menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
04.08.2009 12:44:32 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
03.08.2009 17:46:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wykonaniu budżetu - II kwartał 2009r. do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2009r.
03.08.2009 17:45:33 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2009r.
30.07.2009 14:03:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - droga Cupel - Surowe do artykułu Obwieszczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.07.2009 13:55:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Przetarg na "Wyposażenie sali gimnastycznej w Surowem"
30.07.2009 13:55:08 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na "Wyposażenie sali gimnastycznej w Surowem"
29.07.2009 16:03:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi Cupel - Surowe do artykułu Obwieszczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.07.2009 16:00:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przebudowę drogi gimnnej Cupel - Surowe do artykułu Obwieszczenia decyzji
24.07.2009 09:46:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja z dnia 24.07.2009r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty. do artykułu Przetarg na "Modernizację bazy dydaktycznej i budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej..."
24.07.2009 09:43:50 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na "Modernizację bazy dydaktycznej i budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej..."
23.07.2009 13:12:27 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych
23.07.2009 12:58:46 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na "Wyposażenie sali gimnastycznej w Surowem"
23.07.2009 12:57:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyjaśnienie dotyczące SIWZ z dnia 23.07.2009r. do artykułu Przetarg na "Wyposażenie sali gimnastycznej w Surowem"
23.07.2009 12:56:53 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na "Wyposażenie sali gimnastycznej w Surowem"
23.07.2009 10:26:15 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Czarnia
22.07.2009 09:05:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych
17.07.2009 09:02:47 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o naborze a stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków
17.07.2009 08:58:09 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o naborze a stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków
17.07.2009 08:57:24 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o naborze a stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków
15.07.2009 14:55:54 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na "Wyposażenie sali gimnastycznej w Surowem"
13.07.2009 18:09:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 11 - oświadczenie dot. środków finansowych. do artykułu Przetarg na "Przebudowę drogi gminnej Brzozowy Kąt - Świdwiborek"
13.07.2009 18:09:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 10 - wykaz kierowników. do artykułu Przetarg na "Przebudowę drogi gminnej Brzozowy Kąt - Świdwiborek"
13.07.2009 18:08:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 9 - wykaz robót. do artykułu Przetarg na "Przebudowę drogi gminnej Brzozowy Kąt - Świdwiborek"
13.07.2009 18:08:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 8 - wzór oświaczenia dot. art 22 i 24 PZP. do artykułu Przetarg na "Przebudowę drogi gminnej Brzozowy Kąt - Świdwiborek"
13.07.2009 18:07:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 7 - wzór oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami na rzecz innych podmiotów. do artykułu Przetarg na "Przebudowę drogi gminnej Brzozowy Kąt - Świdwiborek"
13.07.2009 18:07:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 6 - oświadczenie o udziale podwykonawców. do artykułu Przetarg na "Przebudowę drogi gminnej Brzozowy Kąt - Świdwiborek"
13.07.2009 18:06:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 5 - projekt umowy. do artykułu Przetarg na "Przebudowę drogi gminnej Brzozowy Kąt - Świdwiborek"
13.07.2009 18:05:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 4 - Formularz oferty. do artykułu Przetarg na "Przebudowę drogi gminnej Brzozowy Kąt - Świdwiborek"
13.07.2009 18:05:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 3 - Szczegółowa specyfikacja techniczna. do artykułu Przetarg na "Przebudowę drogi gminnej Brzozowy Kąt - Świdwiborek"
13.07.2009 18:05:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 - Przedmiar robót. do artykułu Przetarg na "Przebudowę drogi gminnej Brzozowy Kąt - Świdwiborek"
13.07.2009 18:04:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 - część II - projekt techniczny (rysunki). do artykułu Przetarg na "Przebudowę drogi gminnej Brzozowy Kąt - Świdwiborek"
13.07.2009 18:02:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 - część I - projekt techniczny (opis). do artykułu Przetarg na "Przebudowę drogi gminnej Brzozowy Kąt - Świdwiborek"
13.07.2009 17:51:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Przetarg na "Przebudowę drogi gminnej Brzozowy Kąt - Świdwiborek"
13.07.2009 17:47:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu Przetarg na "Przebudowę drogi gminnej Brzozowy Kąt - Świdwiborek"
13.07.2009 17:45:38 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przetarg na "Przebudowę drogi gminnej Brzozowy Kąt - Świdwiborek"
10.07.2009 17:33:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Artykuł o wydarzeniach w ramach zajęć dla przedszkolaków w Surowem: Dzień Matki i Dzień Dziecka 2009r. do artykułu Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Surowem.
10.07.2009 17:30:25 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Surowem.
10.07.2009 17:06:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Surowem.
10.07.2009 16:57:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór oświadczenia o posiadanych środkach. do artykułu Przetarg na "Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej w Surowem"
10.07.2009 16:57:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór wykazu robót. do artykułu Przetarg na "Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej w Surowem"
10.07.2009 16:56:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o wykluczeniu. do artykułu Przetarg na "Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej w Surowem"
10.07.2009 16:56:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o niezaleganiu. do artykułu Przetarg na "Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej w Surowem"
10.07.2009 16:55:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia dotyczącego podwykonawców. do artykułu Przetarg na "Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej w Surowem"
10.07.2009 16:54:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy. do artykułu Przetarg na "Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej w Surowem"
10.07.2009 16:53:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty. do artykułu Przetarg na "Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej w Surowem"
10.07.2009 16:53:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - Przedmiar robót. do artykułu Przetarg na "Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej w Surowem"
10.07.2009 16:52:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do artykułu Przetarg na "Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej w Surowem"
10.07.2009 16:52:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg na "Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej w Surowem"
10.07.2009 16:50:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przetarg na "Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej w Surowem"
10.07.2009 13:59:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia o posiadaniu środków. do artykułu Przetarg na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe"
menu