menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
30.10.2009 14:39:44 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
30.10.2009 14:23:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2009r
30.10.2009 14:20:25 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2009r
30.10.2009 14:16:49 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2009r
07.10.2009 07:41:57 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych - Stanisław Ścibek
22.09.2009 11:59:46 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o naborze na stanowsko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni
16.09.2009 08:41:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru do artykułu Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
16.09.2009 08:40:26 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
16.09.2009 08:24:28 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
11.09.2009 14:12:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Lista kandydató spełniających wymagania formalne do artykułu Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
11.09.2009 14:11:34 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
09.09.2009 11:43:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zawiadomienie Wójta Gminy do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Czarnia
09.09.2009 11:43:03 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Czarnia
07.09.2009 08:21:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS w Czarni do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowsko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni
07.09.2009 08:09:33 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze na stanowsko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni
07.09.2009 08:08:09 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Czarni z kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych
07.09.2009 08:07:22 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
01.09.2009 11:29:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Przetarg na budowę boiska
01.09.2009 11:27:44 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na budowę boiska
24.08.2009 14:45:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat do artykułu Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
24.08.2009 14:44:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
21.08.2009 11:51:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt "Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Pozostajacych Bez Pracy" do artykułu Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczej w Czarni
21.08.2009 11:49:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczej w Czarni
11.08.2009 09:05:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik wyniki przetargu do artykułu Przetarg na "Przebudowę drogi gminnej Brzozowy Kąt - Świdwiborek"
11.08.2009 09:04:09 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na "Przebudowę drogi gminnej Brzozowy Kąt - Świdwiborek"
10.08.2009 11:23:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:23:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób kierujących do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:22:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadcz. o podwykonawcach do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:22:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz wyk. robót budowl. do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:21:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o niezaleganiui do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:21:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o spełnianiu warunków do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:20:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:20:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techn. 9 do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:20:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techn. 8 do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:19:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techn. 7 do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:19:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. tech. 6 do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:19:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techn. 5 do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:18:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techn. 4 do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:18:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techn. 3 do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:18:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techniczna 2 do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:17:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dok. techniczna 1 do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:17:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik przedmiar robót do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:16:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:15:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Spec. istotnych warunków zamówienia do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:14:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik ogłoszenie o przetargu do artykułu Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:13:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przetarg na budowę boiska
10.08.2009 11:03:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 11:03:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób kierujących do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 11:02:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadcz. o podwykonawcach do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
10.08.2009 11:02:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz wyk. robót budowl. do artykułu Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni
menu