menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
02.09.2010 14:04:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/101/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVIII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 7 sierpnia 2009 r.
02.09.2010 14:01:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/100/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przekazania na własność Powiatu ostrołęckiego działki położonej w miejscowości Czarnia zajętej pod drogę powiatow Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVIII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 7 sierpnia 2009 r.
02.09.2010 13:59:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/99/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVIII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 7 sierpnia 2009 r.
02.09.2010 13:58:15 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVIII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 7 sierpnia 2009 r.
02.09.2010 13:54:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/98/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez gminę Czarnia projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 22 czerwca 2009 r.
02.09.2010 13:52:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/97/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok samorzadowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 22 czerwca 2009 r.
02.09.2010 13:50:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/96/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 22 czerwca 2009 r.
02.09.2010 13:48:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/95/2009 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla "in blanko" do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 22 czerwca 2009 r.
02.09.2010 13:46:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/94/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 22 czerwca 2009 r.
02.09.2010 13:45:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/93/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie partycypacji Gminy Czarnia w kosztach budowy " Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 22 czerwca 2009 r.
02.09.2010 13:43:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/92/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad dobrowolnego udziału w kosztach budowy wodociągów wiejskich na terenie Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 22 czerwca 2009 r.
02.09.2010 13:41:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/91/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 22 czerwca 2009 r.
02.09.2010 13:39:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/90/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 22 czerwca 2009 r.
02.09.2010 13:33:11 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia z XVII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 22 czerwca 2009 r.
02.09.2010 09:44:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 17/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i wydawania decyzji administracyjnych w i Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
02.09.2010 09:41:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie informacji o przebiegu wykoanania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
02.09.2010 09:39:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartał 2010 roku , oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
02.09.2010 09:37:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnia na rok 2010 . do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
02.09.2010 09:36:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 13/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Surowem. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
01.09.2010 14:59:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Czarni. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
01.09.2010 14:57:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnia na rok 2010 . do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
01.09.2010 14:56:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Czarni do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
01.09.2010 14:51:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. do artyk Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
01.09.2010 14:48:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2009 rok. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
01.09.2010 14:47:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnia na rok 2010. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
01.09.2010 14:46:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 6/2010 Wojta Gminy Czarnia z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
01.09.2010 14:44:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
01.09.2010 14:15:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 4/2010 Wojta Gminy Czarnia z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniui budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2010 roku , oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych n Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
01.09.2010 14:09:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2009 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
01.09.2010 14:01:43 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarzadzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 04 marca 2010 r. z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
01.09.2010 14:00:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 04 marca 2010 r. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
01.09.2010 13:58:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w 2010 roku w Urzędzie Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
01.09.2010 13:57:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie tygodniowego rozkładu i wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy Czarnia w 2010 roku. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
01.09.2010 13:55:10 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
01.09.2010 13:53:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
31.08.2010 12:32:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 61/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy Czarnia na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynika Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:30:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 60/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009 . do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:24:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 58/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:23:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 57/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:22:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 56/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:18:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 55/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 02 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009 . do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:17:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 54/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 01 grudnia 2009 r w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:16:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 53/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:14:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 52/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 listopada 2009 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:13:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 51/2009 Wojta Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmian zarządzenia Nr 49/2008 Wójta Gminy Czarnia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009. do arty Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:08:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 50/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmian Zarządzenia Nr 48/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:05:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 49/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 17 Listopada 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:04:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 48/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009 . do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 12:02:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 47/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
31.08.2010 11:59:40 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 47/2009 z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2009 - zarządzenia o numerach od 31 do 61
menu