menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
31.08.2010 11:54:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 47/2009 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:54:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 46/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:51:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 45/09 Wójta Gminy Czarnia z dnia 09 listopada 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:50:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 44 /2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku , gdy ewakuację I stopnia zarzadzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego z Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:48:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 43/09 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 października 2009 r w sprawie regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:46:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 42/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:43:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 41 /2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:42:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:41:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 39/09 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:39:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 38/09 Wójta Gminy Czarnia z dnia 2 września 2009 r. w sprawie szczegółowego przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:37:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr37/09 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie podwyższenia gotowości obronnej w gminie Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:35:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 36/09 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Czarnia na czas zewnętrznego zagrozenia bezpieczeństwa państwa i wojny. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
11.08.2010 10:07:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzcji o uwarunkowaniach środowiskowych.
11.08.2010 10:06:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzcji o uwarunkowaniach środowiskowych.
29.07.2010 11:56:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Zaproszenie do składania ofert w ramach PIS 2010
29.07.2010 11:55:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór sprawozdania do artykułu Zaproszenie do składania ofert w ramach PIS 2010
29.07.2010 11:55:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór oferty do artykułu Zaproszenie do składania ofert w ramach PIS 2010
29.07.2010 11:55:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu Zaproszenie do składania ofert w ramach PIS 2010
29.07.2010 11:54:27 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert w ramach PIS 2010
23.07.2010 13:50:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 35/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
23.07.2010 13:49:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 34/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2009 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
23.07.2010 13:47:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lipca 2010 roku do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2010 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budzetowych
23.07.2010 13:45:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2010 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budzetowych
23.07.2010 13:21:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 33/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 sierpnia 2009 r w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
23.07.2010 13:08:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 25 maja 2010 roku do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2009 rok
23.07.2010 13:07:23 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2009 rok
23.07.2010 08:38:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 07 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
22.07.2010 14:48:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie zmiany udzielonego pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
22.07.2010 14:42:23 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61 z kategorii Urząd Gminy
22.07.2010 14:36:32 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
22.07.2010 14:19:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
22.07.2010 14:08:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie nr 30/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
22.07.2010 14:04:54 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 12/2009 z dnia 03.03.2009r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i wydawania dezycji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy. z ar Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
22.07.2010 12:44:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 29/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009 r do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
22.07.2010 11:49:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 28/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorzadowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarnia do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
22.07.2010 11:25:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 27/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 12 czerwca 2009 r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Czarni do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
22.07.2010 11:18:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 10 czerwca 2009 r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
22.07.2010 11:05:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 25/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 09 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym budzetu gminy na rok 2009 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
22.07.2010 10:38:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 24/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 09 czerwca 2009 r. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
22.07.2010 10:07:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 23/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
22.07.2010 09:40:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik ZP 12 do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
22.07.2010 09:40:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik ZP 17 do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
22.07.2010 09:39:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyniki przetargu do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
22.07.2010 09:39:15 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
22.07.2010 09:39:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 22/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 maja 2009 r w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2009 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
22.07.2010 09:08:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie opracowania informacji o wykonaniu budżetu JST do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
22.07.2010 08:41:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 11 maja 2009 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
22.07.2010 08:06:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 19/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
22.07.2010 07:54:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie nr 18/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 kwietnia 2009 r w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2009 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
22.07.2010 07:20:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 03 kwietnia 2009 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009
menu