menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
24.08.2009 14:45:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat do artykułu Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
24.08.2009 14:44:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
21.08.2009 11:51:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt "Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Pozostajacych Bez Pracy" do artykułu Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczej w Czarni
21.08.2009 11:49:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczej w Czarni
11.08.2009 09:05:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik wyniki przetargu do artykułu Przetarg na "Przebudowę drogi gminnej Brzozowy Kąt - Świdwiborek"
11.08.2009 09:04:09 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na "Przebudowę drogi gminnej Brzozowy Kąt - Świdwiborek"
10.08.2009 11:23:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:23:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób kierujących do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:22:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadcz. o podwykonawcach do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:22:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz wyk. robót budowl. do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:21:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o niezaleganiui do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:21:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o spełnianiu warunków do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:20:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:20:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techn. 9 do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:20:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techn. 8 do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:19:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techn. 7 do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:19:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. tech. 6 do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:19:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techn. 5 do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:18:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techn. 4 do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:18:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techn. 3 do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:18:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techniczna 2 do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:17:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techniczna 1 do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:17:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik przedmiar robót do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:16:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:15:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Spec. istotnych warunków zamówienia do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:14:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik ogłoszenie o przetargu do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:13:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:03:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 11:03:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób kierujących do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 11:02:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadcz. o podwykonawcach do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 11:02:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz wyk. robót budowl. do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 11:01:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o niezaleganiui do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 11:01:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o spełnianiu warunków do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 11:00:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:59:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techn. 9 do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:59:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techn. 8 do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:58:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techn. 7 do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:58:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. tech. 6 do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:57:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techn. 5 do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:57:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dokem. tech. 4 do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:57:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techn. 3 do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:56:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dokument. techniczna 2 do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:56:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dokument. techn. 1 do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:53:08 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik dokumentacja techniczna szkice i rysunki z artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:52:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik dokumentacja techniczna szkice i rysunki do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:49:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik przedmiar robót do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:48:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik projekt budowlany do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:47:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik specyfikacja do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:46:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik ogłoszenie o przetargu do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:46:22 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik z artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
menu