menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
10.12.2019 10:21:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyrok KIO do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
09.12.2019 15:04:17 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy
09.12.2019 14:23:58 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 09.12.2019 r.
09.12.2019 14:23:12 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 09.12.2019 r.
05.12.2019 12:46:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dnia 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarnia i ustalenia terminu jego odpracowania. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
05.12.2019 12:45:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
05.12.2019 12:44:15 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dnia 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarnia i ustalenia terminu jego odpracowania. z artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
04.12.2019 11:49:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:49:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała VIII/71/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzi Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:47:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:39:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:37:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:36:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:35:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:34:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:33:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nr VIII/64/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:31:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:25:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:23:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. do art Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:20:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter c Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:19:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą „Gminna Spółka „ Kurpsianka”” spółka z ograniczon Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:18:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
04.12.2019 11:16:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dnia 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarnia i ustalenia terminu jego odpracowania. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
04.12.2019 11:15:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
04.12.2019 11:14:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmiany do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
03.12.2019 14:16:22 Hanna Pliszka Edytowano artykuł Program Instytutu Książki ,,Kraszewski.Komputery dla Bibliotek 2019"
03.12.2019 14:15:42 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Program Instytutu Książki ,,Kraszewski.Komputery dla Bibliotek 2019"
02.12.2019 08:32:41 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł ZAPROSZENIE
02.12.2019 08:10:29 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł Zaproszenie na III Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia
02.12.2019 08:09:58 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł V Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
02.12.2019 08:09:22 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
02.12.2019 08:08:48 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
21.11.2019 10:10:57 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Marek Piórkowski - Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2018-2023
21.11.2019 09:37:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Odwołanie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
20.11.2019 14:31:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2020 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
20.11.2019 14:29:22 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2020 z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
20.11.2019 14:29:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020-2033 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
20.11.2019 14:26:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2020 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
20.11.2019 14:23:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
18.11.2019 10:22:32 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
15.11.2019 13:25:55 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł II JARMARK BOŻONARODZENIOWY
15.11.2019 10:15:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł KURSY AUTOBUSOWE
15.11.2019 07:54:58 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł II JARMARK BOŻONARODZENIOWY
12.11.2019 13:07:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
07.11.2019 12:58:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
07.11.2019 12:58:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o otwarciu ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
06.11.2019 09:30:12 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
06.11.2019 09:29:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
06.11.2019 09:28:16 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
06.11.2019 09:13:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik RODO akcyza do artykułu KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – ZWROT AKCYZY
menu