menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
01.07.2010 07:50:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
01.07.2010 07:49:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
01.07.2010 07:48:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. z art. 24 do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
01.07.2010 07:48:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Podwykonawcy do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
01.07.2010 07:47:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o niezaleg. z płatnościami do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
01.07.2010 07:47:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
01.07.2010 07:46:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
01.07.2010 07:45:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
01.07.2010 07:45:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
01.07.2010 07:45:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
01.07.2010 07:44:01 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
30.06.2010 10:38:32 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik wybór oferty z artykułu Budowa wodociągu w gm. Czarnia
30.06.2010 10:38:24 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zbiorcze zestawienie ofert z artykułu Budowa wodociągu w gm. Czarnia
30.06.2010 10:36:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zbiorcze zestawienie ofert do artykułu Budowa wodociągu w gm. Czarnia
30.06.2010 10:36:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Inf. o wyborze oferty do artykułu Budowa wodociągu w gm. Czarnia
30.06.2010 10:35:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik c.d. inform. o spełn. warunków do artykułu Budowa wodociągu w gm. Czarnia
30.06.2010 10:34:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Inf. o spełn warunków do artykułu Budowa wodociągu w gm. Czarnia
30.06.2010 10:34:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zbiorcze zestawienie ofert do artykułu Budowa wodociągu w gm. Czarnia
30.06.2010 10:33:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik wybór oferty do artykułu Budowa wodociągu w gm. Czarnia
30.06.2010 10:30:56 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Budowa wodociągu w gm. Czarnia
22.06.2010 07:33:32 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wyniki przetargu z artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
22.06.2010 07:33:24 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wyniki przetargu z artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
11.06.2010 10:34:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
11.06.2010 10:34:04 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik SIWZ z artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
11.06.2010 10:20:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
11.06.2010 10:20:25 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Projekt umowy z artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
11.06.2010 10:16:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
11.06.2010 10:16:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. art. 24 ust. 1 pkt 2 do artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
11.06.2010 10:15:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz usług do artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
11.06.2010 10:14:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu do artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
11.06.2010 10:13:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat do artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
11.06.2010 10:13:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
11.06.2010 10:12:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz środków transportu do artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
11.06.2010 10:12:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
11.06.2010 10:11:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 1 opis tras do artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
11.06.2010 10:11:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
11.06.2010 10:10:48 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
09.06.2010 10:27:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Przetarg na obsługę turystyczną projektu "Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie"
09.06.2010 10:27:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Przetarg na obsługę turystyczną projektu "Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie"
09.06.2010 10:27:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Przetarg na obsługę turystyczną projektu "Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie"
09.06.2010 10:27:09 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na obsługę turystyczną projektu "Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie"
08.06.2010 13:49:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Druk ZP 12 do artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
08.06.2010 13:49:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Druk ZP 17 do artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
08.06.2010 13:48:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik druk ZP 21 do artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
08.06.2010 13:47:18 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
07.06.2010 09:54:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 1 formularz oferty do artykułu Przebudowa kotłowni opalanej węglem na opalaną olejem opałowym w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni
02.06.2010 10:26:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik rysunek do artykułu Przebudowa kotłowni opalanej węglem na opalaną olejem opałowym w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni
02.06.2010 10:24:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik rysunek do artykułu Przebudowa kotłowni opalanej węglem na opalaną olejem opałowym w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni
02.06.2010 10:22:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik rysunek do artykułu Przebudowa kotłowni opalanej węglem na opalaną olejem opałowym w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni
02.06.2010 10:01:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik rysunek do artykułu Przebudowa kotłowni opalanej węglem na opalaną olejem opałowym w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni
menu