menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
09.09.2010 11:29:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Postanowienie Wójta Gminy Czarnia z dnia 2010-09-08 do artykułu Postanowienie Wójta Gminy Czarnia z dnia 2010-09-08 .
09.09.2010 11:28:21 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Postanowienie Wójta Gminy Czarnia z dnia 2010-09-08 .
09.09.2010 11:27:27 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Postanowienie Wójta Gminy Czarnia z dnia 2010-09-08 z artykułu Obieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 2010-09-08.
09.09.2010 11:27:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Postanowienie Wójta Gminy Czarnia z dnia 2010-09-08 do artykułu Obieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 2010-09-08.
09.09.2010 11:25:47 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Obieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 2010-09-08.
09.09.2010 11:25:45 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Obieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 2010-09-08.
09.09.2010 11:24:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 2010-09-08 do artykułu Obieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 2010-09-08.
09.09.2010 11:22:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 2010-09-08.
08.09.2010 10:16:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/132/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultur Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXIV Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 czerwca 2010 r.
08.09.2010 10:13:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nr XXIV/131/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXIV Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 czerwca 2010 r.
08.09.2010 10:10:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/130/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność Powiatu Ostrołęckiego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnia Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXIV Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 czerwca 2010 r.
08.09.2010 10:08:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/129/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2010. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXIV Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 czerwca 2010 r.
08.09.2010 10:06:58 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXIV Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 czerwca 2010 r.
07.09.2010 14:28:57 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 marca 2010 r.
07.09.2010 14:22:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/128/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w czarni. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXIII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 10 maja 2010 r.
07.09.2010 14:20:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/127/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. do a Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXIII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 10 maja 2010 r.
07.09.2010 14:17:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/126/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010 - 2015. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXIII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 10 maja 2010 r.
07.09.2010 14:16:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/125/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Czarni. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXIII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 10 maja 2010 r.
07.09.2010 14:13:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/124/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Surowem. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXIII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 10 maja 2010 r.
07.09.2010 14:11:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/123/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2010. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXIII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 10 maja 2010 r.
07.09.2010 14:09:44 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXIII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 10 maja 2010 r.
06.09.2010 12:50:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/122/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Surowem. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 marca 2010 r.
06.09.2010 12:49:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/121/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 marca 2010 r.
06.09.2010 12:47:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/120/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 marca 2010 r.
06.09.2010 12:46:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/119/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących projektu statutu sołectwa. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 marca 2010 r.
06.09.2010 12:44:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/118/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiacych fundusz sołecki. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 marca 2010 r.
06.09.2010 12:42:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/117/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2010. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 marca 2010 r.
06.09.2010 12:38:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/116/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w 2010 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 marca 2010 r.
06.09.2010 12:37:30 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr 116 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w 2010 r. z artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 marca 2010 r.
06.09.2010 12:35:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 116 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w 2010 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 marca 2010 r.
06.09.2010 12:34:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/115/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie absolutorium za rok 2009 dla Wójta Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 marca 2010 r.
06.09.2010 12:32:07 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 marca 2010 r.
06.09.2010 12:30:49 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 marca 2010 r.
06.09.2010 08:02:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXI/114/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady na 2010 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXI Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 29 grudnia 2009 r.
06.09.2010 08:00:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXI/113/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości or Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXI Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 29 grudnia 2009 r.
06.09.2010 07:57:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXI/112/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości" dla wsi Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXI Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 29 grudnia 2009 r.
06.09.2010 07:54:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXI/111/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dział Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXI Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 29 grudnia 2009 r.
06.09.2010 07:51:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXI/110/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXI Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 29 grudnia 2009 r.
06.09.2010 07:48:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXI/109/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXI Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 29 grudnia 2009 r.
06.09.2010 07:46:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXI/108/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarnia na rok 2010 . do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXI Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 29 grudnia 2009 r.
06.09.2010 07:44:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXI/107/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXI Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 29 grudnia 2009 r.
06.09.2010 07:42:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXI Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 29 grudnia 2009 r.
03.09.2010 12:00:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XX/106/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XX Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 listopada 2009 r.
03.09.2010 11:58:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XX/105/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XX Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 listopada 2009 r.
03.09.2010 11:56:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XX/104/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XX Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 listopada 2009 r.
03.09.2010 11:54:21 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia z XX Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 30 listopada 2009 r.
02.09.2010 14:46:12 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIX Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 23 września 2009 r.
02.09.2010 14:45:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/103/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIX Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 23 września 2009 r.
02.09.2010 14:44:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/102/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIX Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 23 września 2009 r.
02.09.2010 14:42:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia z XIX Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 23 września 2009 r.
menu