menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
02.06.2010 09:52:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Przebudowa kotłowni opalanej węglem na opalaną olejem opałowym w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni
02.06.2010 09:51:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. z art. 24 do artykułu Przebudowa kotłowni opalanej węglem na opalaną olejem opałowym w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni
02.06.2010 09:50:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Przebudowa kotłowni opalanej węglem na opalaną olejem opałowym w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni
02.06.2010 09:50:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Podwykonawcy do artykułu Przebudowa kotłowni opalanej węglem na opalaną olejem opałowym w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni
02.06.2010 09:50:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o niezaleg. z płatnościami do artykułu Przebudowa kotłowni opalanej węglem na opalaną olejem opałowym w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni
02.06.2010 09:49:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Przebudowa kotłowni opalanej węglem na opalaną olejem opałowym w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni
02.06.2010 09:49:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przebudowa kotłowni opalanej węglem na opalaną olejem opałowym w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni
02.06.2010 09:47:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. nr 2. Ośw. o braku podstaw do wykl. do artykułu Przebudowa kotłowni opalanej węglem na opalaną olejem opałowym w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni
02.06.2010 09:46:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Przebudowa kotłowni opalanej węglem na opalaną olejem opałowym w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni
02.06.2010 09:46:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przebudowa kotłowni opalanej węglem na opalaną olejem opałowym w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni
01.06.2010 11:50:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia o konkursie na stanowisko dyrektora - Zespołu Szkół
01.06.2010 11:50:06 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia o konkursie na stanowisko dyrektora - Zespołu Szkół
18.05.2010 08:09:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. z art. 24 do artykułu Przetarg na obsługę turystyczną projektu "Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie"
18.05.2010 08:08:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Przetarg na obsługę turystyczną projektu "Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie"
18.05.2010 08:08:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o niezaleg. z płatnościami do artykułu Przetarg na obsługę turystyczną projektu "Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie"
18.05.2010 08:08:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie o nie podleganiu do artykułu Przetarg na obsługę turystyczną projektu "Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie"
18.05.2010 08:07:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Przetarg na obsługę turystyczną projektu "Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie"
18.05.2010 08:07:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Przetarg na obsługę turystyczną projektu "Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie"
18.05.2010 08:07:06 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przetarg na obsługę turystyczną projektu "Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie"
17.05.2010 13:15:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Odpow. na zapytanie nr 2 do artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
14.05.2010 09:47:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 8 Ośw. w zak. art. 24 ust. 1 pkt 2 do artykułu Budowa wodociągu w gm. Czarnia
14.05.2010 09:46:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. nr 7 Wzór umowy do artykułu Budowa wodociągu w gm. Czarnia
14.05.2010 09:46:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 6. Podwykonawcy do artykułu Budowa wodociągu w gm. Czarnia
14.05.2010 09:46:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 5 Ośw. o niezal. z płatn. do artykułu Budowa wodociągu w gm. Czarnia
14.05.2010 09:45:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 4. Wykaz osób do artykułu Budowa wodociągu w gm. Czarnia
14.05.2010 09:45:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 3. Wykaz robót do artykułu Budowa wodociągu w gm. Czarnia
14.05.2010 09:44:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. nr 2. Ośw. o braku podstaw do wykl. do artykułu Budowa wodociągu w gm. Czarnia
14.05.2010 09:43:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. nr 1 Rormularz oferty do artykułu Budowa wodociągu w gm. Czarnia
14.05.2010 09:42:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Budowa wodociągu w gm. Czarnia
14.05.2010 09:42:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Budowa wodociągu w gm. Czarnia
13.05.2010 10:08:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Odpowiedź na zapytanie do artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
13.05.2010 08:57:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyniki przetargu do artykułu Przetarg na modernizację drogi gminnej Cupel-Surowe Brodki
13.05.2010 08:53:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyniki przetargu do artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
13.05.2010 08:53:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyniki przetargu do artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
13.05.2010 08:52:25 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na modernizację drogi gminnej Cupel-Surowe Brodki
10.05.2010 09:24:33 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
10.05.2010 09:23:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik projekt do artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
10.05.2010 09:11:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. nr 13 do artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
10.05.2010 09:11:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik projekt branża elektryczna do artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
10.05.2010 09:10:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik opis branża sanitarna do artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
10.05.2010 09:09:39 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik rys. 13 z artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
10.05.2010 09:09:34 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik rys. 4 z artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
10.05.2010 09:09:27 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik rys. 3 z artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
10.05.2010 09:09:17 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik rys. 6 z artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
10.05.2010 09:09:13 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik rys. 7 z artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
10.05.2010 09:09:09 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik rys. 8 z artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
10.05.2010 09:09:05 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik rys. 12 z artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
10.05.2010 09:09:00 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik rys. 11 z artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
10.05.2010 09:08:56 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik rys. 9 z artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
10.05.2010 09:08:49 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik rys. 10 z artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
menu