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIV sesji w dniu 24 listopada 2008r.
23.12.2008 12:42:53 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Nowiutki, świąteczny numer czasopisma "Czarnia i Okolice" wydawanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czarni
23.12.2008 12:28:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Numer 3/2008 kwartalnika "Czarnia i Okolice" do artykułu Nowiutki, świąteczny numer czasopisma "Czarnia i Okolice" wydawanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czarni
23.12.2008 12:26:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Nowiutki, świąteczny numer czasopisma "Czarnia i Okolice" wydawanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czarni
23.12.2008 11:50:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o zleceniu i wydłużeniu okresu realizacji usług
23.12.2008 11:42:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaktualizowany Plan Działania Gminy Czarnia. do artykułu Nowy Plan Działania dla Gminy Czarnia w ramach Programu Integracji Społecznej
menu