menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
29.11.2010 08:03:00 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
29.11.2010 07:53:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o zwołaniu I Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia do artykułu Informacja o I Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 1 grudnia 2010 r. w kadencji 2010 - 2014 .
29.11.2010 07:52:40 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o I Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 1 grudnia 2010 r. w kadencji 2010 - 2014 .
25.11.2010 14:24:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z wyboru Rady Gminy Czarnia do artykułu Wybory do organów samorzadu terytorialnego - 21 listopad 2010 r.
24.11.2010 10:30:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/152/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/152/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/134/06 Rady Gminy Czarnia z dnia 4 paźdz Uchwały Rady Gminy z XXVII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 10 listopada 2010 r.
24.11.2010 10:26:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/151/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/03 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie statutu gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy z XXVII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 10 listopada 2010 r.
24.11.2010 10:22:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/150/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Czarnia na 2010 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy z XXVII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 10 listopada 2010 r.
24.11.2010 10:21:05 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy z XXVII Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 10 listopada 2010 r.
23.11.2010 14:36:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 22/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 października 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2010 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
10.11.2010 07:45:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja KRUS do artykułu Informacja KRUS o rozstrzygnięciu I Mazowieckiego Konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pn. " Jak bezpiecznie pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym".
10.11.2010 07:45:03 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja KRUS o rozstrzygnięciu I Mazowieckiego Konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pn. " Jak bezpiecznie pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym".
05.11.2010 14:48:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Kminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw zarzadzonych na dzień 21 listopada 2010 r. do arty Wybory do organów samorzadu terytorialnego - 21 listopad 2010 r.
05.11.2010 14:46:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Gminnej Komisji Wybirczej w Czarni z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Czarnia zarzadzonych na dzień 21 listopada 2010r. do artykułu Wybory do organów samorzadu terytorialnego - 21 listopad 2010 r.
29.10.2010 14:32:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy Czarnia z dnia 25 października 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2010 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatko Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2010 - zarządzenia o numerach od 1 do 29.
29.10.2010 12:28:06 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Jednostki organizacyjne Gminy Czarnia jak niżej:
29.10.2010 12:22:47 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Jednostki organizacyjne Gminy Czarnia jak niżej:
29.10.2010 12:11:45 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2010 r. oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
29.10.2010 12:06:00 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2010 r. oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
29.10.2010 12:00:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wykonaniubudżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2010 r. do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2010 r. oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
29.10.2010 11:59:58 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2010 r. oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
22.10.2010 07:27:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 21 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do artykułu Wybory do organów samorzadu terytorialnego - 21 listopad 2010 r.
18.10.2010 13:25:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVI/149/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 05 października 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXVI Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 05 października 2010 r.
18.10.2010 13:24:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVI/148/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 05 października 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXVI Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 05 października 2010 r.
18.10.2010 13:22:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVI/147/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 05 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXVI Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 05 października 2010 r.
18.10.2010 13:19:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVI/146/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 05 października 2010 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2010 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXVI Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 05 października 2010 r.
18.10.2010 13:17:39 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr XXVI/146/2010 Rady Gminy Czarnia z dnia 05 października 2010 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2010 r. z artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXVI Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 05 października 2010 r.
18.10.2010 13:16:05 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr XXVI/147/2010 Rady Gminy Czarnia z dnia 05 października 2010r. z artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXVI Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 05 października 2010 r.
18.10.2010 13:15:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVI/147/2010 Rady Gminy Czarnia z dnia 05 października 2010r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXVI Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 05 października 2010 r.
18.10.2010 13:14:57 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr XXVI/147/2010 z artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXVI Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 05 października 2010 r.
18.10.2010 13:14:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVI/147/2010 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXVI Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 05 października 2010 r.
18.10.2010 13:14:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVI/146/2010 Rady Gminy Czarnia z dnia 05 października 2010 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2010 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXVI Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 05 października 2010 r.
18.10.2010 13:11:50 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia z XXVI Zwyczajnej Sesji odbytej dnia 05 października 2010 r.
18.10.2010 11:08:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wójt Gminy Czarnia Jurga Czesław do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006 - 2010
18.10.2010 11:08:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wiceprzewodniczący Rady Gminy Samsel Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006 - 2010
18.10.2010 10:59:13 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Radny Samsel Stanisław z artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006 - 2010
18.10.2010 10:58:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przewodniczący Rady Gminy Szydlik Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006 - 2010
18.10.2010 10:57:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radna Żyra Aneta do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006 - 2010
18.10.2010 10:56:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny Zdunek Ryszard do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006 - 2010
18.10.2010 10:55:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radna Kulesik Halina do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006 - 2010
18.10.2010 10:54:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny Sztemberg Ryszard do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006 - 2010
18.10.2010 10:54:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny Samsel Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006 - 2010
18.10.2010 10:53:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny Samsel Andrzej do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006 - 2010
18.10.2010 10:53:02 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Radny Samsel Stanisław z artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006 - 2010
18.10.2010 10:52:51 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Radny Samsel Stanisław z artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006 - 2010
18.10.2010 10:52:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny Samsel Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006 - 2010
18.10.2010 10:50:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny Samsel Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006 - 2010
18.10.2010 10:49:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny Lenda Tadeusz do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006 - 2010
18.10.2010 10:48:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny Kurzyński Krzysztof Szczepan do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006 - 2010
18.10.2010 10:47:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny Kordek Tadeusz do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006 - 2010
18.10.2010 10:47:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radna Gorczyńska Alicja - Marianna do artykułu Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006 - 2010
menu