menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
22.07.2010 07:19:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2009 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
21.07.2010 14:42:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian uchwały budzetowej na 2009 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
21.07.2010 14:27:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 14/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 13 marca 2009 r w sprawie organizacji działalności kontrolnej w Urzędzie Gminy Czarnia i jednostkach organizacyjnych Gminy Czarnia do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
21.07.2010 09:38:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik streszczenie ofert i zawiad. o wyb. wykonawcy do artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
21.07.2010 09:37:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Inf. o spełn warunków do artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
21.07.2010 09:37:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zbiorcze zestawienie ofert do artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
21.07.2010 09:36:21 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
21.07.2010 08:16:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyniki przetargu do artykułu Przebudowa kotłowni opalanej węglem na opalaną olejem opałowym w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni
21.07.2010 08:16:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik c.d. inform. o spełn. warunków do artykułu Przebudowa kotłowni opalanej węglem na opalaną olejem opałowym w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni
21.07.2010 08:15:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zbiorcze zestawienie ofert do artykułu Przebudowa kotłowni opalanej węglem na opalaną olejem opałowym w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni
21.07.2010 08:13:55 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przebudowa kotłowni opalanej węglem na opalaną olejem opałowym w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarni
21.07.2010 07:58:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarni Olszewska Marianna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
21.07.2010 07:54:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bandysiach Piórkowska Zofia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
21.07.2010 07:52:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem Brodzik Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
21.07.2010 07:50:06 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
21.07.2010 07:49:30 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Dyrektor Szkoły podstawowej w bandysiach Piórkowska Zofia z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
21.07.2010 07:49:13 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Oświadczenie majatkowe za 2009 rok Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarni z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
21.07.2010 07:40:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Dyrektor GBP w Czarni Lenda Danuta do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
21.07.2010 07:26:12 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Dyrektor GBP w Czarni Lenda Danuta z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:54:10 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Stanisław Brodzik
20.07.2010 13:53:15 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Stanisław Brodzik
20.07.2010 13:44:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Czarni Kuczyński Witold do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:43:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majatkowe za 2009 rok Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:41:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Dyrektor Szkoły podstawowej w bandysiach Piórkowska Zofia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:39:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:38:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Dyrektor GBP w Czarni Lenda Danuta do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:37:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majatkowe za 2009 rok kierownik GOPS w Czarni Skorupska Krystyna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:36:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Skarbnik Gminy Piórkowska Krystyna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:35:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok sekretarz Gminy Pyśk Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:33:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Wójta Gminy Jurga Czesław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:31:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Przewodniczący Rady Gminy Szydlik Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:28:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majatkowe za 2009 rok radna Żyra Aneta do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:27:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radny Zdunek Ryszard do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:26:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radny Sztemberg Ryszard do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:25:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majatkowe za 2009 rok radny Samsel Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:24:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radny Samsel Andrzej do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:20:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radny Lenda Tadeusz do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:17:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radny Kurzyński Krzysztof Szczepan do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:14:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radna Kulesik Halina do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:11:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radny Kordek Tadeusz do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 12:59:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majatkowe za 2009 rok radna Gorczyńska Alicja Marianna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 12:58:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radny Gawryś Tadeusz do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 12:57:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radny Chorążewicz Sławomir do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 12:55:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majatkowe za 2009 rok radny Brysiewski Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 12:54:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radny Bojarski Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 12:47:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
01.07.2010 07:50:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
01.07.2010 07:50:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
01.07.2010 07:50:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
01.07.2010 07:49:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
menu