menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
08.04.2009 15:31:41 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody dla ujęcia wody z wyposażeniem technologicznym i infrastrukturą techniczną na terenie działki nr geodezyjny 1 Obwieszczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.04.2009 15:31:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody dla ujęcia wody z wyposażeniem technologicznym i infrastrukturą techniczną na terenie działki nr geodezyjny 1824 Obwieszczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.04.2009 15:30:01 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
01.04.2009 10:07:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wdrażaniu Programu Integracji Społecznej - kolejne umowy zawarte na dzień 3 marca 2009r. do artykułu Informacja o rozstrzygnięciach konkursów i zawarciu umów na realizację usług
01.04.2009 10:06:15 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Informacja o wdrażaniu Programu Integracji Społecznej - kolejne umowy zawarte na dzień 3 marca 2009r. z artykułu Informacja o rozstrzygnięciach konkursów i zawarciu umów na realizację usług
30.03.2009 15:16:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody z wyposażeniem technologicznym i infrastrukturą techniczną…” do artykułu Obwieszczenia decyzji
30.03.2009 15:15:59 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Obwieszczenie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody z wyposażeniem technologicznym i infrastrukturą techniczną…” z artykułu Obwieszczenia decyzji
30.03.2009 15:15:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody z wyposażeniem technologicznym i infrastrukturą techniczną…” do artykułu Obwieszczenia decyzji
30.03.2009 15:15:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej o nr geodezyjnym 190 o długości 1462,0 mb Brzozowy Kat – Świdwiborek w miejscowości Brzozowy Kąt" do ar Obwieszczenia decyzji
30.03.2009 15:13:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenia decyzji
11.03.2009 16:23:46 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni
11.03.2009 16:20:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni
11.03.2009 16:16:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze wraz z informacjami na temat wymagań, charakterystyką stanowiska pracy oraz informacją o zasadach naboru. do artykułu Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni
11.03.2009 16:15:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni
03.03.2009 13:16:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wdrażaniu Programu Integracji Społecznej - kolejne umowy zawarte na dzień 3 marca 2009r. do artykułu Informacja o rozstrzygnięciach konkursów i zawarciu umów na realizację usług
03.03.2009 13:12:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o rozstrzygnięciach konkursów i zawarciu umów na realizację usług
02.03.2009 14:19:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 4 - Wzór sprawozdania. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "PROWADZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUROWEM W OKRESIE OD KWIETNIA DO GRUDNIA 2009R."
02.03.2009 14:19:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 3 - Wzór porozumienia. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "PROWADZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUROWEM W OKRESIE OD KWIETNIA DO GRUDNIA 2009R."
02.03.2009 14:19:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 - Wzór umowy. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "PROWADZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUROWEM W OKRESIE OD KWIETNIA DO GRUDNIA 2009R."
02.03.2009 14:19:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 - Wzór oferty do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "PROWADZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUROWEM W OKRESIE OD KWIETNIA DO GRUDNIA 2009R."
02.03.2009 14:18:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi „Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Surowem w okresie od kwietnia do grudnia 2009r.” do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "PROWADZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUROWEM W OKRESIE OD KWIETNIA DO GRUDNIA 2009R."
02.03.2009 14:16:58 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert na realizację usług pod nazwą "PROWADZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUROWEM W OKRESIE OD KWIETNIA DO GRUDNIA 2009R."
17.02.2009 10:20:41 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera
17.02.2009 10:18:36 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera
17.02.2009 10:17:45 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera
17.02.2009 09:56:12 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera
17.02.2009 09:55:31 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera
17.02.2009 09:52:51 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera
16.02.2009 14:46:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze ofert na dostawę sprzętu komputerowego. do artykułu Informacja o wyborze ofert na Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby projektu "Przez komputerowe okulary"
16.02.2009 14:44:47 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wyborze ofert na Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby projektu "Przez komputerowe okulary"
12.02.2009 15:21:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wdrażaniu Programu Integracji Społecznej - stan procedur CPP. do artykułu Informacja o konkursach i zawarciu umów na realizację usług PIS
12.02.2009 15:20:18 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o konkursach i zawarciu umów na realizację usług PIS
12.02.2009 15:16:59 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o konkursach i zawarciu umów na realizację usług PIS
12.02.2009 15:16:24 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o konkursach i zawarciu umów na realizację usług PIS
12.02.2009 15:12:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Postanowienie o odstąpieniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody z wyposażeniem technologicznym i infrastrukturą techniczną…” na środowisko. do artykułu Wykaz postanowień
12.02.2009 15:11:17 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Postanowienie o odstąpieniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody z wyposażeniem technologicznym i infrastrukturą techniczną na środowisko. z artykułu Wykaz postanowień
12.02.2009 15:10:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Postanowienie o odstąpieniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody z wyposażeniem technologicznym i infrastrukturą techniczną na środowisko. do artykułu Wykaz postanowień
12.02.2009 15:10:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Postanowienie o odstąpieniu konieczności przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Przebudowa drogi gminnej o nr geodezyjnym 190 o długości 1462,0 mb Brzozowy Kat – Świdwiborek w miejscowości Brzozow Wykaz postanowień
12.02.2009 15:09:40 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Postanowienie o odstąpieniu konieczności przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Przebudowa drogi gminnej o nr geodezyjnym 190 o długości 1462,0 mb Brzozowy Kat – Świdwiborek w miejscowości Brzo Wykaz postanowień
12.02.2009 15:09:33 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Postanowienie o odstąpieniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody z wyposażeniem technologicznym i infrastrukturą techniczną dla ujęcia wody na ter Wykaz postanowień
12.02.2009 15:09:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Postanowienie o odstąpieniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody z wyposażeniem technologicznym i infrastrukturą techniczną dla ujęcia wody na tereni Wykaz postanowień
12.02.2009 15:07:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Postanowienie o odstąpieniu konieczności przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Przebudowa drogi gminnej o nr geodezyjnym 190 o długości 1462,0 mb Brzozowy Kat – Świdwiborek w miejscowości Brzozow Wykaz postanowień
12.02.2009 15:06:17 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wykaz postanowień
27.01.2009 15:06:42 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Konkurs na koordynatora projektu "Przez komputerowe okulary"
27.01.2009 14:46:53 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wyborze ofert i zawarciu umowy na realizację usługi "ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 5 LAT W CZARNI I SUROWEM w 2009r."
27.01.2009 14:26:27 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi pod nazwą "PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W SUROWEM"
27.01.2009 14:25:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 4 - Wzór sprawozdania. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi pod nazwą "PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W SUROWEM"
27.01.2009 14:24:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 3 - Wzór porozumienia. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi pod nazwą "PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W SUROWEM"
27.01.2009 14:23:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 - Wzór umowy. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi pod nazwą "PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W SUROWEM"
27.01.2009 14:23:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 - Wzór oferty. do artykułu Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi pod nazwą "PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W SUROWEM"
menu