menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
Data Redaktor Zmiana
19.04.2019 10:41:41 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Życzenia Świąteczne
19.04.2019 10:01:41 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Życzenia Świąteczne
19.04.2019 09:56:51 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Informacje o wynikach naboru
10.04.2019 08:51:48 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Turnus rehabilitacyjny dla dzieci
08.04.2019 09:08:56 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Transmisje z Sesji Rady Gminy w kadencji 2018-2023
08.04.2019 09:05:01 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Transmisje z Sesji Rady Gminy w kadencji 2018-2023
08.04.2019 08:57:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr III/32/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
08.04.2019 08:54:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr III/31/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2019 roku. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
08.04.2019 08:39:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr III/30/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
08.04.2019 08:37:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr III/29/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
08.04.2019 08:35:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr III/28/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2023 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 15:04:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr III/27/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:59:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/26/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady na 2019r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:58:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/25/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Surowe. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:58:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Rutkowo. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:57:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Michałowo. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:57:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Długie do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:56:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:53:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Cupel. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:52:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Cyk. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:52:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Brzozowy Kąt. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:51:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Bandysie. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:50:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik UCHWAŁA Nr II/16/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:49:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik UCHWAŁA Nr II/15/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:48:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik UCHWAŁA Nr II/14/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:46:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik UCHWAŁA Nr II/13/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Czarnia w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkol Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:45:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, zasad określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywi Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:38:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik UCHWAŁA Nr II/11/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzi Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:32:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2019 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:30:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:28:11 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2019. z artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:28:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2023 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:27:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2019. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:25:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2018 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:24:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2018-2022 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.04.2019 14:22:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2019 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
03.04.2019 16:01:37 Hanna Pliszka Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko
03.04.2019 15:09:32 Hanna Pliszka Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko
03.04.2019 09:33:44 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
02.04.2019 15:00:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia za 2018 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
02.04.2019 14:57:44 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2018r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia za 2018 rok z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
02.04.2019 14:57:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
02.04.2019 14:55:25 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2018 rok z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
02.04.2019 14:55:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2018r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia za 2018 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
02.04.2019 14:53:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2018 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
02.04.2019 14:52:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2018 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
02.04.2019 14:48:53 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Spotkanie autorskie
02.04.2019 14:33:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
02.04.2019 14:23:54 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Nabór na wolne stanowisko
01.04.2019 11:44:50 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni
menu