menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
10.05.2010 08:55:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. nr 7 wzór umowy do artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
10.05.2010 08:54:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. nr 6 do artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
10.05.2010 08:54:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. nr 5 do artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
10.05.2010 08:53:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. nr 4 do artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
10.05.2010 08:53:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. nr 3 do artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
10.05.2010 08:53:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. nr 2 do artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
10.05.2010 08:52:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. nr 2 do artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
10.05.2010 08:52:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. nr 1 formularz oferty do artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
10.05.2010 08:52:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
10.05.2010 08:49:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
06.05.2010 14:48:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja za I kw. 2010 r. do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2010 r.
06.05.2010 14:47:24 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2010 r.
05.05.2010 13:26:11 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł
05.05.2010 13:20:38 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
05.05.2010 13:07:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 04.05.2010 r.
05.05.2010 13:06:24 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 04.05.2010 r.
05.05.2010 13:04:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 04.05.2010 r.
27.04.2010 09:35:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. art. 24 ust. 1 pkt 2 do artykułu Przetarg na obsługę turystyczną projektu "Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie"
27.04.2010 09:34:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Przetarg na obsługę turystyczną projektu "Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie"
27.04.2010 09:34:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat do artykułu Przetarg na obsługę turystyczną projektu "Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie"
27.04.2010 09:34:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu Przetarg na obsługę turystyczną projektu "Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie"
27.04.2010 09:33:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Przetarg na obsługę turystyczną projektu "Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie"
27.04.2010 09:33:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Przetarg na obsługę turystyczną projektu "Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie"
27.04.2010 09:33:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przetarg na obsługę turystyczną projektu "Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie"
27.04.2010 08:12:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór sprawozdania do artykułu Usługu społeczne w ramach PIS w 2010 r. Integracja społeczności poprzez kulturę i folklor.
27.04.2010 08:12:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Usługu społeczne w ramach PIS w 2010 r. Integracja społeczności poprzez kulturę i folklor.
27.04.2010 08:12:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór porozumienia do artykułu Usługu społeczne w ramach PIS w 2010 r. Integracja społeczności poprzez kulturę i folklor.
27.04.2010 08:12:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór oferty do artykułu Usługu społeczne w ramach PIS w 2010 r. Integracja społeczności poprzez kulturę i folklor.
27.04.2010 08:11:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do składania ofert do artykułu Usługu społeczne w ramach PIS w 2010 r. Integracja społeczności poprzez kulturę i folklor.
27.04.2010 08:11:10 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Usługu społeczne w ramach PIS w 2010 r. Integracja społeczności poprzez kulturę i folklor.
27.04.2010 08:07:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór sprawozdania do artykułu Zaproszenie do składania ofert w ramach PIS 2010 r. Świetlica w Bandysiach
27.04.2010 08:07:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Zaproszenie do składania ofert w ramach PIS 2010 r. Świetlica w Bandysiach
27.04.2010 08:06:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór porozumienia do artykułu Zaproszenie do składania ofert w ramach PIS 2010 r. Świetlica w Bandysiach
27.04.2010 08:06:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór oferty do artykułu Zaproszenie do składania ofert w ramach PIS 2010 r. Świetlica w Bandysiach
27.04.2010 08:06:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do składania ofert do artykułu Zaproszenie do składania ofert w ramach PIS 2010 r. Świetlica w Bandysiach
27.04.2010 08:05:50 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert w ramach PIS 2010 r. Świetlica w Bandysiach
27.04.2010 08:01:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór sprawozdania do artykułu Zaproszenie do składania oferta w ramach PIS w 2010 r. Świetlica w Surowem
27.04.2010 08:01:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Zaproszenie do składania oferta w ramach PIS w 2010 r. Świetlica w Surowem
27.04.2010 08:01:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór porozumienia do artykułu Zaproszenie do składania oferta w ramach PIS w 2010 r. Świetlica w Surowem
27.04.2010 08:00:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór oferty do artykułu Zaproszenie do składania oferta w ramach PIS w 2010 r. Świetlica w Surowem
27.04.2010 08:00:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do składania ofert do artykułu Zaproszenie do składania oferta w ramach PIS w 2010 r. Świetlica w Surowem
27.04.2010 07:59:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania oferta w ramach PIS w 2010 r. Świetlica w Surowem
21.04.2010 12:04:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyniki przetargu do artykułu Przetarg na Budowę remizo-świetlicy w Bandysiach
21.04.2010 12:02:38 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na Budowę remizo-świetlicy w Bandysiach
21.04.2010 11:59:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 9 Oświad. do artykułu Przetarg na modernizację drogi gminnej Cupel-Surowe Brodki
21.04.2010 11:59:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 8c Część szczegółowa do artykułu Przetarg na modernizację drogi gminnej Cupel-Surowe Brodki
21.04.2010 11:58:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 8b Część rysunkowa do artykułu Przetarg na modernizację drogi gminnej Cupel-Surowe Brodki
21.04.2010 11:57:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 8a Część opisowa do artykułu Przetarg na modernizację drogi gminnej Cupel-Surowe Brodki
21.04.2010 11:54:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. nr 8 przedmiar robót do artykułu Przetarg na modernizację drogi gminnej Cupel-Surowe Brodki
21.04.2010 11:53:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. nr 7 Wzór umowy do artykułu Przetarg na modernizację drogi gminnej Cupel-Surowe Brodki
menu