menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
20.07.2010 13:33:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Wójta Gminy Jurga Czesław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:31:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Przewodniczący Rady Gminy Szydlik Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:28:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majatkowe za 2009 rok radna Żyra Aneta do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:27:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radny Zdunek Ryszard do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:26:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radny Sztemberg Ryszard do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:25:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majatkowe za 2009 rok radny Samsel Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:24:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radny Samsel Andrzej do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:20:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radny Lenda Tadeusz do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:17:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radny Kurzyński Krzysztof Szczepan do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:14:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radna Kulesik Halina do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 13:11:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radny Kordek Tadeusz do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 12:59:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majatkowe za 2009 rok radna Gorczyńska Alicja Marianna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 12:58:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radny Gawryś Tadeusz do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 12:57:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radny Chorążewicz Sławomir do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 12:55:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majatkowe za 2009 rok radny Brysiewski Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 12:54:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radny Bojarski Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
20.07.2010 12:47:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
01.07.2010 07:50:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
01.07.2010 07:50:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
01.07.2010 07:50:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
01.07.2010 07:49:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
01.07.2010 07:48:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. z art. 24 do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
01.07.2010 07:48:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Podwykonawcy do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
01.07.2010 07:47:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o niezaleg. z płatnościami do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
01.07.2010 07:47:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
01.07.2010 07:46:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
01.07.2010 07:45:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
01.07.2010 07:45:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
01.07.2010 07:45:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
01.07.2010 07:44:01 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przetarg na przebudowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnia
30.06.2010 10:38:32 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik wybór oferty z artykułu Budowa wodociągu w gm. Czarnia
30.06.2010 10:38:24 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zbiorcze zestawienie ofert z artykułu Budowa wodociągu w gm. Czarnia
30.06.2010 10:36:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zbiorcze zestawienie ofert do artykułu Budowa wodociągu w gm. Czarnia
30.06.2010 10:36:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Inf. o wyborze oferty do artykułu Budowa wodociągu w gm. Czarnia
30.06.2010 10:35:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik c.d. inform. o spełn. warunków do artykułu Budowa wodociągu w gm. Czarnia
30.06.2010 10:34:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Inf. o spełn warunków do artykułu Budowa wodociągu w gm. Czarnia
30.06.2010 10:34:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zbiorcze zestawienie ofert do artykułu Budowa wodociągu w gm. Czarnia
30.06.2010 10:33:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik wybór oferty do artykułu Budowa wodociągu w gm. Czarnia
30.06.2010 10:30:56 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Budowa wodociągu w gm. Czarnia
22.06.2010 07:33:32 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wyniki przetargu z artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
22.06.2010 07:33:24 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wyniki przetargu z artykułu Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
11.06.2010 10:34:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
11.06.2010 10:34:04 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik SIWZ z artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
11.06.2010 10:20:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
11.06.2010 10:20:25 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Projekt umowy z artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
11.06.2010 10:16:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
11.06.2010 10:16:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. art. 24 ust. 1 pkt 2 do artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
11.06.2010 10:15:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz usług do artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
11.06.2010 10:14:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu do artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
11.06.2010 10:13:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat do artykułu Przetarg na dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Czarnia
menu