menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
10.08.2009 11:01:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o niezaleganiui do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 11:01:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o spełnianiu warunków do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 11:00:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:59:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techn. 9 do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:59:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techn. 8 do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:58:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techn. 7 do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:58:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. tech. 6 do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:57:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techn. 5 do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:57:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dokem. tech. 4 do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:57:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techn. 3 do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:56:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dokument. techniczna 2 do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:56:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dokument. techn. 1 do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:53:08 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik dokumentacja techniczna szkice i rysunki z artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:52:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik dokumentacja techniczna szkice i rysunki do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:49:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik przedmiar robót do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:48:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik projekt budowlany do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:47:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik specyfikacja do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:46:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik ogłoszenie o przetargu do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:46:22 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik z artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:46:18 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik z artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:46:13 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik z artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:46:09 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik z artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:45:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:44:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:44:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:44:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:43:46 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik z artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:43:42 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik z artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:43:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:41:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 10:39:36 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
06.08.2009 12:52:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dodatkowe informacje o projekcie do artykułu Ogłoszenie
06.08.2009 12:50:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie
06.08.2009 12:49:28 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
05.08.2009 10:05:19 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł wyniki przetragu z kategorii Gmina Czarnia
04.08.2009 14:23:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik wyniki przetargu do artykułu Przetarg na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe"
04.08.2009 14:23:07 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik z artykułu Przetarg na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe"
04.08.2009 14:19:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Przetarg na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe"
04.08.2009 14:18:47 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe"
04.08.2009 14:17:25 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik wyniki przetargu z artykułu Przetarg na "Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej w Surowem"
04.08.2009 14:16:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik wyniki przetargu do artykułu Przetarg na "Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej w Surowem"
04.08.2009 14:15:36 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Surowe"
04.08.2009 14:11:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik wyniki przetargu do artykułu Przetarg na "Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej w Surowem"
04.08.2009 14:08:36 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na "Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej w Surowem"
04.08.2009 13:38:39 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł wyniki przetragu z kategorii
04.08.2009 13:34:40 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł wyniki przetragu
04.08.2009 13:29:05 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik z artykułu
04.08.2009 13:23:25 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
04.08.2009 13:11:57 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł
04.08.2009 13:09:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu
menu