menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
10.07.2009 13:59:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Wykaz wykonanych robót. do artykułu Przetarg na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe"
10.07.2009 13:58:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 7 - wzór oświadczenia dot. art. 22 i 24 PZP. do artykułu Przetarg na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe"
10.07.2009 13:57:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o niezaleganiu z opłatami. do artykułu Przetarg na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe"
10.07.2009 13:57:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia dotyczącego podwykonawców. do artykułu Przetarg na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe"
10.07.2009 13:57:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 4 - Projekt umowy. do artykułu Przetarg na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe"
10.07.2009 13:56:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 3 - Wzór oferty. do artykułu Przetarg na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe"
10.07.2009 13:56:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 - Szkic drogi. do artykułu Przetarg na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe"
10.07.2009 13:55:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 - Przedmiar robót. do artykułu Przetarg na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe"
10.07.2009 13:55:17 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Szkic drogi, która będzie modernizowana. z artykułu Przetarg na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe"
10.07.2009 13:55:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szkic drogi, która będzie modernizowana. do artykułu Przetarg na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe"
10.07.2009 13:54:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do artykułu Przetarg na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe"
10.07.2009 13:54:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu Przetarg na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe"
10.07.2009 13:53:36 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przetarg na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe"
10.07.2009 10:46:27 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zaproszenie do składania ofert - rozpoznanie cenowe „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem”
10.07.2009 10:45:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rozstrzygnięcie rozpoznania cenowego na "Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem” do artykułu Zaproszenie do składania ofert - rozpoznanie cenowe „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem”
09.07.2009 14:26:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz wykonanych dostaw. do artykułu Przetarg na "Wyposażenie sali gimnastycznej w Surowem"
09.07.2009 14:25:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia dotyczącego podwykonawców. do artykułu Przetarg na "Wyposażenie sali gimnastycznej w Surowem"
09.07.2009 14:24:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy. do artykułu Przetarg na "Wyposażenie sali gimnastycznej w Surowem"
09.07.2009 14:24:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 - Wzór oferty. do artykułu Przetarg na "Wyposażenie sali gimnastycznej w Surowem"
09.07.2009 14:24:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikiem nr 1 do SIWZ - szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. do artykułu Przetarg na "Wyposażenie sali gimnastycznej w Surowem"
09.07.2009 14:21:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu Przetarg na "Wyposażenie sali gimnastycznej w Surowem"
09.07.2009 14:19:33 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przetarg na "Wyposażenie sali gimnastycznej w Surowem"
09.07.2009 10:55:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do składania ofert wraz z wzorem oferty i oświadczenia. do artykułu Zaproszenie do składania ofert - rozpoznanie cenowe "Torba do notebooka"
09.07.2009 10:54:44 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert - rozpoznanie cenowe "Torba do notebooka"
03.07.2009 12:39:47 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVI sesji w dniu 3 kwietnia 2009r.
03.07.2009 07:52:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wdrażaniu Programu Integracji Społecznej - stan na dzień 29.06.2009r. do artykułu Informacja o usługodawcach - stan na dzień 29.06.2009r.
03.07.2009 07:51:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o usługodawcach - stan na dzień 29.06.2009r.
02.07.2009 21:26:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 11 - oświadczenie dotyczące posiadania środków finansowych. do artykułu Przetarg na "Modernizację bazy dydaktycznej i budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej..."
02.07.2009 21:25:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 10 - oświadczenie dotyczące kierowników robót. do artykułu Przetarg na "Modernizację bazy dydaktycznej i budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej..."
02.07.2009 21:25:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 9 - oświadczenie dotyczące wykonanych robót. do artykułu Przetarg na "Modernizację bazy dydaktycznej i budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej..."
02.07.2009 21:24:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 8 - oświadczenie dotyczące art. 22 i 24. do artykułu Przetarg na "Modernizację bazy dydaktycznej i budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej..."
02.07.2009 21:23:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 7 - oświadcznie dotyczące niezalegania. do artykułu Przetarg na "Modernizację bazy dydaktycznej i budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej..."
02.07.2009 21:23:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące podwykonawców. do artykułu Przetarg na "Modernizację bazy dydaktycznej i budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej..."
02.07.2009 21:22:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 5 - projekt umowy. do artykułu Przetarg na "Modernizację bazy dydaktycznej i budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej..."
02.07.2009 21:22:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 4 - Wzór oferty. do artykułu Przetarg na "Modernizację bazy dydaktycznej i budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej..."
02.07.2009 21:21:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 3 - specyfikacje techniczne - część II. do artykułu Przetarg na "Modernizację bazy dydaktycznej i budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej..."
02.07.2009 21:20:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 3 - specyfikacje techniczne - część I. do artykułu Przetarg na "Modernizację bazy dydaktycznej i budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej..."
02.07.2009 21:19:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 - przedmia robót - część II. do artykułu Przetarg na "Modernizację bazy dydaktycznej i budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej..."
02.07.2009 21:19:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 - przedmia robót - część I. do artykułu Przetarg na "Modernizację bazy dydaktycznej i budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej..."
02.07.2009 21:18:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa (inwentaryzacja) część IV. do artykułu Przetarg na "Modernizację bazy dydaktycznej i budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej..."
02.07.2009 21:17:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa część III. do artykułu Przetarg na "Modernizację bazy dydaktycznej i budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej..."
02.07.2009 21:15:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa część II. do artykułu Przetarg na "Modernizację bazy dydaktycznej i budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej..."
02.07.2009 21:14:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa część I. do artykułu Przetarg na "Modernizację bazy dydaktycznej i budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej..."
02.07.2009 21:13:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do artykułu Przetarg na "Modernizację bazy dydaktycznej i budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej..."
02.07.2009 21:13:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu. do artykułu Przetarg na "Modernizację bazy dydaktycznej i budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej..."
02.07.2009 21:12:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu - kopia ogłoszenia z Biuletynu Zamówień Publicznych. do artykułu Przetarg na "Modernizację bazy dydaktycznej i budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej..."
02.07.2009 21:09:13 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przetarg na "Modernizację bazy dydaktycznej i budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej..."
01.07.2009 14:49:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bandysiach Zofia Piórkowska do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 14:47:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.-Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Czarni Witold Kuczyński do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
01.07.2009 14:46:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok.-Sekretarz Gminy Czarnia Stanisław Pyśk do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
menu