menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
27.04.2010 09:33:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Przetarg na obsługę turystyczną projektu "Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie"
27.04.2010 09:33:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Przetarg na obsługę turystyczną projektu "Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie"
27.04.2010 09:33:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przetarg na obsługę turystyczną projektu "Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie"
27.04.2010 08:12:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór sprawozdania do artykułu Usługu społeczne w ramach PIS w 2010 r. Integracja społeczności poprzez kulturę i folklor.
27.04.2010 08:12:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Usługu społeczne w ramach PIS w 2010 r. Integracja społeczności poprzez kulturę i folklor.
27.04.2010 08:12:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór porozumienia do artykułu Usługu społeczne w ramach PIS w 2010 r. Integracja społeczności poprzez kulturę i folklor.
27.04.2010 08:12:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór oferty do artykułu Usługu społeczne w ramach PIS w 2010 r. Integracja społeczności poprzez kulturę i folklor.
27.04.2010 08:11:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do składania ofert do artykułu Usługu społeczne w ramach PIS w 2010 r. Integracja społeczności poprzez kulturę i folklor.
27.04.2010 08:11:10 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Usługu społeczne w ramach PIS w 2010 r. Integracja społeczności poprzez kulturę i folklor.
27.04.2010 08:07:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór sprawozdania do artykułu Zaproszenie do składania ofert w ramach PIS 2010 r. Świetlica w Bandysiach
27.04.2010 08:07:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Zaproszenie do składania ofert w ramach PIS 2010 r. Świetlica w Bandysiach
27.04.2010 08:06:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór porozumienia do artykułu Zaproszenie do składania ofert w ramach PIS 2010 r. Świetlica w Bandysiach
27.04.2010 08:06:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór oferty do artykułu Zaproszenie do składania ofert w ramach PIS 2010 r. Świetlica w Bandysiach
27.04.2010 08:06:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do składania ofert do artykułu Zaproszenie do składania ofert w ramach PIS 2010 r. Świetlica w Bandysiach
27.04.2010 08:05:50 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert w ramach PIS 2010 r. Świetlica w Bandysiach
27.04.2010 08:01:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór sprawozdania do artykułu Zaproszenie do składania oferta w ramach PIS w 2010 r. Świetlica w Surowem
27.04.2010 08:01:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Zaproszenie do składania oferta w ramach PIS w 2010 r. Świetlica w Surowem
27.04.2010 08:01:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór porozumienia do artykułu Zaproszenie do składania oferta w ramach PIS w 2010 r. Świetlica w Surowem
27.04.2010 08:00:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór oferty do artykułu Zaproszenie do składania oferta w ramach PIS w 2010 r. Świetlica w Surowem
27.04.2010 08:00:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do składania ofert do artykułu Zaproszenie do składania oferta w ramach PIS w 2010 r. Świetlica w Surowem
27.04.2010 07:59:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania oferta w ramach PIS w 2010 r. Świetlica w Surowem
21.04.2010 12:04:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyniki przetargu do artykułu Przetarg na Budowę remizo-świetlicy w Bandysiach
21.04.2010 12:02:38 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na Budowę remizo-świetlicy w Bandysiach
21.04.2010 11:59:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 9 Oświad. do artykułu Przetarg na modernizację drogi gminnej Cupel-Surowe Brodki
21.04.2010 11:59:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 8c Część szczegółowa do artykułu Przetarg na modernizację drogi gminnej Cupel-Surowe Brodki
21.04.2010 11:58:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 8b Część rysunkowa do artykułu Przetarg na modernizację drogi gminnej Cupel-Surowe Brodki
21.04.2010 11:57:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 8a Część opisowa do artykułu Przetarg na modernizację drogi gminnej Cupel-Surowe Brodki
21.04.2010 11:54:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 8 przedmiar robót do artykułu Przetarg na modernizację drogi gminnej Cupel-Surowe Brodki
21.04.2010 11:53:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. nr 7 Wzór umowy do artykułu Przetarg na modernizację drogi gminnej Cupel-Surowe Brodki
21.04.2010 11:53:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 6 Podwykonawcy do artykułu Przetarg na modernizację drogi gminnej Cupel-Surowe Brodki
21.04.2010 11:52:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 5 Ośw. o nie zaleganiu do artykułu Przetarg na modernizację drogi gminnej Cupel-Surowe Brodki
21.04.2010 11:52:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. nr 4 Wykaz osób do artykułu Przetarg na modernizację drogi gminnej Cupel-Surowe Brodki
21.04.2010 11:51:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 3 wykaz robót do artykułu Przetarg na modernizację drogi gminnej Cupel-Surowe Brodki
21.04.2010 11:51:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 2 Ośw. do artykułu Przetarg na modernizację drogi gminnej Cupel-Surowe Brodki
21.04.2010 11:50:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 1 Formularz oferty do artykułu Przetarg na modernizację drogi gminnej Cupel-Surowe Brodki
21.04.2010 11:50:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Przetarg na modernizację drogi gminnej Cupel-Surowe Brodki
21.04.2010 11:49:15 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na modernizację drogi gminnej Cupel-Surowe Brodki
21.04.2010 11:46:13 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przetarg na modernizację drogi gminnej Cupel-Surowe Brodki
13.04.2010 14:33:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt statutu sołectwa Brzozowy Kąt do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
13.04.2010 14:33:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt statutu sołectwa Bandysie do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
13.04.2010 14:32:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt statutu sołectwa Surowe do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
13.04.2010 14:31:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt statutu sołectwa Czarnia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
13.04.2010 14:31:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt statutu sołectwa Cupel do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
13.04.2010 14:30:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt statutu sołectwa Rutkowo do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
13.04.2010 14:29:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt statutu sołectwa Michałowo do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
13.04.2010 14:26:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt statutu sołectwa Długie do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
13.04.2010 14:25:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt statutu sołectwa Cyk do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
13.04.2010 14:22:28 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
26.03.2010 13:44:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja dla mieszkańców gminy.
26.03.2010 13:43:52 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja dla mieszkańców gminy.
menu